5 nepříjemných pravd o MBA

Pokud se občas „prohrabujete” v internetových zdrojích, jistě Vám neunikl fakt, že počet kritiků manažerských škol roste. Dnes se budeme věnovat přehledu kritiky, které shrnul Geoffrey James ve svém článku Five Hard Truths About the MBA. Před vlastním uvedením oněch pěti pravd mi dovolte pár poznámek.

Pokud si dobře vzpomínám, poprvé vykřikl „MBA je k ničemu!” enfant terrible managementu Tom Peters před nějakými pěti - sedmi lety.

„MBA je k ničemu!” nyní křičí všechny zainteresované strany. Od klientů počínaje po investory konče. Nejvíce jsou však slyšet absolventi (když se jim investice do studia nezúročí, tj. když je školy nenaučí nic takového, co by je výrazněji odlišilo od manažerů bez MBA) a podniky (když jim školy nedodávají takové MBA lidi, kteří jsou výrazně lepší, než lidé non-MBA).

Osobně se domnívám, že usuzovat na kvalitu manažerské výuky na základě uvedené metriky, úspěchu manažera v podniku, je chybné. Na tomto výsledku se totiž nepodílí pouze manažerská škola, ale celé společenské prostředí. Bezprostředně, a proto velmi výrazně, ovlivňují úspěch manažerů podniky samotné. Pokud podnik postaví manažery, obrazně řečeno, k manažerskému rumpálu, tj. vymezí jim svými tvrdými standardy a firemním ovzduším zásady a postupy myšlení, cítění a chování, je nabíledni, že prostor pro projevení se rozdílu mezi MBA a non-MBA není často dostatečně veliký. Pokud dáte do silného lisu angličáka a skutečný automobil, jsou oba předměty téměř k nerozeznání.

Samozřejmě, že se na výsledcích podepisují i manažerské školy. Zcela bezpochyby existují manažerské školy (a manažerské kurzy), které z kvalitativních změn posledních dvaceti let let nezachytily prakticky nic. A ani sebevstřícnější a nejsupportivnější podniky nemohou smysluplně využít ty znalosti a dovednosti, které patří do doby kamenné.

Pět nepříjemných pravd o MBA tedy doporučuji nebrat jako pravdy o MBA. Spíše je to jeden z pohledů na celou naší dnešní společnost.

Investice do MBA titulu se již nevyplácí

Ukazuje se, že neexistuje korelace mezi MBA titulem a kariérou (platem). Ano, je pravda, že na začátku jsou MBA absolventi placeni o něco lépe, než ti, co titul MBA nemají. Ale tento rozdíl se v podnicích velmi rychle setře. V podnikatelské praxi se přihlíží více k výsledkům, než k titulům. Je zajímavé, že MBA vzdělání k lepším výsledkům manažera prakticky nepřispívá.

Je třeba přihlédnout i ke skutečnosti, že investice do získání titulu MBA jsou v Americe prostě gigantické. Částka 100.000 USD není žádnou extravagancí.

Výuka a trénink jsou příliš teoretické

Henry Mintzberg napsal (2004): „MBA školy učí špatné lidi špatnými způsoby se špatnými výsledky.”

Všimli si toho i ostatní. například Howard Stevens, ředitel jedné konzultační firmy píše: „Pouze hrstka akademických institucí — tak 45 z celkového počtu 700 — nabízí trénink prodejních dovedností, a to i přesto, že prodej je nejdůležitějším determinantem úspěchu podniku.”

Situace, píší autoři článku, se mění k lepšímu.

Některé měkké manažerské dovednosti nemohou být vyučovány v prostředí podnikatelských škol

Jádro kritiky se točí kolem toho, že absolventi nemají praktické zkušenosti s vedením lidí. Během výuky ani k tomu nedostali příležitost.

Obávám se, že to není chyba MBA, ale spíše objektivní skutečnost, se kterou by měli pracovat hlavně podniky. Modelové situace nemohou nikdy zcela nahradit praktické bojové zkušenosti. Pracovat promyšleně na rozvoji svých stávajících i budoucích manažerů, je to, co drtivá většina podniků podniků vůbec nedělá. Poslat manažera tu a tam na nějaký kurz není to, co mám na mysli. Mám na mysli celou plejádu vzájemně souvisejících a vnitřně provázaných nástrojů, jako je osobní trénink a koučování a mentoring ze strany starších manažerů, systém měření, odměňování, povyšování atd., atd. Rozhodně to však dělají všechny lepší organizace; ty, které zavedli leadership jako jednu důležitou součást své strategie. Na idealizované bludy, že jim nějaká manažerská škola bude standardně dodávat vyspělé, zkušené, geniální a supergeniální manažery, nevěří. Oni je z dodaných semínek pěstují a vědí, co to dá práce.

MBA programy propagují módní výstřelky

Ať se již díváme na management jakkoliv, vždycky se v podstatě jedná o dvě věci:o racionální stránku managementu a o její humanistickou stránku, a to i přesto, že oba dva přístupy ústí v diametrálně odlišeném manažerském chování.

Modní výstřelky zdůrazňují jenom jeden malý aspekt managementu, avšak vydávají jej za CELÝ management. Jsou to propagační prohlášení typu: „Business process reingeneering (leadership, kaizen, controlling, atd., atd ...) - rychlý a zaručeně fungující lék na váš business!”

To, že tomu podlehnou komerční vzdělávací organizace, a to díky poptávce často zmateného trhu, je pochopitelná a omluvitelná skutečnost. Tristní je, pokud tomu podlehnou komerčně nezávislé akademické instituce. Jsou však ještě takové?

Silný tlak na úspěch MBA programů oslabil pojistky proti podvádění

Podvádějí školy, které například přehánějí úspěch absolventů, podvádějí i studenti při studiu. Vyplatí se to. Tlak na úspěch v silné konkurenci je veliký.

A v Americe se k tomu ještě přidružuje skutečnost, že pokud vyučující přichytí studenta při podvádění, hrozí mu velmi reálné nebezpečí, že bude obviněn, souzen a odsouzen za porušování nějakých práv studenta, nebo za jeho perzekuci. Proto vyučujícím často nestojí za to podvody odhalovat. Podvodníci jsou často lépe chráněni, než čestní lidé. Ale to již je úplně jiný příběh, že?
Pokud Vás článek alespoň trochu zaujal, doporučuji jít na originál, přeskočit jej, a věnovat se více než stovce velmi inspirativních diskusních příspěvků.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se