Tajemství vůdcovství budhistického mnicha

Tajemství vůdcovství budhistického mnicha

K inspiraci Vám nyní nabízím myšlenky neznámého budhistického mnicha o vedení. Vedení života, vedení lidí. Nevím, zda příběh, který se k tomu váže, je smyšlený, nebo pravdivý. A je mi to docela jedno. Myšlenky jsou to, podle mě, opravdu vhodné k zamyšlení...

Celý příběh je, jak bývá v budhismu zvykem, poněkud mystický a, přiznejme si, bez trochu tajuplnosti by to nebylo ani ono. Pokud si příběh chcete vychutnat celý, přečtěte si původní Secrets of leadership from a budhist monk. Já to vezmu zkrátka...

Bylo nebylo. Jeden člověk hledal tajemství života. Po dlouhém putování potkal buhistického mnicha. Ten mu povídá: „Nemohu ti říci tajemství života. Je to stejná hádanka, jako hvězdy na nebesích, které pozorujeme po nocích. Každý z nás si musí najít svoji cestu. Ale dám ti tohle,” a podal mu svitek papíru, „kde najdeš tajemství vůdčích osobností a možná poznáš, že jsou velmi blízká tajemstvím života.”

Tady jsou:

Tajemství vedení a života


Více naslouchej, než mluv,
Více mluv, než trp,
Více služ, než vedeš,
Více veď, než následuj,
Více buď, než měj,
Více buď, než jsi,
Více miluj, než vlastni,
Více dávej, než hromaď,
Více ohýbej, než lámej,
Více osvobozuj, než ovládej,
Více pečuj, než ponižuj,
Více povzbuzuj, než kritizuj,
Více vyzývej, než donucuj,
Více sjednocuj, než vylučuj,
Více spojuj, než odděluj,
Více čel, než utíkej,
Více riskuj, než se strachuj,
Více vychutnávej, než hltej,
Více zachovávej, než nič,
Více se uč, než znáš,
Více znej, než si přeješ,
Více inspiruj, než přikazuj,
Více podněcuj, než kázej,
Více vytvářej, než kopíruj,
Více sdílej, než potlačuj,
Více respektuj, než zamítej,
Více koriguj, než odplácej,
Více si představuj, než rezignuj,
Více si uvědomuj, než představuj,
Více měj naději, než zoufalství,
Více dělej, než doufej,
Více akceptuj, než lituj,
Více oslavuj, než akceptuj,
Více se raduj, než stěžuj,
Více děkuj, než vyžaduj,
Více blahopřej, než záviď,
Více se směj, než lamentuj,
Více uklidňuj, než rozhořčuj,
Více důvěřuj, než zatajuj,
Více navštěvuj, než spi,
Více buď zadaný, než buď na návštěvách,
Více vytrvávej, než přemáhej,
Více vyrovnávej, než rozptyluj,
Více harmonizuj, než být posedlý,
Více vyrovnávej, než zvětšuj,
Více spolupracuj, než soupeř,
Více sjednávej, než vyhrávej,
Více překračuj, než trp,
Více trp, než odkládej,
Více zjednodušuj, než mystifikuj,
Více dokončuj, než vynechávej,
Více osvětluj, než ritualizuj,
Více emancipuj, než zotročuj,
Více rozvíjej, než využívej,
Více posiluj, než ochraňuj.

Dobré, že?


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se