50x šílený leadership Toma Peterse

Tom Peters, manažerský guru, postrach zaběhaných manažerských návyků a vyjetých kolejí opět rozpoutal dlaší bouři.

Ve svém příspěvku Leadership is Confusing as a Hell nabízí svůj pohled na dnešní dobu. Vychází z toho, že je zcela zjevné, že, řečeno slovy Hamleta, „Vymknuta z kloubů doba šílí”. Co to pro business podle Toma Peterse znamená?

Následujících pět let bude ve znamení nekompromisního výkonu. Což znamená, že leadership se stane tím nejdůležitějším prvkem podnikání, atributem, který je nejvíce žádaným a zároveň i nejvíce nedostatkovým. Což také znamená, že v následujících pěti letech budeme muset počítat s novými, neortodoxními, neprověřenými, a možná i poněkud šílenými charakteristikami lídrů.

Tom Peters

A uvádí seznam 50 způsobů, jakým by měl lídr v této šílené době být.Tolik na úvod.

Neodolal jsem a článek si pozorně přečetl. Upřímně řečeno, nic nového, neortodoxního jsme nenašel. Standardní seriózní leadership s dobrou reklamou na úvod. Což neznamená, že nestojí za to si článek přečíst a uvědomit si, zda to, co děláme, děláme opravdu dobře.

Petersův článek, který je jako obvykle plný různých nestrukturovaných Petersových výkřiků a specifických jazykových obratů, jsem si netroufl přeložit doslova. No to nemám. Takže následujících 50 rad berte spíše jako moji interpretaci toho, jak jsem Peterse pochopil.

Než se však začtete, ponechme slovo a obraz Tomovi, aby nám vysvětlil, jaký je rozdíl mezi leadershipem dneška a doby minulé. Sami uvidíte a uslyšíte, že žádný:

