Donucení v managementu

Zdálo by se, že manažer má ve svých dvou základních rolích, v roli řídící a v rolí vedoucí, z hlediska použití síly jasnou dělbu práce: řídící role donucuje, zatímco manažer jako lídr se podobá kříženci kouče, kněze, terapeuta: inspiruje, motivuje, podporuje, soucítí...Tak to ale není.

Jsou situace, kdy při komunikaci s lídrem máte pocit, jako byste narazili na železobetonovou stěnu. Jsou i situace, při kterých lídr dokonce „pálí z kulometu”.

Je proto naprostým nesmyslem ztotožňovat leadership s koučováním, nebo obecně jenom s „měkkými dovednostmi”. Leadership je i umění nasadit na správné věci a ve správný okamžik správnou sílu.

Donucení

Donucení je sada činností a nástrojů, jejichž cílem je zařídit, aby donucovaná osoba něco učinila, nebo se chovala stanoveným způsobem, a to bez ohledu na to, zda to chce, nebo ne.

Konečným cílem donucení je tedy žádoucí, normované chování. Avšak

Předmětem působení donucení nemusí být jenom chování, ale i jiné skutečnosti. Chování se pak mění jako důsledek.

Například, když uděláme na někoho znenadání baf, lze s velikou pravděpodobností očekávat, že daná osoba leknutím zařve. Tím jsme působením na emoce změnili lidské chování, a to bez ohledu na to, zda to daná osoba chtěla, nebo ne. Podobného výsledku lze dosáhnout působením přímo na fyzickou stránku člověka, například jej píchnout špendlíkem kamsi.

Kromě předmětu působení donucovací síly je důležitá i otázka donucovacích prostředků. Pokud se s cílem donutit člověka k řevu rozhodneme působit na jeho fyzickou stránku, lze si vybrat z celé řady prostředků, a to jak moderních, tak těch, které naši vynalézaví předci objevili již v temném středověku.

V dalším se budeme oběma otázkami, předmětem působením a donucovacími prostředky, podrobně zabývat.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se