Srdce jako sval pumpující krev, nebo jako generátor lásky, závisti a nenávisti?

Srdce

Různé spirituální školy nám tvrdí, že přes naše srdce jsme propojeni s ostatními lidmi, s celou přírodou, ba dokonce s celým Universem. Víte, takové to "všeobjímající láska".

Můžeme tomu věřit, nebo to považovat za blábol. Čemu bychom však opravdu věřit měli, jsou vědecky ověřená fakta.

Zatím se věří, tedy z vědeckého pohledu vzato, že srdce je prostě jenom svalem, který zajišťuje oběh krve v těle. Tyto představy však nyní berou, opět z vědeckého pohledu vzato, za své. Přidávají k dříve objevené funkci, srdce jako pumpa, ještě další funkce.

Výzkumy, které byly v posledních dvaceti letech provedeny v HeartMath, přinášejí o srdci závěry, které jsou v pozoruhodném souladu s oněmi metaforickými představami spirituálních škol. Zůstává nad nimi rozum stát.

Bylo zjištěno, že srdce má své vlastní senzory, s jejichž pomocí snímá nějaké informace, vyhodnocuje je, zpracovává a nějak reaguje. Jako by mělo vlastní mozek. Nervový systém srdce mu umožňuje učit se, pamatovat si a rozhodovat o tom, co udělá, a to nezávisle na cerebrálním kortexu.

Dále bylo zjištěno, že srdce vytváří elektromagnetické pole, které nejen, že je silnější (elektrická složka 60x, magnetická 5.000x), ale které ovlivňuje vyšší funkce skutečného mozku spojené s vnímáním, myšlením a zpracováním emocí. Vlastně tohle pole utvářené srdcem ovlivňuje v těle úplně každou buňku, neboť jím vytváří jakýsi základní rytmus. Například rytmus mozku se synchronizuje podle rytmu elektromagnetického pole vytvářeného srdcem, nikoliv naopak.

Výzkumníci toto proměnné, srdcem vytvářené pole vnímají jako nosnou vlnu, na kterou se "nabalují" informace, které slouží pro celkovou koordinaci a synchronizaci procesů, které se v těle odehrávají.

Srdce je silným generátorem elektromagnetických vln, který ovlivňuje tělo, myšlení, cítění.

Výzkumu dokázaly, že i informace o emočním stavu jsou zakódovány do srdcem vytvářeného elektromagnetického pole. Každému stavu odpovídá poněkud jiné pole. Například při nepříjemných pocitech jako je zlost nebo frustrace, vykazuje pole poněkud chaotické vzorce, zatímco při příjemných pocitech, jako je štěstí, láska, uspokojení, je pole "hezké", má krásně učesaný uhlazený sinusiodální průběh.

Elektromagnetické pole vytvářené srdcem je, jak jsem psal, docela silné. Natolik silné, že je relativně snadné jej detekovat až do vzdálenosti půldruhého metru. Nejenom přístroji, ale i námi ostatními. Pole cizích lidí totiž vstupuje do našeho těla, interaguje s ním, a tak nám umožňuje jej pociťovat.

Pociťování srdce toho druhého? Toho, co nám sděluje? Že je ve stavu zmatku, frustrace, nebo že je naopak spokojené a láskyplné? No není tohle naprosto šílené?

Je, a je to podpořeno důkazy.

Například mozkové vlny jednoho člověka jsou (do určité míry) synchronizovány s elektromagnetickým polem, které vysílá srdce druhého. A zvláště to platí v případě, pokud jsou ty vlny hezké a milé.

V podstatě to funguje asi takto:

Jako by náš nervový systém byl jakousi anténou, která přijímá elektromagnetické vlnění generovaného srdcem, a to bez ohledu na to, zda je to z našeho srdce, nebo ze srdce jiných lidí. Pak tyto informace vyhodnocuje a zpracovává.

Už se "těším", jak při volebních mítincích instalují marketingové agentury elektromagnetické generátory, které budou okolo sebe šířit nehynoucí lásku. To proto, že volené osoby toho často nejsou schopny.

