Emocionální inteligence a vedení lidí

Daniel Goleman

Psycholog a novinář Daniel Goleman je velmi známý zejména pro svoji publikaci z roku 1995 - Emotional Intelligence, která populární formou shrnula závěry psychologických výzkumů: úspěch v životě a práci závisí spíše na emocionální inteligenci, než IQ, nebo technologických znalostech a dovednostech.

Kniha Emotional Intelligence byla dle New York Times bestsellerem celý rok a půl, během kterého se prodalo více, než pět miliónů výtisků a byla přeložena do více než třiceti jazyků.

Pojďme se podívat, co David Goleman soudí o vztahu emocionální inteligence s vedením lidí.

Následující úryvky jsou převzaty z Golemanova příspěvku pro Harvard Business Review, November-December 1998: Co dělá lídra lídrem? (What Makes a Lídr?).

Význam emocionální inteligence

Výzkum z roku 1996 ukázal, že manažeři, kteří měli určitou nadlimitní emocionální inteligenci překračovali business plán v průměru o 20%, a ti, kteří ji nedosahovali, v průměru neplnili plán o 20%. A to bez ohledu, zda je to v Americe, Asii, či Evropě.

S kolegy a podnikovými psychology provedl Daniel Goleman výzkum v téměř dvou stovkách větších firem. Při porovnávání vlivu intelektu, technologických dovedností a emocionální inteligence na excelentní výkon zjistil dramatické rozdíly: emocionální inteligence se ukázala být dvojnásobně důležitá, než všechny ostatní složky, a to ve všech hierarchických úrovních organizace. A navíc, její význam pro efektivnost pracovníka stoupal úměrně s postupem pracovníka směrem nahoru v podnikové hierarchii. To jest, čím výše v podniku člověk stojí, tím má emocionální inteligence významnější vliv na jeho efektivitu.

Co je emocionální inteligence?

Emocionální inteligence má pět vzájemně se ovlivňujících složek

  • Sebeuvědomění - lidé se silným sebeuvědoměním si jsou vědomi svých slabin a nebojí se o nich hovořit. S humorem.
  • Seberegulace - vyplývá ze sebeuvědomění, ale jde jiným směrem. Lidé, kteří to mají umí cílevědomě usměrňovat svoje reakce .
  • Sebemotivace - vášeň pro dosahování výsledků kvůli výsledkům samotným - a nikoliv pouze reakce na stimulace ze strany firmy - to je pro lídry neodmyslitelné.
  • Sociální uvědomění - je v podstatě braní do úvahy pocitů ostatních lidí při vlastním rozhodování.
  • Sociální dovednosti - raport s ostatními a nasměrování ostatních k požadovanému výsledku. Manažeři, kteří postrádají ostatní čtyři složky pravděpodobně v sociálních dovednostech neuspějí.
Ve svých nejnovějších pracích uvádí Goleman pouze 4 složky emocionální inteligence: seberegulaci a sebemotivaci dává do jedné kategorie - sebevedení (self-management).

Lze emocionální inteligenci rozvíjet?

Odpověď Golemana s odkazem na názory ostatních psychologů zní „Jednoznačně ano.” Horší zpráva tkví v tom, že nikoliv tradičními způsoby výuky, to jest těmi, které jsou zaměřeny na racionální část mozku. Důvod je jednoduchý: emocionální inteligence je spojena zejména s limbickým systémem, který pracuje s emocemi. Ukázalo se například, že výuka zaměřená na rozvoj emocionální inteligence, která probíhala tradičním způsobem, nezvýšila, ale naopak snížila vlastní výkon člověka v organizaci. Správný způsob výuky musí uvést do práce limbický systém, emoce, musí pomáhat lidem zbavit se starých vzorců chování a zavést nové. Z tohoto požadavku vyplývají z hlediska organizace zřejmé nevýhody: tento jiný způsob výuky trvá mnohonásobně déle, než tradiční a je také velmi individuální. Koučování, praxe a zpětná vazba, jsou nezbytné.

Výcvik, nebo spíše výchova - doplnění klasického managementu o schopnost vedení lidí je tedy dražší a delší. Pokud je však ve hře 40% rozdílu v zisku podniku, stojí za to se nad tím zamyslet. Není-liž pravda?

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se