Soutěžení a výsledky

Minule jsem psal o tom, že abychom mohli soutěžit a nezvraceli z toho, co vlastně děláme, musíme si okolo soutěží vytvořit ideologickou aureolu, která zdůvodňuje, proč je soutěžení tak báječné.

Například říkáme, že konkurence vede k lepším výsledkům. Jako bychom tím říkali, že a) ze všech možných způsobů dosahování výsledků je soutěžení tím nejlepším způsobem, nebo že b) čím více soutěžíme, tím jsou ony výsledky lepší.

Nic z uvedeného není pravda. Není to pravda v tom smyslu, že uvedená tvrzení odporují důkazům.

Jakýsi pan Roderic Gorney provedl komparativní studii 58 kultur a zjišťoval, jaký je vztah mezi mírou kompetitivnosti dané kultury a dosahovanými výsledky. Data ukázala, že vztah tady není.

Neplatí tedy, že čím lepší vzájemná konkurence, tím lepší výsledky. Prostě tvrzení, že soutěžení způsobuje lepší výsledky, odporuje důkazům.

Jiné studie, a od roku 1924 jich byly desítky a desítky, však zjistili vztah mezi výsledky a spoluprací. Tam se prokázalo, a to docela jednoznačně, že tady vazba je. Čím lepší spolupráce je, tím jsou výsledky lepší.

Je nesmyslem očekávat, že v rámci kompetitivního systému, kde jde o vítězství, nedojde k porážce druhých. Což vůbec neznamená, že ti poražení neměli lepší produkt, lepší ceny, lepší služby, nebo že byli pro celou společnost přínosnějšími.

Vezměte si například státní zakázky. Nezřídka v nich vyhrává ne ta firma, která je schopna ji nejlépe realizovat, ale ta, která nejlépe zařídí, aby byla vybrána. Má vysokou kompetenci pro výběrová řízení, což není totéž, co pro realizaci. Obdobně to platí i pro výběrová řízení, přijímací pohovory, do firem; nezřídka vítězí ne ten nejlepší pracovník, ale ten, který je nejlepší ve výběrových řízeních.

Asi si řeknete, že je to jenom otázka nastavení těch správných pravidel výběrového řízení. Je i není. Hlavním pravidlem všech soutěží je výhra a to všechno ostatní, to jsou již jenom takové drobné kosmetické věci. Tím chci říci, že ať budete pracovat na kosmetice sebevíc, hlavní pravidlo soutěží "jde o výhru" neporazíte. Proto také není třeba produkovat ani v měřeném produktu vynikající výsledky, zcela totiž stačí, když je tam soupeř ještě horší.

Pokud se týká kvality výsledků, pak tady je situace ještě ostřejší. Výzkumy ukazují, že v kooperativním prostředí je kvalita finálního intelektuálního, nebo materiálního produktu velmi významně vyšší, než v prostředí soutěživém.

Asi proto si organizace pěstují spolupracující týmy, nikoliv individua, která mezi sebou zápasí. Špičkové organizace se již nesnaží zničit své dodavatele nesmyslně nízkými výkupními cenami, ale snaží se, aby dodavatel rostl, rozvíjel se, a byl stále lepší a lepší. Opravdu jim na jejich úspěchu záleží. A podobné je tomu tak se všemi ostatními vnitřními i vnějšími vztahy, které si firmy, kterým na vynikajících výsledcích opravdu záleží, pěstuji.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se