Když jsem před lety začínal jako profesionální manažer, nebylo to ve srovnání s mými kolegy nic moc; zatímco oni dosahovali výsledků skoro vždy, a dalo by se říci jaksi bez námahy, mě se kýženého cíle podařilo dosáhnout jenom někdy a ještě za cenu značného úsilí. Vedení lidí se pro mne velikou výzvou. Začal jsem se učit: začal jsem zkoumat Co dělají a já ne, a později Jak to dělají, že to dělají dobře a poznatky jsem testoval v praxi.

Cesta to byla namáhavá a dlouhá, plná rozcestníků z nichž některé vybíhající cesty vedly do slepých uliček. A nebylo ani až tak moc obtížné zjistit, co je třeba dělat, jako se naučit, jak to dělat. A v tom mi pomohla hodně pomohlo neurolingvistické programování, které se detailně zabývá zkoumáním struktury lidské výjimečnosti a dává nástroje, jak výjimečnosti, které se nám líbí a které chceme my sami uplatnit, můžeme převzít. Od té doby se vše podstatně zjednodušilo; věci začaly zapadat na svá místa a vazby mezi nimi začaly mít svůj smysl.

Poučil jsem se, že být dobrým manažerem předpokládá určité znalosti a dovednosti z obecného a speciálního, funkčně zaměřeného managementu. Co je však zásadní: zjistil jsem, že hlavní rozdíl mezi těmi, co efektivně vedou a těmi, kterým, ač chtějí, se vedení moc nedaří, je v jejich rozdílném mentálním přístupu k sobě a svému okolí. Není až tak účinné rozvíjet k téměř dokonalosti pouze jednu složku, například myšlení a zanechávat ladem složku druhou, emocionální inteligenci, nebo třetí - fyzickou nebo čtvrtou, duchovní.

Je důležitý efektivní management všech vlastních mentálních struktur, o management jejich vhodného obsahu a jejich synergické využívání. Vynikající sportovci vědí, že není jedno čím, kdy a v jakém pořadí krmí své tělo a kdy zapojují vhodnou svalovou skupinu. Vynikající manažeři vědí, že není jedno, čím, kdy a v jakém pořadí krmí svůj mozek a kdy zapojují vhodnou mentální strategii s ohledem na prostředí a cíle, kterých má být dosaženo. Není to jedno ani v manželském soužití, není to jedno, ani ve vztahu rodič dítě, není to jedno ani ve vztahu já-já.

Tvrdím, že když člověk doplní obsah svého Já o určité hodnoty a přesvědčení a rozšíří své stávající mentální postupy o další užitečné strategie, lze dosáhnout takové změny, že daný člověk se stane vůdčí osobností se vším všudy. A být takovým má své výhody. A ani nemusíte nikoho vést; změny kvality osobního života jsou takové, že podstoupená námaha určitě stojí za to.

Chci se s vámi o tyto znalosti a zkušenosti podělit.

Vedení lidí patří do kategorie činností, ve kterých je dosahováno cílů prostřednictvím lidí, nebo spíše s lidmi. Naším předmětem, problémovým prostorem, tedy bude vedoucí (lídr, lídr), vedení lidé (vedení, následovníci), cíle, kterých má být dosaženo a prostředí (například politické, ekonomické, sociální, technologické vlivy, vliv času a podobně), ve kterém se daná činnost odehrává a vzájemné interakce mezi těmito složkami.

Nejdříve si vymezíme celkový rámec a obecný pohled na celou problematiku vedení sebe sama i vedení lidí. Pak začneme rozebírat jednotlivé strukturální elementy, představovat zjednodušené modely toho, jak tyto elementy fungují, budeme představovat techniky vedoucí k uvědomělému zlepšení obsahu a funkčnosti elementů a budeme si ukazovat jejich vzájemné vazby. To vše proto, abychom se nakonec vrátili na začátek k celkovému integrujícímu pohledu. Tehdy však již budeme na jiném stupni poznání. Budeme na stupni, ve kterém vnímáme každou jednotlivou část a celek zároveň.

To však k vedení nestačí. Pouhým čtením se nikam nedostanete. Můžete si desetkrát, stokrát, tisíckrát přečíst o tom, jak plavat. Pokud si to nezkusíte, pokud to nezažijete, pokud si to prakticky neprověříte, plavat nebudete. Ani jako začátečník, neřku-li jako mistr. Chcete-li se tedy někam dostat, tak můžete: prostě si to zkoušejte a pozorujte, co se děje, učte se..

A pokud si to osvojíte tak, že budete podle svých představ a v produktivních a sdílených vztazích s ostatními i žít, jste tím, čím chcete být. Někdo jste, něco děláte, něco sdílíte. Jste zkrátka vůdčí osobnost...

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se