Leadership jako služba vedeným

Rbert Neuschel

Rober P. Neuschel (*1919 - †2004), vyvinul na Kellogově škole v roce 1983 první kurz manažerského leadershipu, který pak celá léta přednášel. Byl to jeden z nejnavštěvovanějších postgraduálních kurzů. Profesor Neuschel své životní zkušenosti z armády (6 let), pak z doby svého expertního působení u manažersko konzultační společnosti McKinsey & Company (30 let), i z doby svého působení na universitě (celkem 25 let), i ze svého působení v kostelním sboru, i z dob, kdy byl předsedou orchestru Lake Forest Symphony, zúročil v roce 1998 v knize The Servant Lídr: Unleashing the Power of Your People. Určitě stojí za to si knihu přečíst a zamyslet se nad ní, sebou a svým managementem.

V předmluvě k této knize (vydání z roku 2005, Kogan Page, London) uvádí Robert Neuschel, tři desítky zlatých doporučení pro lídry všeho druhu, věku a pohlaví. V tomto příspěvku jsem je opsal (a přidal mezititulky a komentáře). Třeba Vás při jejich čtení napadne, co by ve vašem vedení šlo ještě zlepšit.

Terminologická poznámka: Neuschel odlišuje leadership od (klasického managementu, řízení). Pro celek nemá pojmenování.

1. Vedení ku prospěchu vedených

Leadership není od toho, aby lidé svému lídrovi sloužili. Leadership je spíše privilegiem sloužit vedeným lidem. Jak řekl Plato v pátém století před naším letopočtem: „Vládneme ku prospěchu těch, kterým vládneme.” Stejné je to s leadershipem: „Vedeme ku prospěchu vedených.”

2. Vedení = nalezení rovnováhy

Hlava je chytrá, což však neznamená, že je vždy moudrá. Možná, že největším uměním leadershipu je právě rovnováha mezi hlavou - centrem analýzy a logiky - a srdcem - centrem pocitů a vášní. Porozumění této rovnováze a její praktikování je jádrem k efektivnímu leadershipu. K tomu však není žádná kniha. Rovnováha záleží na úsudku a moudrosti. Proto je leadership spíše uměním, než vědeckou disciplínou.

Oproti tomu manažerské řízení se nezabývá hledáním rovnováhy. Na to nemá čas, protože točí klikou.

3. Vedení = podmínka úspěchu v proměnlivém prostředí

Efektivní leadership vyžaduje velkou míru tolerance k nejednoznačnosti a schopnosti zvládnout žít a produkovat v nedeterminovaném prostředí. Manažerské hřiště bude pomotané, neuspořádané a stále proměnlivé. Neschopnost vyrovnat se s neurčitostí, neustálou změnou, zklamáním a dokonce i prohrami a úspěchy, je zásadní překážkou k efektivnímu leadershipu.

4. Lídr má určité osobnostní rysy

Vyzrálý lídr má

  • vysokou zápalnou teplotu,
  • měkký a zároveň pevný hlas, se kterým málokdy, jestliže vůbec, huláká,
  • hluboké zásobárny energie,
  • mentální i emoční zralost,
  • vnitřní mír a klid, které živí jeho stabilitu,
  • tvář vzruchu,
  • dobře zvládnuté ego,
  • svobodu od arogance a náladám,
  • dobrý smysl, instinkt, pro to, co je skutečně důležité,

5. Integrita osobnosti = nutná podmínka vedení

Lídr potřebuje pro svůj úspěch podstatně více, než jenom svoji integritu. Bez integrity, bez inspirující důvěry, však vše ostatní ztrácí význam.

6. Smyslu pro čest a morálku = nutná podmínka vedení

Vysoce produktivní, důvěryhodný a respektovaný lídr má neochvějný smysl pro čest a morálku. Tak to vnímají a tomu věří jeho následovníci.

7. Nenasytná touha po excelentních výsledcích = nutná podmínka vedení

Důležitým předpokladem pro úspěšný manažerský leadership - a ve skutečnosti pro všechno lidské dosahování - je hluboká a nenasytná touha po výsledcích, nehasnoucí touha neustále růst, rozvíjet se a lépe produkovat.

