Hodnoty, kritéria a jejich sdružování či kouskování (chunking) - Chunking techniky

Chunking techniky

Princip techniky je opravdu jednoduchý:

Při chunkingu se nemění hodnoty, nebo kritéria, ale tím, že je sdružujeme, jim dáváme nový, širší význam.

Jinými slovy řečeno chunking rozšiřuje mapu světa lidí. Při chunkingu se objevují nové možnosti. A jestliže je současný stav problém, nové možnosti poskytují možnost řešení.

Existují tři typy chunkingu: chunking down, chunking up a chunking laterally (rozporcování, připojení a propojení).

Chunking down - rozporcování

Někdy je na závadu, je-li informační sousto příliš veliké. V tom případě napomáhá rozporcování na menší kousky. Jak sníte celý meloun? Tak, že jej rozporcujete a sníte kus po kuse.

Například pro novomanžele může být velikým překvapením, když zjistí, že jejich dosud deklarovaná společná hodnota „dobré jídlo”, představuje v praxi pro každého ale úplně něco jiného. Flák krvavého bifteku versus kousek čerstvého ovoce. Zde by (před svatbou) pomohlo ujasnění si součástí toho, co pro každého z nich představuje daná hodnota. I v pracovním kolektivu dochází, není-li vyjasněn obsah hodnoty, ke sporům.

Je dobré zkonkretizovat obsah nejasných pojmů určitými typy dotazů:

V případě hodnot se ptáme: „Jak přesně poznáš, že daná hodnota je naplněna?”, nebo „Můžeš mi dát nějaký konkrétní příklad?”

Pro kritéria se ptáme: „Podle čeho přesně tak usuzuješ?”

Například hodnota zdraví se může skládat z těchto částí: zdravé zuby, dobrý tlak, nebolavé klouby, dobré oči a dobré zažívání. Jejich naplnění poznám tak, že zdraví zubů a dobrý tlak mi potvrdí lékař (jeho slova jsou důkazem), nebolavé klouby poznám podle toho, že mě ani po namáhavé práci klouby nebolí, atp.

chunking down
Chunking down

Chunking up - připojení

Chunking up technika spočívá v nalezení společných znaků obou prvků a tím je zařazujeme jakési vyšší kategorie či třídy, která tyto společné znaky obou prvků má.

Za účelem připojení do nějaké kategorie se ptáme: „Co mají oba prvky společného?”

Jakou bychom mohli udělat nadřazenou třídu pro hodnoty „zdraví” a „láska” ? Co mají oba prvky společného? Například „spokojený život”. Naplněním každé z uvedených hodnot totiž vyvoláváme pocit spokojenosti.

chunking up
Chunking up

Všimněte si, prosím, že technikou chunking up a chunking down vytváříme jakousi stromovitou a hierarchickou strukturu hodnot. V této struktuře zahrnují hodnoty na vyšší úrovni všechny hodnoty, které jsou na dané větvi pod nimi. Hodnoty na vyšší úrovni jsou pro nás důležitější, než hodnoty nižší.

Při sdružování hodnot do kategorií směrem nahoru je vhodné (viz např. knihy Stephena R. Coveye o sedmi návycích a time managementu) respektovat to, že správně stanovené hodnoty - to jest ty, jejichž naplnění nám konec konců přinese hluboké uspokojení - by měly naplňovat základní životní potřeby člověka. Konkrétně S.R. Covey ve své knize „Krok za krokem, to nejdůležitější především”, Votobia, 1996, píše:

Existují určité věci, které jsou pro naplnění lidského života naprosto zásadní. Nejsou-li uspokojeny základní životní potřeby, cítíme se prázdní, neúplní...

Stephen R. Covey

Ale ať už na úrovni vědomí tyto potřeby plně uznáváme a oslovíme je, či nikoliv, hluboko uvnitř víme, že tam jsou. A jsou důležité. Můžeme si je potvrdit svou vlastní zkušeností. Můžeme si je i potvrdit zkušeností jiných lidí. A můžeme si je potvrdit naší společnou lidskou zkušeností sbíranou po staletí na celém světě.

