5 svobod Virginie Satirové

Virginia Satir

Virginia Satirová (1916-1988) patřila mezi významné představitele americké humanistické psychologie a rodinné psychoterapie. Vytvořila nové modely mezilidských vztahů a metody vzdělávání, ve kterých hrají klíčovou roli koncepty komunikace a sebeúcty.

Její práce byla podrobně studována Richard Bandlerem a John Grinderem a stala se jedním ze tří pilířů modelu NLP (neurolingvistické programování).

V češtině vyšla kniha „Model růstu - Za hranice rodinné terapie”. Dalšími jejími známými knihami jsou: Conjoint Family Therapy (1964), Peoplemaking (1972), and The New Peoplemaking (1988).

Nedávno jsem na jednom plakátku viděl „Pět svobod Virginie Satirové”. Myslím, že tato prohlášení o svobodách mohou být inspirující i pro vás.

5 svobod Virginie Satirové

Svoboda vidět a slyšet to, co je přítomno,

namísto toho, co by mělo být vidět a slyšet nebo bylo či bude vidět a slyšet.

Svoboda říkat to, co cítíme nebo myslíme,

namísto toho, co bychom říkat nebo vidět měli.

Svoboda se cítit tak, jak se cítíme,

namísto toho, jak bychom se cítit měli.

Svoboda žádat to co chceme,

namísto stálého očekávání něčího povolení.

Svoboda brát na sebe riziko,

namísto toho být pořád jen v bezpečí nerozhoupané loďky.

Virginie Satirová


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se