Pro shlédnutí videa musíte zapnou javascript ve vašem internetovém prohlížeči.
 1. Řízení i vedení organizace je důležité. Zapomeňte na kult leadershipu jaký byl znám v USA devadesátých letech. Nikdo nechtěl být obyčejným manažerem, každý se chtěl nazývat lídrem.
  U nás je situace poněkud jiná: mnoho manažerů nechce vést, protože mají dojem, že leadership je něco neetického, neslušného. Jistě, i tak to lze zařídit. Stejně tak, jako to lze zařídit s nožem: píchnou jím někomu do žeber, nebo jím oroubovat mladou jabloň, aby plodila sladká jablka.
 2. Avšak doba je šílená. Je opravdu třeba se postavit do čela změn a svojí osobou symbolizovat změnu.
 3. Neexistuje jeden univerzální model leadershipu. Vše záleží na situaci.
 4. Výběr, výchova , rozvoj a využití talentů v týmech, to je to, co leadership umí.
  Ostatní, s prominutím, nerozumí a čumí.
 5. Lídři milují odlišnosti svých lidí. Vnímají je, jako úplně odlišné jedince, z nichž každý se nachází na úplně jiném stupni svého rozvoje své individuality.
 6. Lídři málokdy, a kdo ví, zda vůbec, produkují osobní hmatatelné business výsledky. Oni dosahují výsledků prostřednictvím lidí. To je to, co je jejich výsledkem: zajistit, aby jejich lidé byli vynikajícími v tom, co dělají. Lídr sám nemusí být tím nejlepším obchodníkem, technikem, účetním. Jeho produktem jsou ti nejlepší obchodníci, technici, účetní.
 7. Lídři vědí, že vedení lidé musí reálně produkovat. Výkon a výsledky.
 8. Lídři si volí a utvářejí svůj vlastní osud. Nejsou to ti, kteří reagují na situaci. Oni ji spoluutvářejí. Vedení ostatních začíná s vedením sebe. Tečka.
 9. Lídři vyhrávají i logistikou. Vize? Jistě. Strategie? Bezpochyby. To vše se však v konečném důsledku musí promítnout do bezvadné logistiky. Tady a teď.
  Což už je věcí řízení, které následuje. Nemá smysl však řídit, pokud nevíme kam.
 10. Lídři investují do vztahů. Velmi dobře rozumí síle, která z nich vniká. IIR (Investment In Reletionship) není vyhazováním času a peněz, je to leadership. Peters zde argumentuje, že tomu přirozeně lépe rozumí ženy. A proto ženy, říká Peters, jsou lídry zítřka.
  Já mám názor jiný: ženy jsou na tom od přírody lépe. To beru. To mě, ani jinému muži, však nemůže zabránit v tom, abych se naučil být ještě lepším. Tím nechci říci, že lepší jsem. Jenom tvrdím, že v lídrovi nemůže genetika v jeho snech a přáních zabránit. A je jedno, zda jde o muže, nebo ženu.
 11. Leadership je multitaskingový. Lídři v jeden a tentýž okamžik musí vykonávat spoustu věcí zároveň. A opět, tvrdí Peters, k tomu mají lepší dispozice.
  A já tvrdím, co tvrdím.
 12. Lídři se umí pohybovat v nejednoznačnosti. To, co nás na MBA učili, předvídat, plánovat a rozhodovat na základě racionálních matematických ekonomických modelů, zcela evidentně nefunguje a je to dobré tak pro zasmání nad naší minulou pošetilostí.
 13. Lídři vytvářejí nehierarchické vztahy. Nehrají podle řídících struktur: já jsme ředitel, on je podřízený, já rozhoduji, ty plníš. Moc v organizacích difunduje, aliance vznikají a zanikají, rozhodovací kanály se mění a přesouvají. Dnešní business je spíše o utváření sítí a mobilizaci všech jejích uzlíků.
 14. Lídři jsou mistři improvizace. To je jasné.
 15. Lídři důvěřují ostatním, aby ostatní důvěryhodní věřili jim. Není důvěra, není leadership.
 16. Lídři umí mistrně zmocňovat. Konec konců je finálním posláním každého lídra ne mít více následovníků, ale vychovat více lídrů. A lídři toho dosahují tak, že zmocňují.
