Uvědomění významu leadershipu stále roste

Již při založení tohoto webu přede dvěma roky jsem podobně jako ostatní tvrdil, že klasický management (řízení) nepředstavuje v dnešních podnicích žádnou zvláštní konkurenční výhodu.

Je normální, každý manažer, nebo alespoň manažerská většina, jej umí dostatečně.

Kdyby toto byla pravda, asi by zájem o klasický management klesal, že?

Tvrdil jsem, a stále tvrdím, že s vedením lidí, jako součástí moderního managementu, je to jiné: málokdo jej umí a tudíž konkurenční výhodu představuje.

Kdyby toto byla pravda, pak relativní zastoupení leadershipu v managementu by rostlo, že?

V dnešním příspěvku hodlám tato tvrzení (či spíše hypotézu) podložit daty.

Zjišťoval jsem, nakolik se lidé v prostředí internetu zajímají o management a leadership.

Jak? Prostě z toho, na co se lidé ptají největšího světového vyhledávače Google. Lidé mu zadávají denně zhruba sto miliónů dotazů; některé z nich jsou i na management, nebo leadership.

Zde jsou výsledky z Google Trends (starší data nejsou k dispozici):

Management - leadership

Z grafu plyne, že za poslední čtyři roky počet lidí, kteří na Google hledali slovo „management”, nebo slovní spojení obsahující „management”, kleslo na (téměř) polovinu.

Vyhledávání slova „leadership” je malé, avšak konstantní. To znamená, že za poslední čtyři roky se jeho relativní podíl vzhledem k managementu zvýšil na dvojnásobek.

Což potvrzuje hypotézu o narůstajícím uvědomění významu leadershipu v managementu.

Pokud bychom uvažovali o managementu a leadershipu jako nezávislých entitách, tak by výklad grafu byl, pochopitelně, jiný. Nejsou to však nezávislé údaje: například nikde jsem nezachytil zprávy, že by počet studentů v manažerských školách a kurzech klesal.

Jakou lze očekávat budoucnost?

Pokud bude trend uplynulých čtyřech let pokračovat, a nic nenasvědčuje tomu, proč by neměl, pak poměru vnímání managementu k leadershipu 2:1, který považuji za rozumný, by mělo být dosaženo za zhruba šest let.

Za šest let by měl být leadership vnímám v rozsahu, který odpovídá jeho významu a místu v managementu. Tím rozhodně netvrdím, že v té době bude většině podniků přinášet leadership očekávané výsledky. To vůbec ne. To je úplně jiná otázka, která přesahuje zaměření tohoto článku.

Poznámka k metodologii

Uvedená metodologie není až tak úplně vědecky přesná. Nic nevypovídá o trendech uživatelů jiných vyhledávačů, nebo o trendech v ČR. Nelze však zcela zanedbat, že to, co lidé na Google hledají, má v globálním měřítku určitě svoji vypovídací sílu. Zvláště patrné jsou kvalitativní trendy.

Jako příklad uvádím výsledky hledání Vista versus Windows XP. Odborníci si pamatují, že Vista byly uvedeny v lednu 2007, přičemž jim předcházela dlouhodobá kampaň včetně postupného uvolňování vývojářských betaverzí.

Vista - Windows XP

Dalším příkladem může sloužit hurikán Katrina. Uhodnete z obrázku trendu, kdy se to stalo?

Hurricane Katrina

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se