Desatero trvale úspěšných firem

Manfred Kets de Vries

V tomto článku přináším doslovnou citaci deseti charakteristik trvale úspěšných firem, a to tak, jak je ve své knize Leadership Mystique sepsal Manfred Kets de Vries.

Že Manfreda Kets de Vriese neznáte? No, asi byste měli. Je legendou ve světě manažerského leadershipu. Ekonomii vystudoval v Amsterdamu, management (ITP, MBA a DBA) na Harvardu a psychoanalýzu v Kanadě. Specificky se zabývá leadershipem, kariérní dynamikou, stresem exekutivců, podnikáním, plánováním následnictví, mezikulturním managementem, dynamikou organizačních změn. Je členem sedmnácti redakčních rad. Je autorem či spoluautorem jednadvacet knih, napsal přes dvě stovky vědeckých článků. Má tolik titulů a ocenění, že by se s nimi dal vytapetovat slušně veliký byt. Jedním z ocenění je International Leadership Award z roku 2005, které získal za svůj celoživotní přínos k poznání a praxi leadershipu.

K oněm deseti charakteristikám nepřidávám ani čárku, přesto si neodpustím určitý úvodní komentář: Kets de Vries zde píše o firmách, které se dlouhodobě drží mezi těmi nejlepšími (podle Fortune 500) firmami. Evidentně jsou velmi adaptivní, vydrží mnohé. Za tuto adaptabilitu hodně vděčí lidem, kteří stojí v jejich čele, a které Manfred Kets de Vries v uvedené citaci nazývá lídry.

A teď se již do oněch deseti charakteristik můžeme pustit. Považuji je za skvělou syntézu mnoha dobrých rad, které lze roztroušeně nalézt všude možně. Doufám, že se budou líbit i Vám. A možná, že Vás i inspirují k nějakým změnám směrem k sobě, nebo k organizaci, ve které působíte.

  1. Tyto firmy jsou obyčejně soustředěné jenom na jeden byznys, nebo mají velmi fokusované portfolio. Lídři, kterým se daří, zůstávají fokusováni.
  2. Tyto firmy jsou extrémně citlivé na prostředí, ve kterém působí. Věnují pozornost těm nejmenším změnám v požadavcích klientů, a pozorně monitorují dopady převratných technologií. Lídři musí být v úzkém kontaktu se zákaznickou základnou.
  3. Tyto firmy mají tendenci ke kohezi, mají silnou kulturu, sdílejí společnou vizi a praktikuji systémové myšlení. Tato koheze doplňuje "lepidlo", které poskytuje efektivní informační systém. Jejich lídři se vnímají jako "nejvyšší kněží" organizační kultury a chovají se podle toho.
  4. Tyto firmy pevně věří, že leadership není izolovanou kvalitou pro několik málo vyvolených. Jako zastánci "distribuovaného" leadershipu jej šíří do všech úrovní, nejenom do úrovně vrcholového vedení. Protože rozvoj leadershipu nemůže probíhat ve tmě, tyto firmy věří, že informace by měly být široce sdíleny. Proto omezují tajemství na minimum. Lídři si musí připomínat svoje koučovací a mentorovací role. Jsou v branži rozvoje leadershipu.
  5. Tyto firmy jsou charakteristické neustálými inovacemi, které jsou životní mízou kterékoliv organizace. Lídři by nikdy neměli zapomenout, že bez inovací jejích firma zemře. Musí hrát klíčovou roli v inovacích a podnikavosti.
  6. Tyto firmy podněcují (a dosahují) pozitivní morálky zaměstnanců. Zaměstnanci si libují v tom, co dělají. A toto užívání si je nakažlivé: šťastní zaměstnanci způsobují šťastné klienty. Lídři sehrávají klíčovou úlohu při utváření kultury, ve které si jejich zaměstnanci užívají.
  7. Tyto firmy znají důležitost superiorního uspokojení zákazníků. Všechny firemní procesy směřují k utváření spokojenosti zákazníků. Lídři musí být exemplárními příklady v uspokojování klientů.
  8. Tyto firmy mají učící se kulturu. Akceptují, že dělání chyb je součást balíku rozhodovacího procesu a věří, že lidé se učí a vyrůstají ze svých chyb. Oceňují odlišnost v myšlení i činnosti. Lídři jsou klíčoví znalostní funkcionáři a podle toho by se měli chovat.
  9. Tyto firmy mají systémový postoj. Uvědomují si vzájemnou závislost různých organizačních jednotek a věnují hodně úsilí vytváření synergie. Lídři hrají zásadní úlohu mostu mezi různými organizačními jednotkami. Nalézají cesty, jak pomoci těmto jednotkám učit se jedna od druhé.
  10. A nakonec tyto organizace se přiklánějí spíše ke konzervativnímu financování. Nepřistupují na ne nutná finanční rizika. Lídři, jako hlavní alokátoři zdrojů, by měli velmi pozorně monitorovat klíčové finanční ukazatele organizace.

Kets de Vries, M. The Leadership Mystique: Leading Behavior in the Human Enterprise. 2. vyd. Harlow: Pearson Education, 2006. Str. 57-58.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se