Základní životní potřeby člověka (viz. Stephen Covey) jsou čtyři: fyzické, sociální, mentální a duchovní. Každá z nich je životně důležitá a každá z nich, není-li uspokojena, významně snižuje kvalitu života. Zároveň je důležité vědět, že jsou spolu vzájemně propojeny a tvoří nedělitelný celek. Každá část ovlivňuje zbývající části i celek současně. Tyto základní lidské potřeby lze metaforicky vyjádřit ve snadno zapamatovatelný imperativ: „Žít, milovat a být milován, poznávat, nechávat odkaz.” Fyzické potřeby jsou potřeby existenční: bydlet, mít jídlo, zdraví, ekonomické zajištění. Sociální vztahy (emocionální inteligence) jsou vyjádřeny v „milovat a být milován”. Mentální oblast (IQ) je o rozvoji, růstu, poznávání. A konečně duchovní zahrnuje smysluplnost naší existence, pocitu prospěšnosti a harmonie se sebou a svým okolím.

Chtěli-li bychom přiřadit tyto základní lidské potřeby do Diltsova hierarchického modelu, jde zejména o úrovně identity a sounáležitosti (spirituality). Ať je nazveme jakkoliv, naplnění základních lidských potřeb či naplnění obsah úrovně identity a sounáležitosti je pro kvalitní život zcela nezbytné. A pro člověka, jehož činností je vedení lidí, je absolutně zásadní.

Připojení hodnot (chunking up) jednotlivých členů kolektivu do nějakých organizačních hodnot, je důležité. Budujeme-li organizaci, nebo její organizační kulturu, zdola, de facto vytváříme technikou chunking up společné organizační hodnoty; takové hodnoty, které zahrnují hodnoty každého jednotlivce. Přichází-li do týmu, kde jsou již organizační hodnoty vytvořeny, nový pracovník, není chunking up obecně příliš pohodlný. To proto, že má-li nový pracovník hodnoty, které nezapadají do již vytvořených společných kategorií, museli bychom vytvořit kategorie nové. V tomto případě je lepší použít spíše techniku propojení hodnot (chunking laterally).

Chunking laterally - propojení

Při propojování hodnot jde o nalezení asociace, nalezení něčeho, co oba dva zdánlivě neslučitelné prvky slučuje. V hledání vhodného propojení nám pomůže, jestliže si uvědomíme platnost universálního zákona systému našeho vesmíru: „Vše souvisí se vším.”

Nejčastěji propojení provedeme tak, že konstatujeme, že: „Hodnota1 je jako hodnota2, protože ... ” (metafora).

Často též hodnotu1 nebo hodnotu2 pojmenujeme trochu jiným jménem, a to tak, že se v podstatě pojmy překrývají (předefinování).

Můžeme také používat slovní spojení v tom smyslu, že existence jednoho umožňuje existenci druhého a naopak: „Z hodnoty1 vyplývá hodnota2, a to tak, že .... a z hodnoty2 vyplývá hodnota1, a to tak, že.. ” (vzájemná závislost).

Zkusme si takto propojit dvě hodnoty. Například „zdraví” a „peníze”.

  • Vzájemná závislost: „Budu-li zdráv, budu si moci užívat svých peněz. Budu-li mít peníze, mohu více a lépe pečovat o svoje zdraví.
  • Metafora: „Peníze jsou jako zdraví. Čím víc, tím líp.”
chunking laterally
Chunking laterally

Nalézt propojení, vhodnou metaforu, není často jednoduché. Pokud však propojujeme hodnoty, a nikoliv zcela odlišné pojmy, jako je „zdraví” a „plážové lehátko” (i když i tam se propojení dá najít), situace se podstatně zjednodušuje.

Prozradím Vám jeden užitečný trik.

Vyplývá z faktu, že všechny hodnoty jsou pro nás důležité, a že jejich naplnění nám přináší uspokojení. Takže můžeme použít dvě následující obecná spojení (nebo obdobná dvě):

Zdraví je   zdraví.  
Kariéra je   kariéra.  
Bohatství je   bohatství  
Fyzická kondice je   fyzická kondice. Pokud je máme, ani o nich nevíme. Pokud je nemáme, víme o nich hned.
Láska je jako láska.  
Spokojená rodina je   spokojená rodina. Péče o ně se nám vrácí v podobě sladkých plodů.
Hezký vzhled je   hezký vzhled.  
Přátelé jsou   přátelé.  
Jakákoliv hodnota 1 je   jakákoliv hodnota 2.  
Propojení hodnot má naprosto mimořádný význam v organizacích (rodina, firma, komunita,...). Není vůbec nutné, ba dokonce je to často vnímáno jako neetické, přesvědčovat zaměstnance o tom, že mají vyznávat ty hodnoty, které Vy jim řeknete. Daleko lepší je respektovat si hodnoty navzájem a nalézt mezi nimi propojení. A, věřte mi, souvislost existuje vždy. A je také jednodušší nalézt propojení osobních a organizačních hodnot, než je měnit.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se