Sedm technik pro vaše vize

Carmine Gallo se se zabývá podnikovou komunikací. Je bývalým TV novinářem a držitelem Emmy Award. Ve svém stálém sloupku na businessweek.com publikoval článek, který se zabývá osvědčenými technikami stanovení dobré vize.

Má to, podle něj, smysl. Tvrdí, že 90% amerických zaměstnanců se netěší do práce, protože k tomu nemají důvod. Což má, pochopitelně, dopad na činnost i dosahované výsledky.

Pan Gallo si udělal soukromý průzkum, při kterém zjišťoval, jak to dobří lídři dělají, že to dělají dobře. Zjistil, že používají sedm technik. O objevených sedmi technikách se pak se svými čtenáři ve svém článku dělí. A o ně se dělím i já s Vámi.

A k tomu přidávám ještě několik vlastních postřehů. Domnívám se, že podstatných.

Jak na vize podle Carmine Gallo

 1. Nepřetržitě demonstrujte nadšení
  Nemůžete zapalovat, pokud sami nehoříte. Tečka.
  Nejdříve se sami musíte vypořádat se svými pochybnostmi, obavami, strachy z toho jít do toho, sami se musíte nějak přesvědčit, že to je to to pravé, a teprve pak s tím můžete jít ven.
 2. Dejte činnosti lidí přesvědčivý směr
  Dejte jim konkrétní, konzistentní a zapamatovatelnou vizi.
  „Vize,” říká pan Gallo, „je krátký, názorný popis toho, jak bude svět vypadat poté, když váš produkt či služba uspějí. Síla vize dává do pohybu všechno.”
 3. Prodávejte výhody
  „Pamatujte si, že vize není o vás, ale o nich. Každý z vašich posluchačů se bude alespoň v duchu ptát, co to přinese jemu. Nenechte je hádat, ” píše Gallo.
 4. Vyprávějte příběhy
  Inspirující lídři vyprávějí zapamatovatelné příběhy. Standardní manažeři málokdy.
 5. Přizvěte participanty
  „Inspirující lídři zvou zaměstnance, zákazníky a kolegy, aby se podíleli na budování firmy nebo jejích produktů.... Zaměstnanci chtějí více, než jenom výplatu. Chtějí vědět, že jejich práce přispívá k něčemu smysluplnému.”
 6. Podporujte optimistické perspektivy
  Vynikající lídři jsou nadprůměrně optimističtí. Dodávají tak potřebnou naději k lepším zítřkům.
 7. Podporujte potenciál
  Inspirující lídři si váží lidí a emocionálně do nich investují. „Povzbuzujte lidi a oni kvůli vám projdou i zdí, ” radí Gallo.

Tolik pan Gallo.

Nyní se v duchu přeneste do role transformačního a inspirujícího lídra. Na čem se s panem Gallem shodnete? A co, podle Vás, řekl pan Gallo úplně špatně, co napůl a co neřekl vůbec?

Jistě něco najdete.

Já jsem k tomu našel tato upřesnění a doplnění:

Upřesnění a doplnění

Určitě nemám problémy s tím, že je důležité, ba dokonce to vnímám jako nutné, aby lídr navenek demonstroval svoje osobní zaujetí pro vizi. Drtivou většinu dojmů si lidé odvozují ne od toho, co lídr říká, ale hlavně od toho, jak to říká a co ve skutečnosti dělá, zkrátka od toho, jak se lídr navenek projevuje. Jakýkoliv nesoulad mezi praktickým chováním a slovy má drtivý a rychlý dopad do myslí lidí.

Ani bod číslo dva mi nečiní problémy akceptovat. Od toho ostatně vize je: aby rozmrazila, rozpohybovala, dodala energii a směr. S tím souhlasím.

Na rozdíl od čísla tři, které je, podle mě, z pohledu transformačního leadershipu, tak jak stojí, neúplné. Tím neříkám, že se tato izolovaná rada nehodí do výbavy podvodníkům, bezcharakterním politikům, manipulujícím médiím, neseriózním marketérům a anonymním prodejcům na podřadných tržištích.

Věc je v tom, že se jedná o nastavení očekávání lidí. Při prodeji pouze výhod, nastavujete bezvadná očekávání. Slibujete v podstatě, že pak bude ideální stav.

Ideální stav je stav, ve kterém neexistují pro nikoho žádné problémy, žádné rozpory a tudíž neexistuje již žádný další vývoj. Ideální stav je stav totální nehybnosti, který se též nazývá smrtí. To však není to, oč lidé běžně stojí.

Neupozornění na to, že budoucí stav nebude stavem ideálním pro každého, že v něm nebudou existovat problémy a rozpory, znamená zadělávat si na těžké budoucí problémy. Pokud Vám totiž lidi uvěří, budou později porovnávat skutečně dosažený stav se stavem slibovaným - ideálním. Pro mnoho lidí se očekávání nenaplní, z čehož plyne vznik reálné nedůvěry k lídrovi. V dalším kroku, který musí nastat, se již nenechají „oblbnout”. (Mluvím nyní o podnikání a o organizacích, nikoliv o historii lidstva. Nemluvím tedy o časových úsecích v řádu desetiletí, ale o rocích.)

