Charisma a vedení lidí

V jedné nedávné internetové diskusi jsem si povšiml, že se účastnící přou o to, kdo ze známých tzv. lídrů má větší charisma. Zda ten, či onen. Hluboce jsem se zamyslel. Především nad tím, že zatímco já jsem o charisma na Vedeme.cz ještě vůbec nepsal, je charisma lídra pro lidi důležité. Možná, že je charisma důležité i pro manažery, kteří již vedou, nebo chtějí vést?

Tímto příspěvkem napravuji svůj dluh.

Ještě v první polovině dvacátého století jsme se domnívali, že pozorovaný fenomén leadershipu je důsledkem lídrova charisma. Že takový člověk vyzařuje něco, co lidi v jeho okolí natolik okouzlí, že jej následují a poslouchají, někdy dokonce až v rozporu se zdravým rozumem. Je to podobné, jako když člověk vidí charismatickou klobásu (dobře vyuzenou a náležitě propečenou), kterou pak následuje jak smyslů zbavený.

Primitivní představy, že charisma je rozhodující příčinou, která dělá při vedení lidí významný rozdíl, zastává na celém světě snad už jenom Česká BIS. Alespoň tak usuzuji podle krátké televizní reportáže z nedávné doby, ve které se pracovník BIS redaktorovi svěřil, že se „... obává toho, aby se náhodou v extrémistických skupinách neobjevil nějaký charismatický lídr.” To že by bylo zle.

I když my ostatní už dávno víme, že významné změny vykonané skupinou nadšených a zapálených lidí, nelze až tak jednoduše svést jenom na charisma, stále nemáme tak úplně jasno v tom, jakou roli v tom charisma vlastně hraje a zda důležité je, nebo není.

Lidé, kteří jsou vnímáni ostatními jako vůdci, totiž charismatičtí jsou.

To, že dobří vůdci jsou svými následovníky považováni za charismatické osoby, je mnohokrát prokázaným faktem. Bylo prokázáno, že následovníci svým lídrům připisují výjimečné, někdy až nadpřirozené, charakterové vlastnosti nebo mentální či fyzické schopnosti. Bernard M. Bass, jeden z nejvýznamnějších badatelů dvacátého století v oblasti transformačního leadershipu, hovořil v této souvislosti o idealizovaném vlivu lídra na následovníky.

Co má však dělat nebohý manažer, pokud ví, že nic z toho nemá? Že je prostě normálním člověkem? Že sekretářky, když ho spatří, nevzdychají nezvladatelnou touhou? Že ostřílení chlapi hned a s nadšením neberou úplně všechno, co jim řekne? Že mu berňák neodpustí ani ň? A už vůbec nikdo ho nezve do pořadu „Vaříme s Primou”?

V tomto příspěvku se pokusím vysvětlit, jak na to.

Začnu s běžnými a účinnými technikami.

Je jasné, že naše vnitřní prožívání se v konečném důsledku projevuje navenek. Myslete si tedy, že už charismatičtí už jste a jako důsledek charismatičtí budete. Funguje to. Znáte to: síla správného myšlení.

Tuto techniku jsem si, pochopitelně, osobně otestoval. Stačilo pár vteřin mentální práce a vnější výsledky se dostavily.

Před několika lety, když jsem působil v Institutu pro NLP, jsme na zastávce v motorestu detailněji rozebírali vliv vnitřního prožívání na hmatatelné vnější výsledky. Navrhl jsem pokus, který vycházel z evidentního faktu, že žádná kočičí žena na mě nespatří svým zrakem dvakrát. Jsem příliš všedním a obyčejným.

Přešel jsem parkoviště a mnou i monitorujícími osobami bylo zjištěno, že opravdu nic. Jako by po parkovišti přešel neviditelný muž.

Pak jsem si intenzivně představil, že jsem mimořádně charismatickým, přitažlivým mužem. Cítil jsem, jak v důsledku této představy se mi pne hrudník, rozšiřují ramena, napřimuje hlava, oko znavené celodenním školením je opět jiskrné, a na rtech mi vlaje podmanivý úsměv.

Přešel jsem znovu parkoviště. Výsledek překročil má nejsmělejší očekávání. Nejen, že se mi ženy vpíjely do zraků, nejen, že se na mě usmívaly, ale ještě se za mnou i otáčely.

Velmi příjemné, velmi inspirativní.

Druhou používanou a v literatuře popisovanou metodou je nácvik odpovídajícího chování. Znáte to také: zářivě se usmívejte, dívejte se lidem zpříma do očí, zajímejte se nejdříve o druhé, dělejte přiměřená gesta, atd., atd. Kurzy obchodního chování jsou toho jaké? Plné! Fungují? Jak pro koho.

