Řízení (stále ještě) není vedením

John P. Kotter, bývalý profesor Harvard Business School a známý jako guru vedení a změn (a od kterého jste možná četli vynikající a do češtiny přeloženou knihu Vedení procesu změny), si v článku Management Is (Still) Not Leadership , který byl uveřejněn na blogu Harvard Business Review, posteskává, že

Ani po více než čtyřiceti letech studia byznysu a provádění konzultací organizacím jak nové strategie implementovat, ani nemohu říci, kolikrát jsem slyšel lidi používat slova "leadership" a "management" jako synonyma, což mě pokaždé dohání k šílenství.

Mě tohle tedy k šílenství nedohání (čím chci naznačit, že možná již šíleným jsem), ale pletení si obsahu (struktury, obsahové elementy a vazby mezi nimi), metod (nástroje a techniky jejich použití), předmětu a funkcí řízení a vedení také zaznamenávám. Metaforicky řečeno je to asi takový rozdíl, jako mezi setím a sklízením (přičemž tímto připodobněním nechci ani naznačit, že vedení je jako setí a řízení je jako sklízení, ale poukázat na zásadní a mnohostrannou odlišnost dvou různých činností). V důsledku nedostatečného odlišení se pak mnoho manažerů pokouší například řídit skutečnosti, které lze jenom vést, nebo naopak se pokouší vést věci, které je třeba řídit. A výsledky těchto snah? Cha cha! a někdy ještě jednou cha!

Pojďme se na to odlišení podívat blíže.

Za ta léta (také se tím nezabývám první týden, měsíc, rok, desetiletí) jsem si povšiml, že když znalci, většinou akademici, hovoří o odlišnosti mezi leadershipem a managementem, mají tím na mysli odlišnost mezi tím něčím, co pojmenovávají "leadershipem" a tím, druhým, což je, když to upřesní, zcela zřetelný "klasický management" ve smyslu jeho tří všeobecně uznávaných otců, Fredericka Taylora, Henriho Fayola a Maxe Webera.

Klasický management je ve znamení dobové predikovatelnosti až determinismu. Pevné funkce, struktury, procesy. A řízení, technickou terminologií vzato, je činností deterministickou; je to činnost nutná a zároveň postačující k tomu, aby se něco stalo. Takže je určitě na místě vztah "řízení" = "klasický management".

Klasický management znamenal pro vývoj managementu gigantický průlom. Na základě jím dosažených výsledků nelze mít pochybnosti, že v daném prostředí, v dané době a na dané výzvy se mimořádně osvědčil. Samozřejmě, že nějaké ty pihy na jeho kráse byly, ale věřilo se tomu, že i ty se ještě lepším řízením podaří postupem času odstranit.

Nestalo se tomu tak.

Na přelomu osmdesátých let (plus mínus pět let) se naopak ukázalo, že jenom řízení, klasický management, prostě není schopen se vypořádat nejen s úplně všemi výzvami organizačního managementu (to jsou ty pihy) ale ani není schopen se vypořádat s nově se vynořivšími výzvami prostředí, ve kterém organizace působily, a to proto, že to jenom řízení prostě za samého principu uvnitř organizací zařídit nemůže.

Jednou z hlavních "věcí", které nejde až tak úplně řídit, jsou živé organismy. Samozřejmě, že je lze do těch deterministických okovů upnout dočasně, po čase však buď hynou, nebo se tomu vzepřou. Tomuto přírodnímu zákonu, této charakteristice živých organismů, nezáleží na tom, zda se někomu líbí, nebo ne. Je lepší to přijmout a zařídit se podle toho. Což se také stalo.

Jako reakce na neschopnost řízení zařídit úplně všechno se, kromě jiného, stalo to, že do managementu prosáklo něco nového, něco, co se označilo za leadership (vůdcovství, vedení).

Malá děcka, když jim dáte novou hračku, se na ní nadšeně vrhnou a začnou si s ní hrát, přičemž zcela stranou opomíjejí hračky staré, aniž jim dochází, že jsou také k něčemu dobré. A něco podobného se stalo s managementem na americké půdě. Kam se podíváte, tam je lídr. A drtivá z nich, jak ukazují průzkumy, tráví většinu svého času v módu řízení. Spoustě z nich evidentně unikla esenciální podstata tohoto přídavku ke klasickému managementu.

Na staré evropské půdě k této přejmenovávací hysterii ve větším měřítku nedošlo. Rozvážní dospělí manažeři vyhodnotili tuto manažerskou inovaci opravdu jenom jako hračku a ještě dnes se lze setkat s tím, že jí označují za módní americký výstřelek a při tom se dospělácky, někdy přezíravě jindy shovívavě, usmívají. I těm však evidentně uniká ona zásadní podstata.