Podvodníci, bezcharakterní politici, manipulující média, neseriózní marketéři a anonymní prodejci na podřadných tržištích si to mohou dovolit. Nejde jim o budoucnost, ale o tady a teď. Autentický lídr, má-li fungovat v organizaci delší dobu, než činí doba jednoho projektu, nikoliv.

Jinak řečeno: pokud v tento okamžik slibujete pouze výhody, říkáte pravdu. Výhody budou. Pokud však neřeknete, že to není zcela růžové a bez závad, budoucnost vás přichytí při vaší minulé lži.

Je to jako vize o demokratickém kapitalismu nebo socialismu. Určitě přináší výhody. Říkat, že všem a ve všem, je prohlášení, které by mělo vyvolat v každém inteligentnějším člověku mimořádnou obezřetnost vůči tomu, kdo takový výrok pronáší. Může být debilem, vydíranou obětí mocenské lobby, nebo inteligentním manipulátorem.

Líčit výhody je nutné. Je však také dobré upozornit na to, že i v budoucím stavu budou problémy. A jaké problémy a pro koho. Ale celek, systémový celek, že bude lepší, než je tomu dnes. A že pro to stojí za to o vizi usilovat.

Čtyřka je velmi podstatná. Již jsme si o tom několikrát psali proč. Kvůli neurologické podstatě člověka. Takže velmi stručně: do vize je třeba zapojit i emoce. Neurologická část, která má na starosti lidské emoce, nerozumí slovům, ale symbolům, obrazům, představám a metaforám. A právě to dodávají příběhy.

Titulek pětky - přizvěte participanty - vnímám v pořádku. Obsah ne. Obsahem je v podstatě výzva, aby se lidé podíleli na naplnění vize. Plody úsilí jakoby zůstávají stranou. Ty však k tomu neoddělitelně patří. Myslím, že pro transformačního lídra je podstatné se držet hesla: společně ke společnému prospěchu. Neodděluji Já od Vy. Jsme tu totiž My.

Například Martin Luther King sice začal „I have a dream”, ale pak šel s lidmi do toho společně. A lidé to viděli, cítili a slyšeli.

A ještě něco. Dost dobré je přizvat lidi, aby se podíleli již na tvorbě vize samotné. Vy dáte nápad a společně jej s lidmi dotáhnete do společné vize. Jednak jí to nesmírně to obohatí a také se předem vyhnete mnohým problémům s jejím prosazováním do duší, myslí, srdcí a rukou lidí. Nejlepší je totiž říci: „My máme vizi a My jí dosáhneme.” Na rozdíl od doporučení pana Galla: „Já mám vizi a Vy jí uskutečníte.”

Optimistickou šestku bych poněkud upřesnil a nazval jinak. Společným znakem dobrých lídrů je pevná a neotřesitelná víra v to, že se to povede. To jim však nezabraňuje, jako je tomu u nezřízených optimistů, vidět problémy a překážky.

Obsah sedmičky hodnotím z hlediska transformačního leadershipu jako totálně mylný: lidé tu přeci nejsou od toho, aby lídrům pomáhali, nebo aby jim sloužili. Jsou tu proto, aby dosáhli společné vize. A lídrem jim v tom pomáhá. Jsou v tom všichni společně. Představy o leadershipu, které jsou syntetizovány do hesla: „lidé kvůli Vám udělají všechno” patří do výbavy egoistických, totalitních maniákálních a psychopatických vůdců. Zdá se, že pan Gallo, novinář a odborník na komunikaci, čerpal své znalosti i u nich.

Sedm technik, které představil pan Gallo, jsou po jemné korekci dobrými technikami pro transformační leadership. Jsem však názoru, že bez jejich zasazení do určitého sjednocujícího rámce, který tvoří vlastní obsah vize, její „marketing” a její praktická realizace, nebo ještě lépe do rámce celkového poslání vůdčí osobnosti v organizaci, budou tyto techniky fungovat málo efektivně. Budou fungovat tak, jak techniky, které jsou izolované od kontextu, fungují: působí nevyváženě až rozporně. To však již přesahuje rámec tohoto článku.

Není mým cílem vás v článcích „Inspirace pro vedení” něčemu naučit. Chci Vás pouze k něčemu inspirovat.

Možná, že jsem Vás inspiroval k tomu, že je dobré vědět o inspiraci více. Pokud ano, rozhodně si nenechte ujít vynikajícího Johna P. Kottera a jeho - rozsahem útlou, obsahem fenomenální - knihu Vedení procesu změny.

A pamatujte, že

Neinspirativní leadership, žádný leadership.

A jako vždycky: pokud máte pocit, že jsem na něco při rozboru technik pana Galla zapomněl, máte možnost se s námi všemi čtenáři o svoje zkušenosti a znalosti podělit v komentáři k tomuto článku.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se