 17. Lídři důvěřují svému nosu. Čím šílenější doba je, tím více je třeba se spoléhat na svoji intuici. Já dodávám: není intuice, jako intuice. Pokud je intuice založena pouze na selském rozumu, je zle. Intuice založena na informacích, znalostech a pochopení věcí a pochopení selským rozumem nepochopitelných vztahů mezi nimi, to už je pak docela o něčem jiném. Je to asi takový rozdíl, jako rozdíl mezi věštkyní z pouťového stánku a Einsteinem. Obě osoby používají intuici, jako přirozenou součást své práce, ale výsledky jsou, řekněme to upřímně, poněkud jiné.
 18. Lídři jsou dobří v zapomínání. Peter Senge ve své brilantní práci Pátá disciplína před patnácti lety psal, že organizace se musí stát učícími se organizacemi. Petersův názor je, že organizace se musí naučit zapomínat. V tom smyslu, že když něco nefunguje, je třeba na to zapomenout.
  Mám pocit, že Američané jsou v tom i tak dost dobří: nemají skoro žádnou historickou paměť a často opakují to, co se jim v minulosti již tolikrát neosvědčilo.
 19. Lídři dělají věci jinak. Většina organizací se soustřeďuje na zlepšování toho, co dělat umí a co už dělají dobře. Což souvisí s dalším oblíbeným pravidlem.
 20. Lídři dělají chyby a berou to jako normální věc. Winston Churchil řekl: „Úspěch je schopnost jít od jednoho selhání ke druhému aniž by člověk ztratil své nadšení.” Tady bych s aplikací Petersova pravidla doporučoval zvýšenou obezřetnost.
  Osobně dávám přednost něčemu jinému: „Chyby nejsou, jsou jenom poučení.” Což například znamená i to, že jestliže ředitel nějaké organizace s rozpočtem 200 miliónů udělá během roku neuvěřitelnou sekeru 80 miliónů, a to i prostřednictvím nákupu superdrahých manažerských vozů, je poučení toto: tento jedinec není schopný v daném okamžiku řídit takový podnik. A ten, který jej na dané místo vybíral, a ten, který jeho práci kontroloval, se pro svoji práci také ještě nehodí. To je poučení. Co z poučení plyne? Vyhodit, vyhodit, vyhodit! Buď zcela, nebo je rámci organizace pověřit řízením koloběžky. Když se prokazatelně (měřitelně) osvědčí, mohou jít dále: na tříkolku. Jsem názoru, že pokud je za tím jenom totální neschopnost, dá se za deset, dvacet let pružné i tvrdé práce dosáhnout mnohé.
 21. Lídři rádi spolupracují s ostatními lídry. Jak s lídry dodavateli, tak lídry zákazníky, tak s lídry uvnitř firmy.
 22. Lídři se umějí smát. Smějí se všemu: nepochopitelné době, sobě, svému chování i tomu, jak pozoruhodně nepochopitelně se chovají ostatní. Humor je nejlepším nástrojem jak se vyrovnat se šílenstvím.
 23. Lídři specifikují kritéria. Nemůžete již vést, pokud nebudete schopni specifikovat kritéria všeho možného. Zejména vaši DNA - kritéria firemní kultury.
 24. Lídři neustále zpochybňují specifikovaná kritéria. Je to stále ještě dost dobré? Slouží nám to dobře, nebo nám to brání v tom, co chceme? Nic nemůže být svaté. Nic.
 25. Lídři mají smysl pro krásu. Náš život by měl přispívat ke kráse, a to jak v tom, jak jednáme s druhými, tak ke kráse našeho životního prostředí, tak ve všech ostatních aspektech našeho bytí.
  Já bych to napsal jinak. Smysl pro krásu jsem nalezl u každého člověka, který ve své práci či zálibě dosahoval excelence. Vynikající matematici vidí poezii v krásné symetrii matematických rovnic, rybář v lákavé eleganci ručně uvázané mouchy, tanečník v ladnosti a souhře pohybů, a tak dále, a tak dále. Excelentní lídr, jehož prací je dosahovat s lidmi neuvěřitelných výsledků, musí, prostě musí vnímat nádherné příležitosti, eleganci vize, které má být dosaženo, a hlavně, opravdu hlavně, neuvěřitelný, nádherný potenciál, třebaže běžnému lidskému oku skrytý, v každém jednotlivém člověku, kterého vede, a ve všech lidech dohromady. Z toho, mimochodem, plyne: pokud někdo nemá rád lidi, jsou dveře k leadershipu pro něj uzavřeny. Tlučení na ně, je ztrátou času. Otevřou se však, pokud je člověk připraven vést.
