Budování a rozvíjení vztahů

Centre for Creative Leadership, jedna z vedoucích organizací zabývající se vedením lidí, publikovala ve svém říjnovém Newsletteru několik kratinkých (a dobrých) příspěvků na téma budování vztahů.

Zdá se, že je to téma zajímavé: 97% organizací to po svých manažerech chce, 81% manažerů si své vztahy přeje zlepšovat, 47% z nich to jakž takž umí, avšak docela málo manažerů, nebo organizací pro to něco dělá.

CCL Newsletter se koncentroval zejména na to, jak dobrého vztahu dosáhnout a přinesl k tomu sadu užitečných doporučení. Stejně tak užitečných, jako naleznete v prakticky kterékoliv lepší knize. Proto je nebudu opisovat.

Trochu se věnoval i tomu, proč je pro manažery a organizace dobré budovat dobré vztahy: a) aby manažeři nebyli pro svoji neschopnost vyhozeni, b) aby byli manažeři a organizace výkonnější a efektivnější.

A to je již docela hodně slabé a povrchní. Je toho o hodně více, co lze z dobrých vztahů získat!

Newsletter však zcela opomenul dvě zbývající aristotelovské otázky: co to vlastně dobrý vztah a jak jej poznat.

To je totiž poměrně zásadní. Pokud totiž nemáte jasno, co to dobrý vztah je nebo jej neumíte poznat, těžko můžete výsledek svého úsilí hodnotit a zlepšovat.

Sebegeniálnější techniky Vám totiž nepomohou na cestě k cíli, pokud nevíte, kam se chcete dostat.

Proberme si to tedy pěkně odzadu a v souvislostech.

Jak poznat dobrý vztah

Jsem si jist, že skoro určitě poznáte dobrý vztah od špatného: dobrý vám dělá radost, špatný potěšení.

Zkusili jste si však někdy definovat, co to dobrý vztah je? Abyste mohli přesně říci, které konkrétní elementy Vám radost dělají, a které stojí za to ještě zlepšovat?

Ne?

Zkuste si to!

Uvidíte, že to není jednoduché. Pak se vraťte k tomuto článku.

Vysvětlím Vám zde - nebo spíše pokusím se vysvětlit - proč je to tak obtížné a naznačím cestu, jak toho dosáhnout.

Definice dobrého vztahu

Začnu s tezí

Každý má právo si definovat dobrý vztah zcela podle svých představ. Pokud však člověk při této definici nebude respektovat určité přírodní zákony, nemůže si vytvořit takové vztahy, které mu (psychicky zdravému jedinci), přinesou udržitelnou radost.

Máte právo si myslet, co chcete. Máte právo si myslet, že neexistuje gravitace. Pokud se však budete chovat bez respektování gravitace, zažijete nepříjemná překvapení.

Takové už přírodní zákony jsou.

I člověk, jako jedinec, i jeho vztahy k ostatním, se řídí určitými přírodními zákony. Bylo by nošením dříví do lesa, abych je zde opakoval. Přečtěte si k tomu skvělých Sedm návyků vůdčích osobností Stephena Coveye.

K jeho knize bych chtěl učinit pouze jednu poznámku. Je tam, ale ne explicitně. Platí totiž, že

Dobrý vztah, tj, vztah, který může přinést udržitelnou radost, je vztahem oboustranně transformačním a transcendenčním.

Při transformačním vztahu se totiž obě osoby vnitřně mění, vzájemně se obohacují, a tím mohou zlepšovat svůj vztah. A toto zlepšení vztahu zpětně přispěje ke zlepšení osob ve vztahu zúčastněných.

Co to znamená?

Pokud do vztahu neinvestujete svoji osobu, pokud se vztahu neotevřete, nedostanete se tam, kam chcete. Jako se to stává mnohým manažerům, obchodníkům, prodejcům. Investují pouze své často nemalé interpersonální a komunikační dovednosti. Krátkodobě někdy získají, dlouhodobě nikdy. To nejde. To odporuje přírodnímu zákonu.

Co znamená, že je transcendečním?

Ať chceme, nebo ne (proto je to přírodní zákon),přesahuje dobrý vztah naši individualitu. Je to něco víc, než jsme my sami.

Pokud jste na těchto stránkách četli, nebo spíše studovali, logické úrovně lidské osobnosti, je to naše nejvyšší úroveň. Zcela zákonitě pak ovlivňuje všechny složky naší osobnosti.

Podvědomě všichni tušíme, že to tak je, a mnozí z nás se vědomě brání tomu, aby to tak bylo: nepouští své vztahy na tuto úroveň a zcela zákonitě se tím zbavují dobrých vztahů. Dobrý vztah tam být musí. To je přírodní zákon.

Proč se lidé bojí dobrých vztahů?

Obavy jsou zcela na místě. Pokud člověk nemá dostatečně silné jádro, musí se přirozeně bát, protože opravdu neví, kam ho daný vztah může zavést. A to je právě jeden z důvodů, coveyovské rady zevnitř ven: od osobní nezávislosti ke vzájemné závislosti.

Jelikož je dobrý vztah transformační a transcendenční, nelze jej oddělit od zbytku vaší osobnosti, nebo firmy (pokud definujete dobré vztahy k dodavatelům, zaměstnancům, zákazníkům). Nelze si tedy definovat dobrý vztahy odděleně od ostatních věcí.

Jak to udělat?

Opět přírodní zákon, tentokrát ve formě imperativu:

Začněte s myšlenkou na konec!

Co to znamená? Viz opět Covey plus krátký článek na těchto stránkách.

Jak vytvářet dobré vztahy

Máte-li dobrý transformační a transcendenční vztah v rámci celého vašeho systému nadefinován, je podstatně jednodušší jej a) poznat, b) vytvářet.

Teprve teď přicházejí ke slovu vaše znalosti, dovednosti a jejich naplňování v praxi.

Pokud si myslíte, že to umíte, tak to dělejte. Pokud si myslíte, že to neumíte, tak se to naučte. Knih a kurzů je na to dost. Mizerných i výborných. Vybírejte moudře!

Bez vaší konkrétní, trpělivé a každodenní činnosti na sobě a vašich vztazích se to však neobejdete.

Přeji Vám v tom mnoho úspěchů!

Výsledky stojí, jak se říká, za všechny peníze.

Pokud tedy v průběhu roku či dvou nebudete mít pocit, že dosahujete v budování dobrých vztahů pozorovatelných či pociťovaných výsledků, vřele doporučuji obětovat část peněz za odbornou pomoc.

I když se může jednat o závažnou vnitřní překážku, většinou se jedná o maličkost, drobný detail. A právě proto je pro neodborníka těžké jej najít. Odborník by měl poznat, o co jde a poskytnout pomoc a podporu.

Asi nemusím dodávat, že odborník by se měl orientovat i v související problematice: vztahy na pracovišti (dodavatelé, odběratelé, vlastníci, zaměstnanci) a vztahy partnerské (manžel, manželka, děti a celé hordy příbuzných) mají - přes svoji společnou střechu v přírodních zákonech - svá specifika.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se