Od průměrnosti k výjimečnosti

Mnoho společností, když slyší o vynikajících firmách a leadershipu, jako podstatné esenci jejich úspěchu, jako je například Google, Microsoft, Johnson & Johnson a mnoha dalších, mávne rukou: „No jo, ale to jsou velké firmy!” V tom smyslu, že už úspěšné jsou.

A pokračují ve své práci tak, jak to vždycky dělali. A dostávají ze svého života to, co vždycky dostávali. Průměrnost.

Právě jsem dočetl knihu Jima Collinse „Good to Great”. Je o tom, jak se z průměrnosti (dobrá firma) dostat k výjimečnosti. Je o leadershipu. Dosažení výjimečnosti předpokládá určitý typ lídra a leadership činností.

Připravil jsem si dnes v knize obsažený návod jak dosáhnout výjimečných organizačních výsledků. Tím neříkám, že to nejde i jinak. Přesto by následující návod mohl někoho inspirovat k nastoupení cesty k excelenci.

Výjimečnosti může dosáhnout téměř každá organizace. Výjimečnost není souhrou náhod. Výjimečnost je otázkou volby. Rozhodněte se, zda jí chcete. Pak pro to něco dělejte.

  1. K provedení transformace nepotřebujete oslavovaného, draze placeného lídra, celebritu (to platí spíše pro zahraničí, u nás tací nejsou, takže o problém méně). Potřebujete však, a to zcela nutně, lídra, který v sobě kombinuje paradoxní směs osobní pokory a profesionální vůle. Collins je nazývá lídry páté úrovně. V dalším budu předpokládat, že tímto lídrem jste Vy.
  2. Vyberte si správné lidi, se kterými do toho půjdete. Lidé nejsou tím nejcennějším, co organizace má. Správní lidé ano.
  3. Naplno si uvědomte a v plné nahotě odhalte brutální skutečnost: je to s vámi mizerné!!! Nemohou za to však ONI. Jenom Vy a jenom Vy to můžete změnit.
  4. Připusťte nutnost transcendenční změny. To, že už toto a takhle děláte celá léta neznamená, že v tom a takhle můžete dosáhnout výjimečnosti. Uvažte v čem a jak výjimečnosti dosáhnete.
  5. Změňte firemní kulturu. Některé firmy mají disciplínu. Některé jsou kulturní. Vy potřebujete být kulturně disciplinovaní.
  6. Vyžijte technologií jako akcelerátorů, nikoliv jako toho, na čem výjimečnost stojí.

A to je vše.

Možná až na jednu maličkost: aby se organizační výjimečnost udržela, musíte vybudovat vhodné sdílené klíčové hodnoty a přesvědčení.

Pokud jste lídrem (páté úrovně), pak je to pro Vás naprosto pochopitelné a uvedená změna nepředstavuje nějaký neřešitelný problém. Jiné, než takovéto skvělé výsledky neočekávejte.

Jste?

Pokud ne, je velmi pravděpodobné, že cesta k organizační výjimečnosti, výjimečnosti, která přetrvá, se pořádně zkomplikuje.

Co říci závěrem? Totéž, co na začátku. Lídrem se může stát téměř každý člověk. Leadership není souhrou náhod. Leadership je otázkou volby. Rozhodněte se, zda jím chcete být. Pak pro to něco dělejte. Což je názor i pana Collinse:

Druhá kategorie lidí - a myslím si, že to je většina - má potenciál stát se lídry páté úrovně; potenciál v nich je, možná pohřben, možná ignorován, ale je. Za správných okolností - sebereflexí, uvědomělým osobnostním rozvojem, za pomoci mentora, výborného učitele, milujících rodičů, výjimečných životních událostí, nadřízeného - lídra páté úrovně, a dalších okolností, se začne rozvíjet.

Věřím - ačkoliv to nemohu prokázat - že v naší společnosti se potenciál k leadershipu páté úrovně nachází u převažující většiny lidí. Existuje všude kolem, pokud víme, na co se dívat.

Jim Collins, Good to Great

Jim Collins v této publikaci neříká, jak se lídrem páté úrovně stát. Nebylo to předmětem jeho studia. Pouze uvádí charakteristiky takového lídra. Jsou to v podstatě ty samé charakteristiky, charakteristiky transformačního lídra, které uvádí Stephen Covey ve svém Osmém návyku, a které také preferujeme a jejichž rozvoj podporujeme na Vedeme.cz.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se