 26. Lídři nevytvářejí následovníky, ale více lídrů. Lídři ostatní zmocňují a pomáhají jim najít si svoji vlastní cestu a kráčet po ní.
  Četli jste knihu Stephena Coveye Osmý návyk? Tak ta je celá jenom o tom.
 27. Lídři milují různost a vědí proč. V uplynulých dvaceti letech se myslelo, že diverzifikace je to dobrá věc.Nyní se již ví, že je to věc existenčně nutná.
  Pokud se mění svět nepredikovatelným způsobem, a to je právě to, co se děje, mohou Vás zachránit dvě věci: náhoda a diverzifikace.
 28. Lídři nepropadají pocitu sebeuspokojení. A nikdy, nikdy nedovolí, aby k tomu došlo v jejich organizacích. Přílišná sebedůvěra vede k pádu. Ámen.
  Ikarův efekt.
 29. Lídři se nikdy nepřipravují na tu poslední velikou rozhodující bitvu. Vtip je v tom, že v dnešním businessu kdykoliv může přijít ještě další.
 30. Lídři nevylévají dítě s vaničkou. Být v businessu vynikající znamená generovat slušný zisk, poskytovat vysokou kvalitu a uspokojovat klienty. To znamená neustále budovat vynikající infrastrukturu. Jsou však zaslepenci, kteří dělají jenom toto. Zapomínají však připravovat budoucnost podniku. Vylévají s vaničkou dítě.
 31. Lídři milují zabijáky konvenčního, ustrnulého myšlení. A obzvláště oceňují ty, kteří se nebojí postavit se dogmatům samotných lídrům.
  Nebojte se říci svému šéfovi, že to, co dělá, patří do pravěku. Pokud mu to dobře vysvětlíte, uvidíte, že se změní. Není blb. A změní se ku svému prospěchu, k vašemu prospěchu a prospěchu celé organizace. A pokud to nenastane (a jste si jist, že jste to srozumitelně vysvětlil), pak a) máte dobrý pocit, že jste uděla, co bylo správné, b) nalezl jste vzácného blba. Gratuluji!
 32. Lídři milují, opravdu milují technologie. Pokud technologie nemáte rádi, nebo je jenom respektujete, stejně vás a život vaší organizace změní. Nevyhnutelně. V této změně však nebude aktivním partnerem, ale obětí změny. A oběti dopadají jak? No právě, dopadají zle!
 33. Lídři nosí plné kapsy nadšení. Leadership je konec konců a energii, jejím vytváření, o emocích, entuziasmu, Lídři motivují, vybuchují, planou a mají, jak se zdá, entuziasmu na rozdávání. A pročpak to? Pokud z plna srdce nemilujete to, co děláte, pokud nemilujete svůj tým, projekt, organizaci, pak proč, proboha, se do takového nic vůbec pouštíte? A proč, proboha, by Vás do té nudy měl někde následovat?
 34. Lídři vědí svoje: energie plodí energii. Každá úspěšná firma, každý úspěšný tým, každý úspěšný projekt jede na energii. A lídr je jejím zdrojem. Lídrovou prací je poskytovat energii: zápal a nadšení pro věc.
  Ale pozor. Jenom to nestačí. Být nadšený a léta se nehnout z místa, nebo nemít týdny co do huby, to jednoho to nadšení poměrně záhy přejde. Nelze jenom vzhlížet ke světlým zítřkům. Je třeba průběžně, tady a teď, dosahovat reálných pozitivních výsledků.
 35. Lídři umí pracovat s komunitami. Že nevíte, co to je, nebo že nevíte proč? Tom Peters doporučuje si přečíst Saul Alinsky Rules For Radicals: A Practical Primer for Realistic Radicals [Random House, 1971].
 36. Lídři poskytují respekt. Tak jej získávají. Starejte se a respektujte. Lídři se starají o vztahy - a pohybují horami.
 37. Lídři se ukazují.
  Ne jenom celebritám, ale i obyčejným lidem. Ne jenom manažerům, ale i dělníkům. Tím jim prokazují svůj respekt. A co tím získávají? Hádejte!
 38. Leadership je o výkonnosti. Vše, co lídři dělají, jak mluví, s kým mluví, jak se oblékají, jak se tváří nese nějaké poselství. Je dobré, kdzž je to jasná zpráva. Je dobré, když lídři jsou v tom, co dělají, výkonní.
