Akční leadership Johna Adaira

John Adair

John Adair je již desetiletí jednou z nejvýraznějších postav (organizačního) leadershipu na světě. Na základě svého modelu Action-Centred Leadership, vyvinul systém vzdělávání lídrů, kterého se již zúčastnilo přes milión lidí. Napsal první knihu na světě (1968), která se vzděláváním a tréninkem v oblasti leadershipu zabývala (Training for Leadership). John Adair se stal prvním profesorem leadershipu na světě. Je autorem více než 40 knih, konzultantem a učitelem.

John Adair byl prvním, který demonstroval, že efektivní vedení lidi nemusí být nutně vrozenou schopností, ale že je to dovednost, které se lze naučit.

Pojďme se podívat na základní principy jeho praktického i holistického Action-Centered Leadership modelu pro vedení lidí v organizacích.

Základní rámec

Adairův systémový model, ze kterého vyplývá celá konstrukce jeho akčního leadershipu, je složen ze tří vzájemně se ovlivňujících částí: úkol - tým - jednotlivec v kontextu prostředí. Je to úplně stejné, jako náš problémový prostor vedení lidí, který jsem popsal v Kapitolách o vedení lidí. Krátce připomínám:

Vedení lidí patří do kategorie činností, ve kterých je dosahováno cílů prostřednictvím lidí nebo spíše s lidmi. Naším předmětem, problémovým prostorem, tedy bude vedoucí (lídr), vedení lidé (vedení, následovníci, spolupracovníci), cíle, kterých má být dosaženo a prostředí (například politické, ekonomické, sociální, technologické vlivy, vliv času a podobně), ve kterém se daná činnost odehrává a vzájemné interakce mezi těmito složkami.

Adair tento rámec rozklíčovává podrobněji a říká, že v jednotlivých částech tohoto modelu má lídr při vedení lidí následující odpovědnosti:

Úkol

 • identifikace záměru a vize pro skupinu, smyslu a směru, definice aktivit
 • identifikace zdrojů, lidí, procesů, systémů a nástrojů
 • vytvoření plánu k dosažení cíle - konečný termín, metriky, milníky, strategie a taktika
 • nastavení odpovědnosti, cílů, metrik, dohody a delegace
 • nastavení standardů kvality, času a ostatních metrik
 • kontrolní a udržovací aktivity
 • monitorování a udržování celkového výkonu oproti stanoveným parametrům
 • revize, přizpůsobení plánů, metod a prostředků dle potřeb

Tým

 • nastavení, odsouhlasení a komunikace standardů výkonu a chování
 • nastavení stylu, kultury a přístupů skupiny
 • monitorování a udržování disciplíny, etiky, integrity a soustředění se na cíl
 • předcházení a řešení konfliktů, půtek a nesouhlasů
 • vyhodnocení a v případě nezbytnosti i změna rovnováhy a složení skupiny
 • rozvoj týmové spolupráce, kooperace, morálky a týmového ducha
 • rozvoj kolektivní zralosti a schopností skupiny, postupné zvyšování její svobody a pravomocí
 • podpora týmu směrem k cílům a záměrům - týmová motivace, poskytování týmu smyslu účelu
 • identifikace a rozvoj týmu a jeho shody
 • umožnění a usnadnění efektivní interní a externí týmové komunikace
 • identifikace výcvikových potřeb a jejich uspokojení
 • poskytování zpětné vazby týmu vzhledem k jeho celkovému pokroku

Jednotlivec

 • porozumění jednotlivcův týmu - jejich osobnosti, dovednostem, silným stránkám, potřebám, záměrům, obavám
 • pomoc a podpora jednotlivcům - plánování, podpora, výzvy, obavy, omezení
 • identifikace a odsouhlasení přiměřených individuálních odpovědností a cílů
 • poskytnutí uznání a ocenění jednotlivcům za úsilí a dobrou práci
 • v případě vhodnosti ocenění jednotlivce zvláštní odpovědností, povýšením, statutem
 • identifikace, rozvoj a využití schopností a silných stránek každého jednotlivce
 • výcvik a rozvoj jednotlivců
 • rozvoj svobody a oprávnění jednotlivců

Funkce leadershipu

V celkovém rámci Adair pojmenovává tyto klíčové funkce leadershipu:

 • plánování - vyhledávání informací, definice úkolu, určení záměru
 • iniciační - informování, přidělení úkolu, nastavení standardů
 • kontrolní - dodržování standardů, zajišťování postupu vpřed, průběžné rozhodování
 • podpůrná - oceňování přínosu jednotlivců, povzbuzování, týmový duch, usmiřování, morálka
 • informační - vyjasnění úkolů a plánů, jejich aktualizace, získávání zpětné vazby a interpretací
 • vyhodnocení - proveditelnost ideí, výkon a efektivita, umožnění osobního vyhodnocení
Pokud Vám tyto funkce připadají jak vystřižené z klasického managementu, máte pravdu. Adair vnímá, jak jsem již uvedl, leadership hodně prakticky: poctivá klasická manažerská práce se nakonec musí stejně udělat. Konkrétně říká:

Leadership je odlišný od managementu. Všichni lídři nejsou současně velikými manažery, ale nejlepší lídři musí dobře umět manažerské dovednosti.

John Adair

Management však nevnímá jako součást leadershipu, neboť zároveň upřesňuje:

...existují prvky managementu, které nemusí být obsaženy v leadershipu, jako například administrace a řízení zdrojů, a na druhou stranu v leadershipu jsou prvky, které nemusí být nutně obsahem managementu, jako je například entuziastická inspirace ostatních a vysoká osobní angažovanost, zaujatost...

John Adair

Naznačený model Action-Centered Leadership vnímám jako velice praktický, logický a bezesporu výkonově orientovaný model leadershipu pro organizace. Vnímám jej jako vynikající doplněk pro Sedm (nyní Osm) návyků Stephena Coveye a naopak. A to i přesto, že John Adair vnímá vztah mezi leadershipem a managementem poněkud jinak, než já.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se