Vytvářejte týmovou kulturu

Až na výjimky, při kterých jde o výkon zcela rutinní činnosti s přesně definovaným a neměnným výstupy ve stabilním prostředí (kde to ještě je?), je lepší používat pro dosahování výsledků pracovní tým, než skupinu.

Tým se od skupiny liší v celé řadě parametrů, které se navenek projevují v diametrálně odlišném chování. Je doufám jasné, že je téměř beznadějné vytvořit opravdový tým tak, že budeme ovlivňovat pouze chování a nikoliv příčiny, které jej způsobují, umožňují, nebo také znemožňují.

Jedním ze zásadních parametrů je organizační kultura. A zbytek? Zbytek, to již je de facto pouze důsledek zavedené kultury. K tomu zbytku patří i motivace.

Nevěříte?

Stačí si položit několik následujících otázek.

  • Pracuje se mi dobře v prostředí, ve kterém se dobře necítím?
  • Pracuje se mi dobře v prostředí, kde nikomu na mě nezáleží? A jediné, co má hodnotu jsou výsledky, kterých dosahuji.
  • Pracuje se mi dobře v prostředí, kde je důležitější se řídit předpisy, postupy, než rozumem?
  • Pracuje se mi dobře v prostředí, ve kterém existují jedinci, kteří odvádějí nekvalitní práci?
  • Pracuje se mi dobře v prostředí, kde má větší hodnotu názor nadřízeného, než můj?
  • Pracuje se mi dobře v prostředí, kde nejsou brány v potaz mé názory?
  • Pracuje se mi dobře v prostředí, o kterém vím, že když mám problémy, nebo když selžu, nikdo mi jen tak nepodá pomocnou ruku?
  • Pracuje se mi dobře v prostředí, kde moje práce není považována za důležitou?
  • Pracuje se mi dobře v prostředí, ve které není nikdo, nebo skoro nikdo, koho by zajímalo, co je pro mě důležité? A pomáhal mi s tím?

Shrnuto, sečteno, podtrženo:

Práce ve vynikajícím týmu je sama o sobě odměnou.

...Práce ve vynikajících týmech není snadná, přináší ale radost a potěšení...

...Odměnou za vynaložené úsilí nejsou jejich členům peníze nebo sláva. Svou práci by udělali i tehdy, kdyby za ni nedostali vůbec nic...

...Lidé touží odvádět dobrou a užitečnou práci. Pokud se jim dostane příležitosti podílet se na něčem, v co věří, a mají možnost dělat svou práci dobře, budou neúnavně pracovat...

Bennis W.: Staří psi a nové triky. Management Press, Praha 2001.

Pokud manažer vytvoří tým, a cesta k němu vede přes týmovou kulturu, pak jeho starosti s tím, „jak donutit někoho něco udělat”, se rozplynou jako pára nad hrncem.

Přesto však mnoho manažerů postupuje právě opačně. Jejich prioritou je „donutit je dělat”. A tvrdí, že když se jim toho podaří dosáhnout, teprve pak budou uvažovat o budování týmového ovzduší. Legrační přistup, že? Stejný, jako když někdo sklízí ovoce z dosud nezasazeného stromu.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se