Šílený šéf, zenový příběh

Je tomu jíž drahně let, co jsem byl jako ředitel společnosti dotazován na valné hromadě společníků, zda náhodou nejsem šíleným. To proto, že se nechovám, podle některých z nich, predikovatelně.

Zatím mě nikdo do blázince neuzavřel. Takže Vám dnes mohu, milí čtenáři, vyprávět zenový příběh, který vysvětluje, že z toho, že se někdo chová jako blázen, nelze učinit závěr, že jeho chování není matematicky naprosto přesně daným.

Šílený šéf

V jedné vesnici na severu země žil mladý muž, který se učil kovářem. A jak to v té době bývalo zvykem, navštěvoval i Mistra (ne všechno lze pochytit z tlachů na tržišti).

Jednoho dne zase přišel k Mistrovi a povídá: "Mistře, poraďte mi prosím. Nevím, co mám dělat. Můj šéf je úplně šílený."

"Podle čeho tak usuzuješ?" zeptal se Mistr.

"Podle jeho náladového chování," odvětil mladý muž. "Jeden den je nadšením úplně bez sebe, zatímco druhý den je naopak v hluboké depresi. A tak se to zcela nahodile střídá."

"To je opravdu zvláštní. Lidé se tak obyčejně nechovají. Jdi, a změř to. Bez dat se tomu dá těžko věřit," řekl Mistr a začal se věnovat cvičení s mečem.

Mladý muž šel domů, a tam vypracoval metodu, s jejíž pomocí bylo možné měřit náladu šéfa na škále od 0 do 1. Hodnota 0 odpovídala černočerné hluboké depresi, zatímco hodnota 1 představovala absolutní vrchol nadšení. Hodnota mezi tím, tedy 0,5 reprezentovala šéfův neutrální stav. Pak po dobu následujících padesáti dnů mladý muže každý den měřil chování svého šéfa a sebrané údaje pečlivě zanášel do grafu. Poté opět navštívil Mistra.

"Mistře, tady nesu data," řekl, a podal Mistrovi graf. Graf vypadal, jako rozsypané zrní. "Je zcela zjevné, že můj šéf je úplně šílený. Co mám dělat?"

Jako rozsypané zrní. Nahodilé náladové chování?
Jako rozsypané zrní. Nahodilé náladové chování?

"To je opravdu zvláštní. Lidé se tak obyčejně nechovají. Zkus proložit daty nějakou křivku. Třeba se něco ukáže, pravil Mistr a začal se věnovat úpravě květin.

Mladý muž zase odešel domů. Tam udělal, co mu Mistr přikázal. Pak se zase vrátil k Mistrovi, a předal mu příslušný graf. Vypadal, jako tlukot srdce při infarktu.

Jako srdce při infarktu. Nahodilé náladové chování?
Jako srdce při infarktu. Nahodilé náladové chování?

"Vidíte sám Mistře, můj šéf je evidentně šílený. V jeho chování není vůbec žádný řád," povídá Mistrovi. "Řeknete mi teď, Mistře, co mám tedy dělat?"

"To je opravdu zvláštní. Lidé se tak obyčejně nechovají," na to Mistr. Pak se Mistr na chvíli zamyslel, a pravil: "Zkus se podívat na to, zda jeho chování nějak nesouvisí s jeho chováním v předchozím dnu. Možná, že na něco přijdeš." A s těmi slovy mladého muže propustil a začal se věnovat studiu učených textů.

Co mladému muži zbývalo? Šel zase domů. Tentokrát však už byl poněkud na Mistra naštvaný. Copak je slepý? Copak nevidí data? Přesto však udělal, jak Mistr řekl. S úžasem nakonec zjistil, že souvislost tam je. A jaká! A hned běžel za Mistrem.

"Mistře, Mistře!" volal mladý muž. Měl jste pravdu! Chování šéfa je zcela determinované a lze jej jednoznačně určit z jeho chování v předchozím dnu! Můj šéf není šílený ani trochu!" a podal Mistrovi graf. Vypadal velmi uhlazeně, jako nějaký zákon.

Ne jako náhoda, ale jako nějaký zákon.
Jako nějaký zákon. Determinované chování?

"To je opravdu zvláštní. Lidé se tak obyčejně nechovají," odvětil na to Mistr. A bez dalších slov se ponořil do hluboké meditace.

Mladý muž byl z toho zcela zmatený. Vůbec nevěděl, co si má počít. Po pár týdnech mu to nakonec došlo, takže se odhodlal k dalšímu činu. Když jej vykonal vydal se na další návštěvu k Mistrovi. Zrovna jej zastihl při skákání přes švihadlo. Počkal, až Mistr doposkakuje, hluboce se mu poklonil a pravil:

"Mistře, měl jste pravdu. Sledoval jsem šéfa celý den až do večera a všiml jsem si, že si nabijí baterky. Takže jsem se do něho pustil a na jeho výrobním štítku jsem objevil, že se jedná o experimentální model další generace Androidů z dílny Google. Teď už vím, že lidé se tak obyčejně nechovají."

Jaké poučení plyne z příběhu?

Je tam, podle mě, poučení několik. Tak za prvé to, že to, co vnímáme jako nahodilost, může být důsledkem naprosto zákonitého (determinovaného) procesu, který je však extrémně citlivým na výchozí parametry. Nazývá se to chaosem.

V zenovém příběhu jsem použil jeden z primitivních algoritmů, které chaos dokumentují. Jedná se o tzv. logistický model x(D+1)=B*x(D)*(1-x(D)), ve kterém jsem zvolil parametry B=3,99999996 a x(0)=0,4. Parametr B je podstatným, pod B=3,8 již není chování chaotickým. Můžete si to celé odzkoušet sami, Excel na to zcela stačí. Další informace o tomto modelu a chaosu lze nalézt na stránkách "Interactive Mathematics Miscellany and Puzzles", které jsou dostupné na http://www.cut-the-knot.org/blue/chaos.shtml.

Další poučení spatřuji v tom, že lidské chování je jevem komplexním. Z jeho pouhého pozorování nelze říci, co je za ním. Zda je to nahodilost, zákonitost, zde je zaměřeno na cíl, nebo naopak je to projev schopnosti volit si různé cíle, nebo... A ani když si pohrajeme s daty, asi stejně s jistotou nebudeme vědět, co je za tím. S jistotou však můžeme prohlásit, že normální lidské chování není obyčejné; je neobyčejné. Jenom mrtví, nemocní, nebo šílení lidé se chovají obyčejně.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se