8. Přetvořit vizi v realitu je možné. Je to nutné umět. I o tom je vedení.

Efektivní manažer/lídr musí mít schopnost abstrakce, vytváření vize a schopnost vytvářet koncepty. Navíc musí umět převést tyto koncepty do konkrétních a specifických kroků, které jsou jsou smysluplné pro lidi v organizaci a jsou jimi také pochopeny. To je základem pro přetváření vize ve skutečnost.

9. Lídr nemůže motivovat, pokud není motivován

Lídr umí aktivovat lidi, které vede. Lídrův tah na branku a jeho energie musí mít odraz myšlení a chování lidí v organizaci.

10. Hm,... a co kdybychom to udělali ještě lépe, rychleji a radostněji?

Lídr je inspirujícně nespokojen a tento pocit přenáší na vedené lidi. Je to zdravý druh nespokojenosti, který všechny podněcuje ke stále lepším výkonům.

11. Bez energie lídr nejede

Lídr potřebuje velké množství fyzické, spirituální a psychické energie.

Já bych ještě dodal emoční a sociální energii a kreativitu.

Frustrace, zklamání a vysoké cíle tuto energii spotřebovávají. Konkurenční tlaky, požadavky změn, čelení novým výzvám je fyzicky i emočně velmi vyčerpávající. Proto je nutné zásoby energie stále doplňovat.

12. Lídr dává důležité věci na první místo

Silní lídři neokousávají zbytky. Nepouštějí se do trivialit. Charles de Gaulle to vyjádřil ještě poetičtěji: „Nebuďte jako člověk, který skáče šipku do do louže.” Lídři se ujímají důležitých věcí tam a tehdy, kde a kdy je to zapotřebí.

Někdy je ovšem důležitou věcí maličkost - maličkost z pohledu ostatních. A naopak.

13. Lídr ví, že chytrý ≠ milující a milovaný

Dobré vztahy nezáleží na mentální genialitě a vysokém IQ. Spíše záleží na praktické inteligenci, selském rozumu a emoční zralosti, která je pro dobré vztahy základním stavebním kamenem.

14. K vedení je třeba kuráž

Odvaha je pro lídry velmi důležitá. Málokdo bude následovat bázlivce, nebo váhajícího střelce. Je dobré si pamatovat, že žádné techniky nemohou kkuráž vygenerovat. Odvaha vychází ze srdce a těžko ji lze racionalizovat.

Kuráž vybudovat lze. Pokud ovšem použijete techniky na srdce a ne na mozek.

15. K vedení je třeba zdravý úsudek

Schopnost vyhmátnout to podstatné a důležité se hodí pro všechny manažery. Je nedílnou součástí zdravého úsudku, který je cenným lídrovým klenotem.

Zdravý úsudek není totéž, co se můj úsudek. Lídr neber v potaz pouze svůj, nebo cizí úsudek. Bere je oba. Lídr je umí zintegrovat.

16. Být pochopen

Úsilí získat porozumění lidí by mělo dominovat v mysli a činnosti každého lídra. Lídr není ani statistikem, ani inženýrem. Je lídrem.

Je tím, který ukazuje cestu lidem, kteří žijí ve světě Homo sapiens.

17. Lídr poskytuje klid a pocit bezpečí tam, kde není

Podstatným testem leadership kvalit je test toho, jak se lídr umí vypořádat se zklamáními, porážkami, neúspěchy, nebo ústrky. Voltaire, když oceňoval o vévody z Malborough tyto kvality, napsal: „...klidná odvaha uprostřed vřavy, duše klidná i v nebezpečí ...” To je skutečně jedním z největších darů lídrů.

18. Ve svých hodnotách je lídr jako skála (v chování jako voda)

Smysluplný obrázek o lídrovi si nelze vytvořit jenom podle krátkodobého vnějšího pohledu. Spíše jde o to, jak lídr v průběhu času demonstruje věrnost svým hodnotám. (

Což dělá milión různými způsoby. Jako když teče voda - vždy si najde cestu.

19. Charakter? Charakter!

Lídr musí mít neotřesitelnou sílu charakteru. Je to těžké. Pokušení jsou mnohá a snadno jim podlehnout. Žádná rozhodnutí nejsou tak těžká jako ta, která se týkají charakteru.

