Koučování, mentoring pro manažery

Obě role, řídící a vedoucí, pak spoluvytvářejí jednu osobu - holistického manažera (vůdčí osobnost).

Trénink, výuka, koučování, mentoring

Všimněte si, že hranice jednotlivých oblastí jsou poněkud „rozmazané”. Měkké záležitosti nejsou úplně exaktní vědou a je těžké úplně přesně vymezit, co je co.

Někteří autoři (viz např. Robert Dilts: From Coach to Awakener) mají ještě jemnější členění. Myslím však, že pro běžnou manažerskou praxi nám uvedené čtyři činnosti zaměřené na rozvoj člověka stačí.

Trénování, vzdělávání, koučování, mentorování, to jsou specifické činnosti, nebo nástroje, jejichž zvládnutí by mělo být pro každého manažera přirozené.

Aby manažer mohl efektivně tyto činnosti dělat (aby se tak choval), musí k tomu mít vytvořeny environmentální podmínky (firemní systémy, struktury, strategie) a musí na to být po všech svých složkách připraven (dovednosti, znalost, přesvědčení, hodnoty, identita, sounáležitost). K tomu mu při jeho manažerské přípravě pomáhají právě trenéři, učitelé, koučové a mentoři. Každý tam má svoje místo. A když manažer rozvijí ostatní, dělá tohle všechno dohromady sám.

A nyní pár slov o tom, jak to dělá.

Trénink a vzdělávání si jistě dovede každý představit.

S koučováním a mentoringem je to jiné.

Koučování (a mentoring) mají svá ekologická pravidla, která je při vlastním provádění poněkud omezují.

Například je při koučování nepřípustné zavádět do koučovaného subjektu elektrický proud a trhat mu nehty s cílem, aby změnil svoje přesvědčení. Při koučování není dokonce ani standardem to, aby kouč koučovaného vůbec o něčem přesvědčoval.

Koučování, mentorování jsou zásadně neinvazivního charakteru (zatímco vzdělávání a obzvláště tréninky mohou mít svoji direktivnější podobu).

Dále platí, že koučování spíše odhaluje vnitřní bariéry (kouč neradí), mentorování ukazuje a nabízí další možnosti.

Jelikož koučování je zaměřeno hlavně na vytažení neuvědomovaných bariér v psychice koučovaného na denní světlo, je myslím jasné, že koučování je hodně o dovednosti kouče naslouchat a pozorovat.

Když se koučovanému či mentorovanému subjektu dostane nabídky na odstranění svého omezení nebo přijetí další možnosti, je vždy zásadně na koučovaném (mentorovaném), zda nabídku akceptuje, nebo ne.

Kouč a mentor v podstatě ani nemotivují. Nedělá to ani trenér, ani učitel. Ale manažer při vedení lidí ano. Lídr hodně motivuje. Občas i zařve (aby povzbudil). Občas se stáhne, aby uvolnil ostatním prostor, občas však nastavuje vlastní krk a odvážně ostatním razí cestu přes trnité houští. Per aspera ad astra. Kouče, trénéra, učitele ani mentora tohle v životě ani nenapadne.

To tedy znamená, že manažer - vůdčí osobnost musí nejen mentorovat, koučovat, učit a trénovat, ale také musí i dělat i něco dalšího. Proč? Protože prostě je (vůdčí osobností). Má to zkrátka spojeno s identitou, nejenom s nějakými dovednostmi a technikami. Dobrý leadership přesahuje hranice pouhých znalostí a dovedností, a o chování už vůbec nemluvě. Charakter a identita lídra jsou hodně důležité.

Vedení lidí je více, než jeho přirozené nástroje (dovednosti) mentorování, koučování, vzdělávání a tréninku. A management by měl být nejen o vedení lidí, ale také o řízení. Pokud se manažer omezí pouze na jeden nástroj (styl, činnost, metodu), pak platí, že taková jednobarevnost je na úkor jeho flexibility v proměnlivém kontextu dnešní doby, což v konečném důsledku vede k neefektivnosti manažera a nekonkurenceschopnosti podniku.

Vraťme se nyní úplně na začátek.

Napsal jsem, že „abychom mohli všechny manažerské činnosti harmonicky integrovat, musíme je nejdříve rozlišit”.

Jednotlivé role (nástroje, styly, techniky, metody) totiž mohou stát, pokud nejsou vyváženě integrovány do jednotné manažerovy osobnosti, proti sobě. Jak dát například dohromady drsnější trénink s chápavým a měkkým koučováním? Tyto nevyváženě neintegrované rozpory pak manažerovi dělají v hlavě neplechu, která se projevuje navenek. O nějakém selfkonzistentním, vnitřně nerozporném managementu, pak nemůže být ani řeči; zaměstnanec si sám vybírá o co vlastně jde. A manažerská výkonnost a efektivita jsou ty tam.

O manažerském koučování si někdy povíme ještě více.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se