Možná by také bylo dobré začít brát poněkud vážněji tvrzení ekologů o elektromagnetickém smogu. Může nás ovlivňovat.

Možná také, že bychom se tak hlasitě nemuseli vysmívat senzibilům a jejich tvrzením o jakýchsi patogenních zónách.

Vědci jsou přesvědčení, že v tomto způsobu neverbální komunikace, komunikace přímo prostřednictvím elektromagnetického pole srdce, se lze vědomě zlepšovat. Prostě se chovejte, říkají, jako by to bylo; jako byste pociťovali lásku, spokojenost, porozumění, a ono to bude.

To je pro "spirituály" denním chlebem. Už dávno jsem si povšiml, že kvalita cvičení Tai Či Čuan je v přítomnosti Mistra úplně jiná, než když jej člověk cvičí o samotě. Mistr mi to na můj dotaz potvrdil. Říkal, že to tak "dělá", tedy že kolem sebe šíří podpůrné Či, aby se nám lépe cvičilo.

Tohoto jevu jste si určitě také někdy někde všimli.

Sdílení elektromagnetického pole funguje, a zase jsou na to empirické důkazy, nejenom mezi lidmi, ale i mezi lidmi a zvířaty.

Sebrané údaje také nasvědčují tomu, že srdce je přímo zapojeno do intuice. Dělá to tak, že naváže vazbu s těmi ostatními poli. Jasně, tohle dělá i mozek, ale data nasvědčují tomu, že srdci se to daří rychleji, než mozku. Takže srdce tohle předá hlavě a ta se pak diví, odkud se to tam vzalo. Intuice.

Skupiny lidí vytvářejí prostřednictvím svých generátorů elektromagnetických vln (srdcí) jakési sdílené elektromagnetické ovzduší, které je čitelné pro nervovou soustavu přítomných. I toto kolektivní pole může být hezké, nebo odrbané a chaotické.

To jsem zvědav, kdy začnou po firmách běhat lidé s měřáky elektromagnetického pole a podle jimi získaných výsledků budou odměňováni manažeři. Snad není sporu o tom, že oni jsou ti, kteří za vytváření správného ovzduší odpovídají, ne?

Možná, že se časem ukáže, že než vycvičit manažery v utváření onoho správného firemního ovzduší (pole), bude levnější a jednodušší nainstalovat do firem již dříve zmíněné generátory pohody, zaujetí, optimismu a vzájemného porozumění a spolupráce.

A pak se již fakt bez technologií neobejdeme. Bez manažerů ano.

A ještě jednu poznámku: asi je jasné, že internetové "sociální sítě" nemohou (zatím) zcela nahradit reálné kontakty mezi lidmi. Zprostředkují jenom část informací, které získáváme, když jsme opravdu pospolu.

Shrnutí

Můžeme nevěřit doporučením typu "aby nás někdo miloval, tak jej milujme", nebo "láska je nakažlivá" a podobným, fyzikální zákony budou fungovat i bez ohledu na naši víru.

Uvedený výzkum a jeho závěry lze myslím považovat za naprosto zásadní pro pochopení našeho fungování, a to jak na úrovni jednotlivce, lidí, tak i přírody. Zřejmě ovlivní i směr dalšího výzkumu v oblastech jako je psychologie, sociologie, antropologie, lékařství, management a v mnoha dalších, přičemž leadership, vedení sebe a druhých, jistě nebude na posledním místě.

A pokud se to náhodou nepotvrdí? No, nic tím nezkazíme, když se k sobě i druhým budeme chovat jako by to platilo a šířit okolo sebe hezké a milé vlnění, namísto hnusně zapšklého, škarohlídského, závistivého, soupeřícího, ...

Proto doporučuji nečekat na další výsledky výzkumů a začít pracovat se svým srdcem hned teď. Pěkně si jej uvolněte a pak roztáhněte do milého smajlíkovského úsměvu.

Zpracováno podle článku The Heart Has Its Own "Brain" and Consciousnessa videa Mysteries of the Hearth


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se