Vytvářejte lidem prostředí, ve kterém může každý z nich excelovat

Absolutně základní pravidlo! Sice negarantuje, že excelentní výsledky zaručeně budou, avšak absence podpůrného prostředí slušně zaručuje absenci vynikajících výsledků.

Jsem přesvědčen, že je to rozumná zásada.

Při praktické aplikaci této zásady však v organizacích dochází, a to docela často, k některým nedorozuměním a chybám. Vysvětlím.

Z dlouhodobého pohledu nikoho netěší podávat excelentní výsledky navzdory celému prostředí. Prostředí, které nejen, že neumí podpořit a ocenit, ale navíc excelentním výsledkům brání. Zatlouká je a deptá. Krátkodobě to lze vydržet, to ano, pro některé lidi je to dokonce výzva postavit se navzdory „osudu”, „proti všem”. Dlouhodobě je to však vyčerpávající, neefektivní, neproduktivní, ubíjející.

Prostředí je tvořeno jak svými tvrdými faktory, jako jsou funkční systémy, struktury, procesy, pracovní nástroje a podobně, tak faktory měkkými, jako je důvěra, uznání, ocenění a emoční podpora.

Ukazuje se, že absence dobrých tvrdých faktorů způsobuje znechucení a frustraci lidí. Jejich zavedení sice způsobí krátkodobý dobrý pocit, ale z dlouhodobého pohledu nezpůsobují pocit žádný. Když jsou, lidé je berou jako normální věc.

Tak například fotbalisté. Ani jednou jsem nezachytil, že by po vítězném utkání s planoucími zraky fotbalisté líčili, jak je to báječné, že mají dobré kopačky, šatny, maséry. Co by se však stalo, kdyby to neměli? Co myslíte, ozvali by se? No to si pište, že ano! Stejně tak, jako odboráři se stravenkami. Co se děje, když je mají? Myslíte, že si na šachtách, nebo za psacími stoly na úřadech vyprávějí o tom, jak je fantastické mít stravenky? Nikoliv. Ani je to nenapadne. Co se však stane, když je nemají? Ano, správně, malují se transparenty. A není to žádná úchylka, nebo duševní porucha, je to normální.

S měkkými faktory - jinak řečeno s elementy organizační kultury - je tomu často naopak. Absence podpůrných měkkých faktorů nikomu nijak zvlášť nevadí.

Ještě jsem nikdy nezažil situaci, ani o ní nečel, kdy měli pracovníci uspokojivý plat, nikdo je nebuzeroval, kdy měli dobré pracovní podmínky a přesto se začali bouřit proti tomu, že je tento měsíc nikdo nepochválil za dobrý výkon.

Na druhou stranu, když jsou pochvaly a ocenění jsou, mají z nich lidé dobrý pocit. Chlubí se s diplomy svým blízkým i známým a schovávají si svá pracovní ocenění po celá léta. Hřeje je u srdce, pokud jim někdo se slovy „Dobrá práce!” poklepe na rameno.

Při budování prostředí, ve kterém mohou lidé excelovat, je třeba dělat oboje. Odstraňovat příčiny znechucení (což jsou hlavně tvrdé organizační faktory), tak budovat ovzduší, které způsobuje dobré pocity.

Tvrdé organizační faktory jsou předmětem řídící činnosti. Toto jsou Kapitoly o vedení lidí a řízení v nich nerozebírám.

Proto se budu v následujících tipech věnovat zejména, ba skoro výhradně, faktorům měkkým.

Poněkud speciální částí je práce s informacemi.

Samotný obsah informace je sice velmi racionálním objektem, ale co, komu, jak a kdy se sděluje, je komunikační činnost mající velmi emocionální povahu. Proto se v tipech objeví i tipy týkající se (některých) měkkých aspektů práce s informacemi.

Poslední věcí, kterou zde zmíním, je „míra” vynikajícího prostředí pro excelentní výkon.

Stávalo se mi, a stávalo se to i jiným manažerům, stává se to a bude se to i dále stávat, že pokud top management do firemního prohlášení zařadí svoji odpovědnost a závazek za vytváření ovzduší pro excelentní výkony (a tento závazek vřele doporučuji publikovat), lidé tento závazek pochopí, jako „vytváření toho nejlepšího prostředí”. Rozpory a nedorozumění, které z tohoto omylu vznikají, jsou vynikající příležitostí pro management, jak udržet v centru pozornosti lidí „excelentní výkon”, jeho metriky a standardy a denní komunikaci o nich. Je totiž rozdíl mezi „vytvářením toho nejlepšího prostředí” a „vytvářením prostředí, které umožňuje každému jedinci excelovat”.

Vtip je v tom, že pracovníci sami a ochotně přicházejí s náměty, co všechno by ještě potřebovali. Pochopitelně, že potřebují to nejlepší, co vůbec existuje. Otázka, která zde vzniká a kterou je třeba řešit, je, zda oni sami poskytují ty nejlepší výsledky, které existují? Omezuje je stávající stav v produkování ještě lepších výsledků? Jak? A když to bude, jakých výsledků budou dosahovat?

Zkrátka máte výbornou příležitost probrat s každým pracovníkem, nebo s celým týmem, jeho výsledky, společně definovat kritéria excelence a pomoci mu je naplnit. Dělba odpovědnosti je jasná - starostí lidí je jejich excelence, vaší starostí je jim v tom pomáhat. Oni sami chtějí dosáhnout vynikajících výsledků, aniž je třeba, jak je zvykem průměrných a mizerných manažerů, lidi do nich tlačit. Vy jim jenom pomáháte.

Například: kdysi dávno se objevily na trhu automobily s klimatizací. Chtěli je všichni. Jenom někteří obchodníci však byli schopni se zavázat, že to zvýší úspěšnost jejich prodeje. Kdo myslíte, že je dostal?

Nebo jiný příklad. Dvoutýdenní školení v Americe. Kdo by nechtěl, že? Jenom někteří však byli ochotni učinit závazek, že se to definovanou velikostí odrazí na tržbách. Kdo si myslíte, že dostal podporu a jel?

Nebo nové supermobily. Nebo superpočítače, nebo cokoliv.

Musím říci, že s takovým přístupem je všeobecná spokojenost. I u těch, kteří v daném konkrétním případě neuspěli. Uspěli jindy. Příležitostí pro výjimečné výsledky je mnoho.

Chci upozornit, že se nejedná o žádné handrkování ve stylu „podrbej mě, já podrbu tebe”. Ačkoliv i s tím se lze setkat. Zde jede o něco jiného. Jde o to, že Vy opravdu musíte mít upřímnou snahu lidem pomáhat být co nejlepšími. A právě odtud se odvíjí zbytek Praktické motivace. Včetně tématu dnešní kapitoly - vytváření prostředí, ve kterém může každý excelovat.

Doufám, že je to srozumitelné.

Podrobné „pomáhání lidem dosahovat excelentních výsledků” bude probráno hned v následující kapitole.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se