4 oblasti vymezení pojmů

Zatím jsme pracovně definovali tři pojmy: manažera, vedení a řízení.

Nastal čas, abychom si blíže specifikovali pojem leadershipu, vůdcovství či vedení lidí. Před tím však chci upozornit na nevyhnutelné problémy, které jsou se snahou o přesnější specifikaci tohoto a podobných slov zákonitě spojeny.

Existuje mnoho formálních a samozřejmě ještě mnohem více neformálních definic leadershipu. A tvrdím, že neexistuje ta jediná správná. Je to způsobeno tím, že v definicích, které se týkají lidského chování, se nutně odráží autorův subjektivní pohled na svět. Definice tedy vypovídá spíše o autorových přesvědčeních, hodnotách, kritériích, o jeho subjektivním vnímání světa, než o světě samotném.

Není to nic překvapivého; nelze totiž bezprostředně vnímat základní zákony a principy, které generují naše chování. To, co vnímáme, jsou totiž pouze důsledky těchto zákonů a principů.

Je třeba si tedy připustit, že přesná a obecně platná objektivní definice asi nebude existovat nikdy. Přesto je nějaká specifikace žádoucí. Jediná mě známá cesta, jak z tohoto rozporu ven, je popsat daný jev ze všech vhodných perspektiv vnímání. Tím získáme dostatečně podrobnou a zároveň i bohatou mapu světa.

Dle Aristotela vytváří formální definice pojmu spolu s dalšími třemi kategoriemi otázek základní názorový rámec, kterými danou věc určujeme.

Základní názorový rámec vymezení pojmů:

  • definice - odpovídá na otázku, jak je věc definována,
  • kritéria - odpovídá na otázku, jak poznáme, že daná věc vůbec existuje a stanovuje pro ni podmínky existence,
  • příčina - co danou věc způsobilo,
  • důsledek - co daná věc znamená vzhledem k budoucnosti.
Oblasti vymezení pojmů

Pokud si porovnáte tento rámec a naší pracovní definici vedení a řízení

Pokud manažer svoji činností vyvolá ve druhém člověku primární aktivitu v jeho neocortexu (myšlení), pak řídí. Pokud však vyvolá spíše aktivitu v limbického systému (emoce), pak vede.

je patrné, že vedení a řízení jako činnost jsme definovali pomocí primárních důsledků, které tato činnost vyvolává.

To, že tyto primární důsledky - odezvy v příjemcově mozku - pak vyvolávají celý řetězec následných událostí, je, myslím, zcela zřejmé. Angažovanost, znechucení, zisky, ztráty, atd. atd, to jsou sekundární důsledky primárního vjemu. A je dobré je ovlivňovat hned na jejich začátku, nikoliv až na samém konci...

Jak je to však s leadershipem, vedením lidí obecně? Jaké to má důsledky? Jak to poznáme? Jak to definujeme? O tom si povíme v následující kapitole.

A o tom, co k leadershipu vede, jak se stát lídrem, tak o tom jsou v podstatě celé Kapitoly o vedení...

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se