 39. Lídři mají dobré příběhy. Efektivní komunikace příběhů je možná klíčem k leadershipu. Pokud chcete své lidí zaujmout, přitáhnout, nedávejte jim jenom čísla. Poskytněte jim příběh.
 40. Lídři poskytují účel. Co je pointou vašeho příběhu? Bez toho, že by lidé necítili důvod, proč mají být členy týmu, proč mají dělat tohle a támhleto, není leadership.
 41. Lídři se koncentrují na měkké faktory. Na lidi, hodnoty, charakter, zaujetí, účel. Všechny tyhle věci jsou pro tvrdý business zdánlivě nesmyslné. A jsou to právě tyto nesmysly, o které se opravdoví lídři starají v prvé řadě.
  A dosahují tak výsledků, kterým se těm ostatním může nechat leda zdát.
 42. Lídři vědí, že mohou. Můžete to nazvat neodůvodněným a nepodloženým optimismem. Můžete to nazvat přehnanou sebedůvěrou. Můžete to nazvat jakkoliv chcete. Lídři však vědí, že když chtějí, tak mohou. Se spoluúčastí lidí, kteří cítí stejně, jako oni, mohou dosáhnout čehokoliv. A v tomto přesvědčení je ukryto další kouzlo leadershipu. Které, věřte tomu, nebo ne, funguje.
 43. Lídři komunikují. Hodně. Ve všech knihách se píše, že lídři jsou ženy a muži činu. Bezpochyby. Jednou z jejich důležitých činností je komunikace. Mlčet, znamená nedělat to, co je důležité.
 44. Lídři zaujatě naslouchají. Lídři naslouchají. Naslouchají trhu, klientům, svému týmu i jednotlivým lidem. Nemusíte dělat vše to, co uslyšíte. Naslouchat však musíte. Třeba již jenom proto, že tím prokazujete respekt. A o tom jsme již psali.
 45. Lídři se obklopují lidmi, kteří jsou schopnější než oni. Nikdo, nikdo není dokonalý. Je však možné dosáhnout toho, že taková bude organizace ve svém celku.
  Pokud takové lidi zrovna nemáte, nebo takzvaně nejsou lidi, nebo na ně nemáte peníze, nelamte si s tím hlavu. Nic z toho nemůže být pro opravdové lídry překážkou. Lídři vědí, že pokud chtějí, mohou. Takže se hned od prvopočátku toho snaží u svých lidí dosáhnout. Jsou schopni dosahovat i se zdánlivě normálními lidmi něčeho extrovního. To je vedení. Nakoupit ten nejchytřejší mozek na trhu a prodávat jeho plody s gigantickým ziskem, není vedení. To je (dobrý) nákup a prodej.
 46. Leadership si vyžaduje odvahu. Vytáhnout do bitvy, ať již skutečné, nebo bitvy o kvalitu, kvantitu, nové myšlenky, to si vyžaduje odvahu.
  Mimochodem, zabýváte se trénováním své odvahy? Není špatné trénovat. Až přijde doba, může se to hodit. A ona přijde.
 47. Lídři dávají věcem význam.
  „Nejsou věci dobré, nebo špatné, teprve naše myšlení je z nich činí,” řekl Hamlet. A lídři tomu pomáhají tak, že objasňují význam. Mít hodně práce, může být špatné i dobré. Špatné například proto, že nestíhám. Dobré proto, že kdybych měl práce málo, asi by mě brzy vyhodili; v tržní ekonomice si podniky nemohou vydržovat lidi, kteří nic nedělají. A takto je to se vším. Jaký význam věci a události pro lidi mají, hodně záleží na lídrově komunikaci.
 48. Lídři se učí. Co nejhoršího se může stát lídrovi? Že zůstane stát.
  Honit jenom vnější výsledky je fajn. A funguje to přesně do té doby, než jeden zjistí, nebo mu to dá trh najevo, že se honí bosý, zatímco ostatní již běhají v botách, nebo že se honí za pazourky, zatímco se již dávno stavějí atomové elektrárny.
 49. Lídři ...?
  Tady si dává Tom Peters zpětnovazební smyčku: máme mu říci na jeho webu, nebo mailem, co podle vás ještě lídři jsou, co umí, co dělají, s kým a jak.
 50. Lídři vědí, kdy přestat.
  Pro zdravý rozvoj organizace je velmi důležité uvolnit prostor mladší nastupující generaci. Pokud jste byl opravdu dobrým lídrem, víte, že to tak je. A že lidi, které jste osobně vychoval, jsou s přehledem schopni pokračovat, a ideálně ještě lépe, než vy, v započatém díle.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se