Online hry - nová metoda výuky leadershipu?

online game

Mezi odbornou obcí je všeobecně akceptováno, že pokud má výuka leadershipu, přinést nějaké výsledky, musí probíhat jinak, než výuka klasického managementu. Tento názor vyplývá vyplývá z objektivní skutečnosti, že leadership a klasické řízení působí na jiné elementy manažerské reality.

Mezi uznávané metody výuky leadershipu patří action learning - učení se prováděním určité činnosti. Například se jedná o řešení modelových situací, nebo o poskytováním zpětné vazby při „ostré” manažerské práci.

V květnovém čísle Harvard Business Review 2008 se objevil článek, popisující souvislosti mezi hraním online multiuživatelských akčních her a leadershipem. Vycházejíc z osmiměsíční studie IBM, hýří autoři článku nezřízeným optimismem:

Desítky miliónů lidí na celém světě si piluje své vůdčí schopnosti v multiuživatelských online hrách. Nástroje a techniky, které užívají, změní fungování zítřejšího leadershipu a mohou změnit i jejich současnou efektivitu.

Po přečtení článku nemohu popřít, že tento způsob výuky leadershipu je superlevný, pro mnoho lidí opravdu zábavný a navíc se zdá se, že funguje.

Před tím, než svoje manažery zapojíte do Sítě, vám navrhuji, abyste si přečetli následující příspěvek. Nikoliv k inspiraci, tu již jistě máte, ale k zamyšlení.

Nejdříve uvedu některá fakta o hraní multiuživatelských online her:

  • Odhaduje se, že na celém světě tyto hry hraje zhruba 50 miliónů registrovaných hráčů, za průměrný poplatek 15 USD měsíčně.
  • Současné hry jsou zaměřeny spíše na řešení daných herních situací, než na jejich vytváření. Z tohoto pohledu se tedy podobají spíše válce, než business prostředí. Je však v nich zapotřebí alokovat zdroje, odměňovat lidi, být před konkurencí, zajistit vnitřní rozvoj zdrojů a schopností, zajistit, aby byl každý šťastný a produktivní. Z provozního hlediska je hraní online her analogické podnikovému prostředí.
  • Hry se odehrávají v neformálním decentralizovaném nehierarchickém ovzduší, které si vynucuje týmovou spolupráci. Což je identické se současnými tendencemi fungování businessu. Další význačnou charakteristikou prostředí je jeho vysoká vysoká informační transparentnost.
  • Ve hrách se lidé prezentují přes propůjčenou identitu, která, jak prokazují podrobnější psychologické výzkumy, poměrně snadno přebijí identitu vlastní.

Studie zjistila následující skutečnosti:

  • Individua, která jsou v reálném světě zdánlivě vedení neschopná, prokázala při hraní online her výrazné leadership kvality. Podrobnější výzkum ukázal, že je to spíše díky prostředí, ve kterém se aktivity odehrávaly, než díky tomu, kdo to hraje.
  • Praktické užívání leadership dovedností je při online hrách výrazně intenzivnější než v běžném manažerském prostředím.
  • Výborná úroveň si vyžaduje 400 až 500 hodin hraní.
  • Téměř 50% manažerů IBM, kteří mají zkušenosti s hraním online her tvrdí, že jim tato hra pomohla zlepšit úroveň jejich reálného leadershipu.

Poznámky

K uvedeným zjištěním článku „Leadership's Online Labs” autorů B. Reevese, T. Malonyho a T. O'Driscolla, publikovaném v Harvard Business Review, May 2008, strana 59 až 66, mám následující poznámky:

Prostředí. Při transformačním vedení lidí je starou, známou a osvědčenou pravdou, že pokud lidem vytvoříte prostředí, ve kterém mohou zazářit (a budete je v tom povzbuzovat a podporovat), pak zazáří. Pokud tedy lidem v organizaci vytvoříte podmínky k leadershipu, je docela pravděpodobné, že budete překvapeni, jakými lídry budou.

Identita. Prostředí samo o sobě nestačí. Představa člověka o sobě samém výrazně, velmi výrazně ovlivňuje jeho ostatní přesvědčení, hodnoty, schopnosti a, konec konců, i jeho praktické chování. Pro každý vrcholný výkon v každé oblasti, leadership z toho nevyjímaje, je důležité pracovat s identitou člověka. Pokud je pocit vlastní identity z obklopujícího prostředí znehodnocován, až zatloukán, nelze očekávat (až na výjimky typu Nelsona Mandely), že se vám vychovat lídra podaří.

Identita podruhé. Nedoporučuji budoucím ani stávajícím lídrům si propůjčovat cizí identitu, ale pracovat na vlastní reálné identitě. A pomáhat ostatním lidem, aby si i oni našli a rozvíjeli svoji.

Čas. Kdyby manažeři investovali byť i jen polovinu z uvedených 400 až 500 hodin do rozvoje svého leadershipu metodami na rozvoj leadershipu přímo zaměřených (výuka, výcvik, koučování, mentoring), možná (až určitě), by z toho získali více, než z hraní online her.

Metody. Domnívám se, že jakákoliv (opravdu jakákoliv) uvědoměle prováděná činnost může přispět k rozvoji leadershipu. Nejen hraní online her, ale také jízda na koni, hraní na kytaru, Tai Chi, dívání se na reklamy v televizi, hraní si s dětmi, či cokoliv jiného. Od určité úrovně osobního leadershipu, od té, kdy se člověk začíná zabývat integrací (= úplnost, soulad, synergie) různých složek své osobnosti (nejdříve tam musí různé složky musí být, jinak není co integrovat), je to již docela přirozené.

Provádění úplně stejných aktivit však může být pro jiné lidi, lidi, kteří se ještě nacházejí na nižších úrovních rozvoje osobnosti, problematické. Nejen, že je tyto činnosti nemusí rozvíjet, ale dokonce je mohou táhnout i zpět.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se