Flow, Zóna, Mistrovstí. Jde to i rychle?

O Flow, Zóně, Mistrovství, tedy o pocitu plného souznění s právě prováděnou činností, ve kterém se zamýšlené věci odehrávají jakoby samy od sebe, jsem psal na Vedeme.cz již vícekrát. Ostatně na to poskytuji veřejné kurzy.

Teď pro vaši inspiraci Vám přináším, a to na základě čerstvých informací z článku "Zen and the art of a genius" publikovaném v New Scientists dne 4.2.2012, nové informace.

Motivem je otázka z podtitulku článku New Scientist (překládám doslova): "Existuje snadná cesta, jak povzbudit váš mozek k profesionalitě v jakékoliv dovednosti?"

Nejdříve však trochu opakování.

Flow je staré jak je stará zaznamenaná paměť lidstva. Vědci se tím začali zabývat teprve nedávno, viz práce Mihaly Csikszentmihalyiho ze sedmdesátých let minulého století, nebo nověji například práce Anders Ericssona. Druhý jmenovaný se však zabývá spíše expertízou, než tím, co by šlo nazvat Flow, nebo, jak to třeba nazývám já, Mistrovstvím.

Rozdíl spatřuji v tom, že Expert už danou činnost umí tak dobře, že na ni, na rozdíl od Učně, už ani nemusí myslet. Mistr na činnost už zase myslí, ale v tom smyslu, že myslí na věci, které si Expert ani Učeň ani neuvědomují.

Ericcson v zásadě tvrdí, že cesta k expertíze je dlouhá. Tak 10.000 hodin, neboli deset let. Vtip je v to, že mozek se musí k tomu správně "nadrátovat" - vytvořit ty správné synaptické spoje. A to nějakou dobu trvá.

Délka však závisí i na složitosti dané činnosti. U poměrně strukturovaných činností, jako je například management, to těch 10.000 hodin do expertní úrovně opravdu zabere. U jednoduchých činností, jako je například běh, který na expertní úrovni umí již několikaleté děcko, (nemusí při běhu na běh myslet) ukazují experimenty Johna Douillarda (viz jeho knihu "Tělo, mysl a sport"), že výuka dostat se do zóny trvá při správné metodice tak tři až deset týdnů každodenního půl až hodinového cvičení. Zkoušel jsem Douillardovu metodiku osobně, zkoušeli ji i mí známí, potvrzuji. Ostatně tradičních metodik existuje více a záleží na vkusu, kterou z nich si člověk zvolí.

Samozřejmě, že Flow tu a tam na experta přijde i bez té správné metodiky. Je to však velmi nepredikovatelné, neočekávané, a sami experti při tom žasnou, protože netuší, jak se to mohlo stát.

Flow, píše New Scientists, je typicky charakterizován

  1. Jakoby zenovou koncentrací mysli na právě prováděnou činnost, která je doprovázena pocitem, jakoby se zastavil čas.
  2. Pocit absorpce právě prováděnou činností v tom smyslu, že není důležitý její výsledek, ale její provádění.
  3. Pocit, že vaše dovednosti jsou v kompletní synergii s právě prováděnou činností.
  4. Úsilí na její provádění jakoby mizí, činnost se odehrává jakoby sama (a já dodávám, že přesně tak, jak by prováděna měla být - geniálně).

Tyto čtyři charakteristiky jsou subjektivní. Další dvě charakteristiky, které zmiňuje New Scientist, jsou empirické, tj. objektivně měřitelné:

  1. Útlum kritického myšlení a plánování, nástup alfa rytmu (9 - 30 Hz) mozkových vln, pokles tepové a dechové frekvence.
  2. Na činnosti se podílí jenom nutný počet svalů, ostatní svaly jsou relaxované.

Tradiční metody výuky a tréninku jak se do zóny dostat, zaberou nějaký čas. Takže vědci přemýšlejí a zkoušejí, jak to obejít. Jak podnítit tuto neobyčejnou schopnost snadno, rychle, u kohokoliv. Důvod je nasnadně: vrcholový sport, armáda, byznys.

Jedna z cest, která vypadá slibně, je transkraniální přímá proudová stimulace (anglicky Transcranial Direct Current Stimulation, zkráceně tDCS), která se zkoumá v rámci projektu ministerstva obrany Spojených států, a kterou, zdá se, zkoušejí doma i různí amatérští nadšenci.

Princip metody je v tom, že si stimulujete mozek elektrickým proudem.

tDCS schéma

Pro domácí kutily a zájemce o alternaci mozku je tady následující schéma tDCS:

Potřebujete 9 voltovou baterii, elektrody na spánky, nějaký reostat kvůli regulaci proudu, který má být při pouštěni do hlavy, zdá se, okolo 2 mA. Takže je to vhodné doplnit ještě nějakým zařízením k měření velikosti protékajícího elektrického proudu - ampérmetrem.

Návodů jak na to najdete na internetu dost. A ani snad nemusím dodávat, že když to přeženete, máte po mozku.

P.S.: Což je ostatně pro ty, kteří to zkouší na domácích udělátkách bez lékařského dozoru, již zcela jedno; není co zkazit.

Funguje to asi tak, že mírné elektrické šoky depolarizují neurální membrány a činí je tak senzitivnější a respoznzivnější na vstupy. To znamená, že synaptické spoje se při proudové stimulaci utvářejí podstatně rychleji, než bez stimulace. Provedené experimenty však navíc nasvědčují tomu, že pocit Flow (či spíše něčeho, co Flow silně připomíná) zde nastupuje prakticky okamžitě. Dosud se však neví proč tomu tak je.

Jsou vědci, kteří jsou vůči těmto představám (učit se novým dovednostem bez použití vyšších mozkových funkcí) poněkud skeptičtí. Já bych dokonce řekl, že lidé se tak budou moci daleko rychleji učit chybným návykům, než tomu zatím bylo. Bez předchozího vzdělání a znalostí, nebo bez adekvátního učitele a trenéra, je to cesta kamsi a nezáleží moc na tom, zda se tam dostaneme novým a rychlým způsobem, nebo způsobem klasickým a pomalým.

Ovšem pro počítačovou nebo reálnou střílečku je nová metoda již evidentně docela adekvátní. Nač ztrácet čas výukou střelby? Autorka Sally Adee článku "Zen and the art of a genius" popisuje osobní zkušenost, kdy jí připojili ke zdroji proudu a vystavili náročné, téměř nemožné, simulované střílecí misi. Dostala je všechny.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se