Jak na audiokurzy (a zda vůbec)

Audiodíla jsou pro některé lidi docela velkým oříškem. Vím to, patřím mezi ně.

Lidé totiž nemají stejné schopnosti ohledně příjmu a zpracování různě předkládaných informací. V něčem vynikají a v něčem jsou poněkud slabší.

Uvedu to na svém příkladu.

Nějak se stalo, že většinu informací odvozuji a zpracovávám z vizuálního a kinestetického (dotykového) smyslu, zatímco auditivní způsob přijímání a zpracování informace je pro mě jaksi hluchý.

To znamená, že potřebuji věci vidět, nebo se jich dotknout. Velmi nerad telefonuji, protože samotný zvuk je pro mě jaksi nepotěšující, neúplný. To se podstatně vylepšuje, pokud se při telefonickém rozhovoru dívám alespoň na fotografii volaného, nebo si při tom něco čmárám.

Když mi někdo vypráví příběhy, užívám si je jenom když si k tomu v duchu vytvářím vizuální filmovou verzi, kterou se pak nechávám unášet. Když jsem se učil anglicky, zkoušel jsem to pomocí audiokazet. Výsledek nulový. Stačilo si však pustit video, na kterém jsem viděl, jak spolu lidé hovoří a ejhle, hned to šlo Zkrátka a dobře dokud za slovy nevidím obrazy, je to skoro jako bych neslyšel.

Podobně používám kinestetický smysl - dostávám spoustu informací o obklopujícím světě z tělesných pocitů. Hodí se to na kole, při lyžování, horolezení, tanci, jídle a tak. To například znamená, že dost dobře mohu poslouchanou hudbu “překládat” do kinestetických pocitů. Takže minimálně něčím na těle hýbu, maximálně nadšeně trsám celý. Samotný nehybný poslech hudby mi nepřináší vůbec nic, takže poslouchat klasický koncert v roli společensky akceptovatelné nehybné sochy je pro mě čirým utrpením.

Takových lidí jako jsem já, takových, kterým je vizuální nebo kinestetický způsob přijímání a zpracování informace bližší, než auditivní, je většina. Přesto si každý může, pokud ví jak na to, užít i audioděl.

Něco z toho jsme již naznačil. Teď to ještě upřesním směrem ke specifickým audiovýtvorům, k audiokurzům.

Pokud jste jedinec, který je poněkud auditivně slepý či necitlivý, stačí si vzít tužku a v průběhu audiokurzu si psát poznámky na papír a kreslit si k tomu obrázky a schémata. To zajistí, že předkládanou informaci přímo uvidíte, a navíc při tom také něco přímo děláte. Takže si na své přijde pro vás důležitý vizuální a kinestetický smysl a preferovaný způsob zpracování informace. A je to.

Při zvažování, zda si audiokurz vůbec koupit, je vhodné uvážit, kromě zmíněné individuální schopnosti přijímání a zpracování informace, také unikátnost a cenu kurzu.

Pokud je například dílo dostupné i v knižní podobě, a ceny vizuální a auditivní knihy nejsou moc odlišné, pak já, vzhledem ke svým schopnostem z toho něco mít, rozhodně sahám po knize. Mohu si v ní krásně kinesteticky škrtat a popásat se na tom očima.

Kvůli srovnání ceny audioknihy s knihou tištěnou je dobré umět převést délku audia na počet tištěných stran. Ukáži vám, jak na to.

Četnými měřeními a jejich statistickým zpracováním jsem zjistil, že délka hlasitého čtení jedné normostrany (1800 znaků včetně mezer) mi zabere v průměru tři minuty (a půl vteřiny), a to s velmi malou odchylkou. Převedeno do normální lidské řeči to znamená, že tři minuty hlasitého předčítání textu jsou velmi zhruba ekvivalentní jedné normálně potištěné straně formátu A4.

Je evidentní, že v tomto světle se standardní cena audiokurzů nejeví býti nijak oslňující: hodinová audiokniha stojí obyčejně několik stovek = několik stovek za dvacet popsaných stran. Jak říkám, nic moc.

Je však třeba zároveň uvážit, že tato cena je plně srovnatelnou s hodinovou sazbou běžného prezenčního manažerského kurzu. A když si spočteme ztrátový čas na cestu tam a zpět, hluchá místa a přestávky na kafe, začíná být audiokurz cenově docela zajímavým. A velmi zajímavým je, pokud žádný srovnatelný způsob, jak získat potřebné informace a znalosti, není.

Přiznávám, že já, audiodřevo, mám celou řadu knih a kurzů v audio podobě. Pokud informace tam obsažené přijímám a zpracovávám správně, tak se z nich velmi dobře učím a hodně si jich užívám.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se