Chci zcela jednoznačně zdůraznit, že ono odlišení se neděje za účelem dělání jenom toho prvního, nebo jenom toho druhého. Zrovna tak, jako je nesmysl si myslet, že zahradničení je jenom o setí, nebo jenom o sklízení. V konečném důsledku jde o integraci řízení a vedení do jednoho koherentního celku moderního managementu. Přesto však, či spíše právě proto, je odlišení důležité: nelze integrovat něco, co nelze odlišit.

Sebelepším řízením nedosáhnete toho, co patří do vedení a sebelepším vedením nedosáhnete toho, co patří do řízení. A to i přesto, že existují skutečnosti překryvné, kterých lze dosáhnout jak metodami vedení, tak metodami řízení.

Existuje spousta skvělých zdrojů o tom, v čem a jak se liší leadership - vedení od (klasického) managementu - řízení. A ještě více zdrojů, které jsou z historického pohledu vývoje jednotlivce, společnosti a koncepcí managementu, poněkud až zcela mimo.

John Kotter patří mezi ty, kteří se v tom prokazatelně vyznají. Věnuje se tomu naplno, na rozdíl od těch, kteří se k tomuto komplexnímu tématu tu a tam také vyjádří. V nahoře odkazovaném článku na harvardském blogu uvádí nejčastější omyly. Ve zcela volné interpretaci uvádím druhý a třetí (první je o tom, že leadership a (klasický) management není totéž):

Omyl 2: lidé ve vedoucí pozici jsou často (a mylně) identifikování jako lídři, tedy jako ti, kteří něco či někoho někam vedou. Může tomu tak být, ale nemusí. To proto, že lidé ve vedoucích pozicích někdy také jenom řídí.

Omyl 3: lidé, kteří mají určité osobnostní charakteristiky, například charisma, jsou často (a mylně) identifikování jako ti, kteří něco či někoho někam vedou. Opět tomu tak být může, ale nemusí. Například proto, že podvodník bez charisma by se těžko přetěžko uživil, takže většina úspěšných podvodníků jsou charismatičtí lidé.

Jak tedy Kotter odlišuje (klasický) management, manažerské řízení, od toho leadershipu, tedy manažerského vedení? Ve zmíněném článku se k tomu vyjadřuje krátce, určitě neúplně, přesto pro začátek docela výstižně. Cituji:

Ve skutečnosti je management množinou dobře známých procesů, jako je plánování, rozpočtování, strukturování práce, přiřazování lidí k práci, měření výkonů a řešení problémů, které pomáhají organizacím predikovatelně dělat to, co dělá dobře. Management napomáhá produkovat slíbené zboží a služby konzistentní kvality, a to v rámci rozpočtu a den za dnem, týden za týdnem. V organizacích, a to bez ohledu na míru jejich vnitřní komplexity, je tohle nesmírně obtížným úkolem. Neustále a stabilně podceňujeme, jak komplexním úkolem tento úkol vlastně je, a to obzvláště tehdy, pokud se nenacházíme v seniorské manažerské pozici. Takže, management je kruciálním - ale není to leadership.

Leadership je úplně jiným. Je asociován s přenesením organizace do budoucnosti, nalezením příležitostí, které přicházejí rychleji a rychleji a jejich vytěžováním (poznámka M.H.: k tomu mám připomínku - vlastním vytěžováním se zabývá klasický management. Je totiž rozdíl mezi explorací, což je, kromě jiného, doménou vedení a exploatací, což je, mimo jiné, doménou řízení). Leadership je o vizi, o lidech, kteří se k ní připojují, o zmocnění a, nejvíce ze všeho, o vygenerování užitečné změny. Leadership není o atributech, je o chování (poznámka M.H.: chování ve smyslu produktivní činnost, nikoliv o " oblékej se jako lídr, mluv jako lídr, tvař se jako lídr a budeš lídrem"). Ve stále se zrychlujícím světě vzrůstá potřeba leadershipu u více a více lidí, a to bez ohledu na to, kde v hierarchii jsou. Představa, že pouze několik výjimečných lidí na vrcholku může poskytnout veškerý dnes tolik potřebný leadership je receptem k selhání.

Někteří lidé stále argumentují, že je potřeba nahradit management leadershipem. Tak tomu evidentně není: mají různé, přesto podstatné, funkce (poznámka M.H. a já dodávám, že nejenom funkce, ale také účel, obsah, metody, předmět). Potřebujeme skvělý management. A potřebujeme více skvělého leadershipu.

...

Existuje velmi, velmi málo organizací, které mají dostatečný leadership. Dokud tomuhle nebudeme čelit a nepochopíme, v čem vlastně ten problém je, tak se s tím také nikdy nevypořádáme.

Ámen.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se