Leadership jako stav bytí

Představte si ...

Představte si, že vaše organizace je tím nejlepším místem na zemi, kde pracovat. Plná zapálených a produktivních lidí.

Představte si, že vaši lídři na všech úrovních podporují organizační vizi, poslání organizace a organizační hodnoty.

Představte si, že všichni lídři, manažeři, zaměstnanci, partneři a zákazníci společně budují společnou výhodu.

Představte si, že všichni pracovníci usilují o co nejlepší využití svého potenciálu.

Představte si místo, kde lidé vedou sami sebe, vytvářejí vysoce produktivní týmy a vytvářejí to nejlepší místo pro svoji práci.

L3 leadership je to, co přetváří představu na realitu.

Tak takhle nějak začíná krátká publikace Marca Michaelsona a Johna Andersona „L3 Leadership jako stav bytí”.

Hmmmmm, tak tohle bychom si rozhodně neměli nechat ujít!!!

O co jde?

Autoři se zaměřují na to, že leadership je převážně o tom, kým - ve smyslu osobní identity - vlastně daný člověk je.

Tento stav bytí se, říkají autoři, projevuje ve třech oblastech působení lídra:

  1. vedení sebe - integrace osobnosti
  2. vedení s ostatními - dosažení kolaborativní výhody ,
  3. vedení ostatních - kultivace pracovního prostředí, a to včetně organizační kultury.

Autoři pak dávají jak identitě, tak činnostem, určitou strukturu. Podle mě ne příliš dobře (z hlediska logiky tvorby struktury), ani správně (objektům a třídám dávají ten obsah, který není v souladu s vědeckými poznatky). Pokud se však oprostím od formálních strukturálních nedostatků zjišťuji, že finální rady jsou výborné.

Tu jsou některé z nich, které se týkají vedení s ostatními.

Vedení s ostatními

Pod termínem „vedení s ostatními” mají autoři na mysli něco, jehož obsahem je ukazovat ostatním, že to jde, jaké to má výhody a hlavně dát ostatním možnost, aby se chovali jako Vy: jako lídři.

Vedení s ostatními má dle autorů tato klíčová místa:

  1. Neodolatelná vize vzájemné spolupráce. Vytvořit silný pocit, že je opravdu o co stát.
  2. Sdílený leadership. Jednou vede ten, podruhé onen.
  3. Sdílené výzvy. Všichni se podílejí na definovaní žádoucího stavu.
  4. Sdílená moc. Všichni se podílejí na rozhodnutích týkající se strategií, jak se tam dostat a konečně i na činnostech, které k dosažení cíle vede.
  5. Vzájemná závislost. Pro konečný výsledek není důležitý jenom někdo. Každý a všichni závisí na výsledku každého.
  6. Vzájemná odpovědnost. Všichni si odpovídají mezi sebou navzájem. Místo standardní odpovědnosti jenom svému nadřízenému.

V podstatě jsem o těchto elementech také pojednával, a to v kapitolách o vedení lidí, konkrétně pak v oblasti vedení týmů. V publikaci L3 leadership, kterou si můžete stáhnout z Vedeme.cz, se můžete se stejnou věcí seznámit trochu jinak.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se