20. Charakter?? Charakter! Charakter!

V kolektivním sportu je důležité jak rychle běžíte. Stále více pozornosti se v náročných soutěžích přikládá hodnotám, názorům, osobnosti a etice sportovce. To je důležitá správa pro lídry: dovednosti a charakter jsou důležité. Charakter vítězí.

Dovednosti jdou dohnat.

21. Lídr nechává ostatní nahlédnout do svého nitra (proto se také stará, aby bylo na co koukat)

Je velkým darem lídra, že má přirozenost dítěte - je přímý, nezáludný, nevyumělkovaný, bez přetvářek a předstírání. Přirozenost a ryzost jsou neocenitelnými manažerskými ctnostmi.

Dnes tomu říkáme autenticita

22. Vést = být v čele změn

Lídr musí být výjimečným zastáncem změn. V současném světě rychlých změn a diskontinuit musí být lídr v čele, vnímat potřebu změn, povzbuzovat ostatní ke změnám a růstu, a ukazovat cesty, jak na změny uskutečnit. Tato schopnost vyvěrá z dobrého úsudku, moudrosti. Vyžaduje to sílu, zaujatost, inteligenci a kreativitu, která je ovšem dále „prosáta” přes moudrost a úsudek.

23. Odvaha a vnitřní mír a klid

Lídr musí mít odvahu, vnitřní mír mysli a duše i odhodlání být v těžké a často i osamocené pozici.

24. Charakter??? Charakter! Charakter! Charakter!

Margaret Thatcherová ve své pozoruhodné kariéře demonstrovala mnoho obdivuhodných předností. Mezi nimi patří do popředí stálost, cílevědomost, rozhodnost, a, nad všemi nimi, velkou výdrž.

25. Vydržet!

Vnitřní energie je to. co lídra napájí. Její dostatečné množství vede k výdrži. Schopnost „být v kontaktu”, schopnost vrátit se do bitevní vřavy, je lídrovým pokladem. To je dokládáno schopností pracovat dlouho a tvrdě, obzvláště pak pod tlakem a po zklamáních. Vzpomínám si na jednoho ředitele, jak řekl: „Moje největší síla pramení z houževnatosti.” Život je spíše maratón, než sprint.

Já tady dodám, že o výdrži nerozhoduje jenom zásoba energie, ale také to, na co a jak je spotřebovávána. Horolezci říkají, že „ztracený čas a energie jsou ztraceny navždy.” Proto si při lezení dávají zatraceně pozor, aby s energií neplýtvali. Lezli rychle a úsporně

26. Jednoznačnost rozhodnutí

Je třeba umět srozumitelně a jasně říkat Ano i Ne. Bez vytáček a mlžení. Je normální oddálit rozhodnutí na vhodnější čas. Ale rozhodnutí samo je jednoznačné.

27. Zralost

Efektivní lídr je mentálně i emočně zralou osobou. Je objektivní a předvídavý. Je prost arogance, náladovosti a je sladěn s reálným životem. Vyzařuje z něho stabilita. Emoční jo-jo odpuzuje následovníky.

A přitahuje psychiatry.

28. Leadership = velkorysost v mysli, v citech a v duši

Lídr nesmí být nikdy nafoukaným, nebo lakomým, nebo malým. Pokud se objeví v jeho integritě trhlina, je kardinální chybou být arogantním.

Velkorysost v mysli, v citech a v duši

29. Možná klikatě, ale vždy s myšlenkou na konec - naplnění účelu, smyslu a vize

Efektivní leadership si vyžaduje stabilitu i flexibilitu, stejně tak jako smysl pro realitu. Pohyb vpřed není lineární. Jednou je to dopředu, podruhé dozadu, někdy je to i úkrok stranou. Při tomto pohybu musí být lídr schopen udržet směrování k vizi, kterou nastavil. Jako kapitán na rozbouřeném moři provádí své lidi okolními turbulencemi k cíli.

V hodnotách jako skála, v činech jako voda, avšak nikoliv opačně.

30. Motivace, zaujetí a angažovanost

Lídr má silné zaujetí - ne pouze akceptaci - pro organizaci a její vize. Všechny velmi výkonné organizace mají hlavní lídry a sublídry, kteří organizací a jejími vizemi žijí.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se