4 dimenze vedení lidí

Peter Koestenbaum

K inspiraci pro vedení lidí nabízím třetí myšlenku Petera Koestenbauma, člověka s filozofickým, fyzikálním a teologickým vzděláním ze Standfordu, Harvardu a Bostonské univerzity, autora mnoha knih, poradce mnoha význačných podniků, jako je Ford, EDS, Citibank, Ericsson, Xerox a zakladatele Koestenbaumova institutu.

Myšlenka je opět převzata z článku Do you have the will to lead?

Nejlepší lídři operují ve čtyřech dimenzích: vize, realita, etika a odvaha. To jsou čtyři inteligence, čtyři způsoby vnímání a komunikačních jazyků, které jsou nutné k dosažení smysluplných a udržitelných výsledků. Lídr vizionář myslí ve velkém, v novém a dopředu a, což je nejdůležitější, je v doteku s hlubokou strukturou lidského vědomí a kreativity. Realita, to je protipól vize. Lídr, jako realista, sleduje motto: čel realitě takové, jaká je; ne takové, jaká by mohla být. Realista pracuje s pevnými, uchopitelnými, každodenními a číselnými fakty. Mistr v umění možného, realista, nemá žádné iluze, vidí hranice a nemá trpělivost pro spekulace.

Etika odkazuje na základní lidské hodnoty integrity, lásky a smyslu. Tato dimenze reprezentuje nejvyšší stupeň rozvoje a řídí se nikoliv strachem, nebo přáními, ale principy. Odvaha, to je oblast lidské vůle; zahrnuje zdroje pro to, aby se věci uskutečnily. Filozofické kořeny této dimenze leží v plném porozumnění ústředního místa svobodné vůle v lidském světě. Odvaha zahrnuje jak obhajobu - schopnost zastávat stanovisko - tak vědomí osobní odpovědnosti a zodpovědnosti.

Opravdovou výzvou pro leadership je rozvíjet všechny tyto čtyři často si vzájemně odporujících způsobů myšlení a chování najednou. Vůdci mají tendenci operovat zejména ve dvou dimenzích - což spíše znamená nedostatek vhledu v lidskou podstatu než nekalý úmysl. Dominuje realita a etika. Porovnejte to s tvrzením: „Lidé jsou naším nejcennějším aktivem.” Bohužel to jsou totiž pouze prázdná slova - ne pouze proto, že příliš málo lidí vidí spojení mezi profitem a lidskou hodnotou, ale také proto, že neznají adekvátní pochopení významu lidské existence v krutě konkurenčním prostředí. Slovo vize by mohlo být jedno z nejpřehnaněji používaných slov v podnikání, ale ve skutečnosti vize - ve smyslu zdokonalování velkého myšlení a pěstování kapacit pro nepřetržitou vynalézavost - je praktikována zřídka. A odvaha je předváděna ještě daleko daleko méně.

K uvedenému dvě poznámky:

Osobně se nedomnívám, že naši čeští manažeři nemají nedostatek odvahy v Koestenbaumově smyslu přebírání odpovědnosti a zodpovědnosti. To, že mají strachy z něčeho jiného, například ze svých emocí, či emocí jiných lidí, to je trochu něco jiného ...
Každopádně Koestenbaumův pohled na vedení lidí prizmatem harmonie čtyř uvedených dimenzí je zajímavý i z toho důvodu, že mnoho různých autorů sdílí prakticky stejný názor. To, že dimenze trochu jinak pojmenovávají a dávají jim různý obsah (viz např. Stephen Covey: „The 8th habbit”: vize, disciplína, elán a svědomí), nebo je jejich členění bohatší (např. John Maxwell, „The 21 irrefutable laws of leadership”), není podstatné. Souhrnný obsah multidimenzionálního prostoru leadershipu je stejný: lídr musí dokázat naplnit své základních lidské potřeby - žít, milovat a být milován, poznávat, nechávat odkaz - a musí je dokázat naplnit i u těch, které vede.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se