Jak poznáte, že Vy, nebo někdo jiný vede? Odpověď na to si dáváme na základě nějakých kritérií, výroků, podle kterých děláme úsudky. V tomto článku vám nabídnu k úvaze taková kritéria vedení lidí, která odpovídají naší formální definici vedení lidí.

Nejprve si zopakujme naši definici vedení lidí:

Vedení lidí je činnost, jejímž smyslem je ve vzájemném vztahu sounáležitosti s vedenými dosáhnout nějakého nového cíle, jehož dosažení je v přímém a vlastním zájmu jak vedoucího, tak vedených. Vedoucí toho dosahuje prostřednictvím rozšíření mapy světa vedených a motivací.

To, že zvládáte umění vedení lidí, poznáte například tak, že

 • lidé dělají to, co dělat chtějí a zároveň to, co Vy chcete, aby dělali,
 • to, co lidé dělají, dělají rádi, z vlastního přesvědčení a ve vlastním zájmu,
 • to, co lidé dělají, se snaží dělat co možná nejlépe,
 • lidé rostou a vyvíjejí se a
 • lidé mají z jimi dosažených výsledků dobrý pocit.

Zkuste si na to odpovědět jak z pohledu vašeho profesního i rodinného života!

Pokud si myslíte, že máte ještě v naplňování těchto kritérií rezervy, je vrcholně pravděpodobné, že příčinnou je vaše nedostatečné vedení vás samotných. Pamatujete? Musíte totiž nejprve někým být. To proto, abyste to, co jste vůbec mohli nabídnout ostatním a aby ostatní vaši osobnost akceptovali. Bez toho, že by vás ostatní uznali, nepovedete za nic na světě. Podotýkám, že vedený člověk je hodně náročný zákazník a s nějakou levnou až bezobsažnou náhražkou jen tak nepochodíte...

Aplikujme úplně to samé, jako v předešlé části, na vás samotné. Můžete tedy říci, že

 • vše to, co děláte, děláte rádi?
 • to, co děláte, děláte dobře?
 • z toho, co děláte, máte dobrý pocit?
 • rostete a vyvíjíte se?
 • a máte z výsledků (poznamenávám, že vy, jako osoba, jste výsledek vaší vlastní činnosti), kterých dosahuje, dobrý pocit?

A navíc

 • cítíte ve své roli lídra zodpovědnost jak za výsledky, tak i lidi v tom smyslu, že nedosáhne-li se celkových výsledků, je to vaše zodpovědnost a selže-li jedinec, tak také?

Myslím, že tato kritéria jsou vzhledem k definici dostatečně dobrá a dostatečně náročná. Přesto však nejsou úplná. Nároků na vedoucího je více. V dalších částech Kapitol o vedení lidí jich bude ještě dost a dost.

Pro někoho, kdo nevede, působí uvedené věci téměř zázračně. Pro ty, kteří (také) vedou, nikoliv. Užívají si, těší se a radují, a to i přesto, že ne každý den je svátek. Ten, který vede se však raduje a těší i z těchto nových výzev, které před něj postavil sám život...

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se