Jak moc se kamarádíte se svojí prací?

Psychiatr Edward M. Hallowell publikoval v prosincovém Harvard Busines Review 2010 článek „What Brain Science Tells Us About How To Excell”, str. 123 - 129, ve kterém tvrdí, že člověk a práce, kterou profesně vykonává, by se měli spolu „přátelit”. Správná práce by měla být průnikem tří rozměrů: člověk by ji měl milovat, měl by jí dělat nejlépe a měl by mít pocit, že to organizaci, pro kterou to dělá, a která je odběratelem výsledků této práce, je k něčemu dobré. Pokud něco z toho chybí, nastává nějaký rozpor až konflikt. Takový stav je nezdravým a tedy i pro jednotlivce a organizaci dlouhodobě neudržitelným.

Kromě jiného článek přináší i jakýsi krátký testík, který může napovědět, jak moc se Vy, nebo osoba, kterou vedete, koučujete, mentorujete, se svojí prací kamarádíte. Otázky jsem víceméně jenom přeložil, komentář k nim však spíše předělal.

 1. Co děláte nejlépe (z toho všeho co děláte)?
  Překvapivé množství lidí investuje enormní množství energie a času do toho být alespoň dobří v tom, co dělají mizerně, co dělají neradi, nebo do toho, v čem vlastně ani pořádně nevidí smysl.
 2. Co byste ze všeho dělal(a) nejraději?
  Nemusí to být nutně totéž, jako bod jedna. Pak je dobré umět tento rozdíl setřít. Třeba naučit se milovat to, co děláte skvěle, nebo být skvělý(á) v tom, co milujete.
 3. V čem byste si přál(a) být lepší?
  V kontextu ostatních odpovědí je na vašem rozhodnutí, komu tohle hodit na hlavu. Buď někomu jinému (to je delegování), nebo sobě (to je rozvoj). Nabízím i možnost hodit celou odpověď za hlavu; ne každá činnost stojí za to, aby jí vůbec někdo dělal.
 4. K čemu máte skrytý talent, tedy talent, který je dosud nevyužitý a nerozvinutý?
  Pokud odpovíte, že takový talent nemáte, je to, podle pana Hallowella, poněkud zvláštní. V tom případě je možné zadat tento výzkumný úkol někomu, komu věříte. Někteří věří sobě, jiní svému okolí, jiní vědě, jiní křišťálové kouli nebo hvězdám. Finální rozhodnutí (ano, takhle to je) stejně záleží jen a jen na vás. Podotýkám, vlastně zdůrazňuji, že jsou i lidé, kteří k tomu přistupují zcela jinak. Věří na neomezený lidský potenciál. Rozhodnou se, který talent v sobě budou pěstovat (vědí proč), a pak jej pěstují a vypěstují. Třebaže je ho tam na samém počátku, viděno očima vědců, okolí, křišťálové koule, jenom malá jiskřička. A nakonec dosahují fenomenálních výsledků, a to, co dělají, je opravdu baví a naplňuje. Je evidentní, že tento proaktivní přístup jde za rámec reaktivní adaptability, která pouze odhaluje, konstatuje, a která se pak této konstatované realitě přizpůsobuje. Jde za rámec článku pana Hallowella.
 5. Na kterou svoji schopnost jste nejvíce hrdi?
  Ne to, co vám říkají ostatní, ale to, co cítíte sám(a).
 6. Kterou vaši schopnost nejčastěji považují lidé ve vašem okolí za vaši nejsilnější stránku?
  Stává se, že je to úplně něco jiného, než to, co na sobě oceňujete vy. Pokud se tento rozdíl vyskytuje, není to příliš příjemné. Buď pro vás, nebo okolí.
 7. V čem jste se v posledních letech podstatně zlepšil(a)?
  Napište si seznam. A nezapomeňte na položky, které ani tak moc neoceňujete. Třeba můžete být dobří v přibývání na váze.
 8. V čem jste se nijak zvlášť nezlepšil(a), přestože o to výrazně usilujete?
