Bez komentáře: empatie dolů, narcismus nahoru

Za posledních třicet let se u sedmdesáti pěti procent amerických studentů výrazně snížila míra empatie. Zvláště dramatický pokles byl zaznamenán v posledních deseti letech.

Za stejné období dosáhla míra narcisismu, kterou studenti o sobě hlásili, nových výšin.

údaje z "What, Me Care?", Scientific American Mind, leden 2011

Jednou z nejvíce pozoruhodných věcí na psychopatech je skutečnost, že postrádají empatii.

Scientific American Mind, "Inside the Mind of a Psychopath", září 2010

Narcista si myslí, že všechno se točí okolo něj; přesněji řečeno vše, co ostaní dělají a říkají je, nebo by mělo být, o něm samém...

Opravdový problém nastává, když se narcistické rysy, obzvláště pocit výjimečnosti a absence empatie, ústí v antisociální a destruktivní chování. Když se tak stane, pak tento vzorec lze nazvat agresivním nebo zhoubným narcisismem, a je těžké jej odlišit od psychopatie.

Rober Hare, profesor psychologie, "Snakes in Suites"

Za druhé některé firmy neúmyslně upřednostňují jedince s psychopatickými tendencemi, protože přijímající manažer chybně označuje to, co ve skutečnosti je psychopatickým chováním, za leadership.

Za třetí změna charakteru samého businessu je také faktorem, který přispívá k nárůstu psychopatů, které organizace přijímají do svých řad.

Rober Hare, profesor psychologie, "Snakes in Suites"

Jinými slovy řečeno, ve světě psychopatů je pro lidi, kteří psychopaty nejsou, výhodné, kvůli jejich vlastnímu přežití, se jako psychopati chovat.

Laura Knight Jadczyk, spisovatelka, "9/11: The Ultimate Truth"

Kdo sází trny, nesklidí růže.

Arabské přísloví


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se