Dříve, nebo později lidí zjišťují, že bez příslušné mentální podpory působí naučené charismatické chování poněkud křečovitě. Změnit vnitřní prožívání však není, opakuji, nijak zvláštní problém.

Třetí rozšířenou technikou je svěřit se do péče profesionálům. To znamená plastickým chirurgům, vizážistům, modním návrhářům (a popřípadě ještě marketingovým agenturám). Asi vás nemusím nijak zvlášť přesvědčovat, že tohle také funguje. Tihle machří dovedou s použitím nejnovějších technologií vytvořit charismatického člověka téměř z jakékoliv hmoty.

Získat charisma tedy není nijak zvlášť obtížené. Stačí správně myslet, chovat se „správně” a investovat určité peníze do svého image. Ideální je všechno dohromady.

Tím netvrdím, že charisma je jenom tím, co si lze koupit, nebo čemu se lze naučit. Určitě tady hrají roli i vrozené individuální charakteristiky (zděděné nebo zmutované geny). Určitě. Avšak s ohledem na charisma nejsou pro drtivou většinu lidí, podle mě, nepřekonatelnou překážkou a dají se překonat dostatečným množstvím finančních nebo časových investic.

Například mám-li křivý čtvrtmetrový chobot místo nosu, budu muset investovat více peněz do chirurgického zákroku, nebo jsem-li poněkud nechápavý a pořád mi není jasné, při jaké příležitosti se mám zářivě usmívat, budu muset investovat více času do tréninku rozpoznávání příležitostí.

Tak, teď když už charisma máme, měli bychom jej také nějak využít. K čemu vlastně může být takové charisma dobré?

Napadá mě celá řada oblastí, kde se charisma může hodit:

  • Chci získat něčí srdce. Třeba na jednu noc. Jde to lépe, pokud jsem charismatickým.
  • Prodávám normálně neprodejný šunt, nebo jsem rovnou podvodníkem. Musím lidi nějak očarovat, aby přestali přemýšlet, sedli mi na lep.
  • Působím v šoubyznysu (či v jejím novém přírůstku, jakým je politika). Chci-li se nějak prosadit, musí si mě média a lidé povšimnout. To znamená, že je třeba být výrazně pod normální laťkou, nebo nad ní. To znamená dělat nepřípustné skandály, nebo být okouzlujícím. Radši budu okouzlujícím.
  • Jsem sečtělým a předvídavým lékařem. A tudíž vím, že pravděpodobnost, že pacient mě, charismatického lékaře, zažaluje po neúspěšném zákroku, je významně menší, než kdybych byl necharismatickým. (Tyto studie, namouduši, existují.)
  • Ucházím se u významné společnosti o manažerskou (moderněji leadership) pozici. Vím, že lídři jsou charismatičtí a chci na přijímací komisi udělat dojem, že jsem tím správným člověkem na obsazení daného místa.

Určitě i Vás napadne celá řada oblastí, kde se takové charisma může hodit, nebo oblastí, kde je charisma zcela nezbytným předpokladem pro dosažení osobního úspěchu

Takto vytvořené charisma má jeden základní účel: získat to, co chceme my (získat něčí srdce, prodat šunt, někoho podvést, prosadit se v šoubyznysu či politice, vyhnout se žalobě v případě chyby, získat leadership pozici, atd.). Charisma je tady prostředkem k dosažení našeho cíle.

A právě to odlišuje, podle moderních koncepcí leadershipu, jenom charismatického vůdce od vůdce opravdového, transformačního:

Jenom charismatický vůdce používá své charisma jako nástroje k dosažení svého prospěchu.

Transformační vůdce je charismatickým, protože tuto vlastnost mu atribují následovníci jako důsledek jeho transformačního leadershipu.

Charisma tedy může být jednou z příčin úspěchu (nástroj), někdy je však jeho (vedlejším) důsledkem. Záleží jen na tom, co doopravdy chcete.

Pokud chcete dosáhnout jenom svého úspěchu, je mnoho oblastí, kde se charisma hodí, nebo kde se bez něj vůbec neobejdete. Je proto dobré se jím vybavit. Je třeba počítat, že to něco bude stát.

Pokud však chcete, aby vedení lidé dosáhli úspěchu, a budete jim v tom účinně pomáhat, a budete v tom co děláte dosahovat výborných výsledků, pak budete i charismatickým či charismatickou. Charisma zde přijde úplně samo.

Podle provedených průzkumů je prezident Barak Obama pro většinu lidí charismatickým vůdcem. Otázkou je, zda je jenom charismatickým, nebo zda je jeho charisma důsledkem jeho vedení? Co myslíte?

A vy sami? Jaké charisma máte vy?


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se