  V kontextu článku pana Hallowella to může kvůli absenci vašeho talentu, nebo to může být proto, že to v podstatě neděláte rád(a), nebo to může být i v tom, že v tom vlastně ani nevidíte smysl. Chci připomenout, že jsou i jiné důvody. Častými příčinami bývá i chybná výuková metodika, nebo vynechání některého zdánlivě nepodstatného a nesouvisejícího strukturálního elementu. Takže v tom vidíte smysl a děláte to rádi a opravdu usilovně to děláte, a přesto v tom nedosahujete bůhvíjakých výsledků, doporučuji nějaký nezávislý pohled zvenčí.
 9. Kterou práci děláte ze všech prací nejvíc nerad(a)?
  Je jasné, že pokud tuto práci děláte, provádíte zároveň sebepoškozování. Je na místě danou práci přestat dělat, nebo se naučit jí mít rád. (Mimochodem: už jste si zjišťovali, jak se u vás, a tím myslím konkrétně u vás, vytváří k nějaké činnosti dobrý vztah? Jak si vytváříte své drobné závislosti? Jak dosahuje toho, že to děláte rádi? Ne? Hm...)
 10. Která dovednosti nebo znalosti by se Vám ještě hodily, abyste dělal(a) svoji práci v zaměstnání skvěle?
  Samozřejmě, že je otázkou, zda vůbec chcete dělat svoji práci skvěle. Někteří lidé na to odpovídají, že vlastně ani ne, protože za to nic nedostanou. Řekněte však, může někoho doopravdy bavit práce, pokud ví, že jí dělá průměrně? Zábava, to je vnitřní (a silná) odměna za excelentní práci. A pokud si toho organizace ani nevšimne? Nemyslím, že v takové organizaci stojí za to vůbec pracovat.
 11. Se kterými lidmi nejraději pracujete?
  S těmi, kteří Vám kladou překážky, nebo s těmi, kteří vás nechávají být zcela na pokoji, nebo s těmi, kteří vám, když je potřeba, jsou schopni zajistit pomoc a podporu? Se sdílnými, nebo mlčenlivými? S chytrými, nebo s idioty? S bordeláři a chaotiky, nebo s organizovanými a pořádnými lidmi? Atd., atd. I to je dobré vědět. To proto, abyste se v práci cítili jako ryba ve vodě.
 12. Jaká organizační kultura vás inspiruje a motivuje k tomu, abyste ze sebe vydal(a) to nejlepší?
  Například konkurenční, přátelská, intelektuální, veselá, procesní,... I to je dobré vědět pro to, abyste se v práci cítili jako ryba ve vodě.
 13. Co jste dělal(a), když byly ty vaše nejšťastnější okamžiky vašeho pracovního života?
  Tady se rozumí pracovní činnost, ne braní výplaty, nebo společná pijatika. Až budete mít odpověď, zkuste si odpovědět, zda by by se dalo nějak zařídit, pokud tomu tak ještě není, abyste tuto činnost zase do své práce nějak zařadil(a)?
 14. Máte nějaké hýčkané představy o své budoucí práci?
  Myslím, že každý nějaké má. Důležité je, aby naplnění hýčkaných představ bylo ovlivnitelné vámi. Pokud ne, jsou hýčkané představy nanejvýš milými pohádkami na téma jak Honza ke štěstí přišel. Pokud jsou ovlivnitelné vámi, tak si projděte, co pro to pravidelně (pravidelně!) děláte, respektive to, co vám brání to pravidelně dělat.
 15. Jak mohou být vaše časové investice lépe využity tak, aby přinášely vaší organizaci větší užitek?
  Typická manažerská otázka. Pokud není pravidelně přezkoumávána, je váš nadřízený nic moc manažer. Pokud je Váš nadřízený nic moc manažer, asi je celá vaše organizace nic moc. Vaše organizace musí vědět, že vaše práce má smysl a užitek a musí s vámi o tom jednat.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se