Nejsou lidi

Nejsou lidi

Tento příspěvek byl inspirován poměrně častým tvrzením HR manažerů a ředitelů podniků, a to zvláště podniků pracujících se znalostmi, že nejsou lidi.

Byl také inspirován tím, že dobří manažeři mají schopnost si vybírat ty nejlepší pracovníky.

Obě tvrzení jsou jaksi omezující, protože v konečném důsledku podnikům brání mít dostatek pracovníků. Těch nejlepších.

Začnu se standardní manažerskou mantrou:

Dobří manažeři mají schopnost si vybírat ty nejlepší pracovníky.

klasická manažerská mantra

Dobří manažeři to opravdu umí. Jsou k tomu vzděláni a vycvičeni.

Je jasné, že manažeři, pokud chtějí konkurenceschopný podnik, a to oni chtějí, by opravdu měli usilovat o ty nejlepší lidi. Žádná zvláštní moudrost, že?

Hodlám však ukázat, že právě tím, že se koncentrují pouze na ty nejlepší, dosahují toho, co dosahují: ničeho, protože nejsou lidi.

Uvedená schopnost manažerů, kterou má cca 80% manažerů jim, jak se ukazuje, nepřináší žádoucí výsledky. Co s takovou schopností?

Existují však manažeři, kteří nedostatkem těch nejlepších pracovníků netrpí. Kouzlo jejich tajemství tkví v tom, že standardní manažerskou mantru nevzývají. Takže je v jejich práci - mít dostatek schopných, ochotných, vhodných a angažovaných lidí - neomezuje.

Jak si vybírat ty nejlepší

Většina manažerů to zná a umí. Je nošením dříví do lesa to vysvětlovat. Přesto, abych mohl demonstrovat důsledky, zopakuji recept:

  • Start: máte volné místo.
  • S přihlédnutím ke konkrétnímu podnikatelskému kontextu, vnějším a vnitřním faktorům, firemním strategiím atd. atd. si definujte kritéria, podle nichž odlišíte vhodného, schopného a ochotného člověka od toho špatného, nebo průměrného,
  • stanovte si, jak si daná kritéria ověříte při přijímacím řízení,
  • začněte místo marketovat a provádějte selekci,
  • když někdo sítem projde, přijměte je.
  • End: místo je obsazeno.

Jak říkám: u dobrých manažerů a podniků je to běžná praxe.

Samozřejmě, že po přijetí pracovníka nastupuje běžný provozní HR systém: postarat se, aby pracovník dělal to, co dělat má, aby byly jeho výsledky měřeny, aby byl za ně ohodnocen, aby si držel potřebnou kvalifikaci, atd., atd. Ale to již je vedlejší. Pro dobré manažery a podniky je důležité přijmout ty nejlepší.

Jaké to má důsledky

Uvedená kuchařka, přeložena do řeči grafů, vypadá takto:

Výběrové řízení dobrých manažerů

Při tom je dobré mít na paměti, že diamantů je málo. Většina je chce. (A proto jsou drahé.)

Je to začarovaný kruh: s průměrnými, nebo špatnými lidmi lze dosahovat pouze průměrných, nebo špatných výsledků. Jediným způsobem, jak je mít vynikající, je najít, přesvědčit a přijmout ty nejlepší lidi.

Dobrým manažerům, kteří chtějí dobré výsledky, nezbývá nic jiného, než si vybírat ty nejlepší pracovníky.

konstatování skutečnosti

Jelikož však nejsou lidi, nebo jsou příliš drazí, platí, že

Dobří manažeři nemají ty nejlepší pracovníky. Protože nejsou.

konstatování skutečnosti

Pokud objektivně nejsou lidi, je marné cokoliv na HR procesech měnit. Ať totiž uděláte cokoliv, výsledek to nezmění.

Je to začarovaný kruh.

Opravdu?

Existují firmy a manažeři, kteří ty nejlepší lidi mají.

konstatování skutečnosti

Jak je to možné?

Jak to dělají, že to dělají dobře? Že dosahují výsledků, které chtějí? Že mají ty nejlepší?

Měl jsem v životě veliké štěstí, že jsem měl možnost se setkat a pracovat s mnoha vynikajícími manažery. Ani v jednom případě netrpěli nedostatkem výborných spolupracovníků. Pozoroval jsem je a učil se.

Ani v jednom případě, a nebylo jich málo, nebyl dostatek vynikajících pracovníků způsoben tím, že by si daní manažeři uměli nějak geniálně nacházet výborné spolupracovníky - v tom se od běžných manažerů vůbec nelišili.

Bylo to tím, že uměli v každém člověku odhalit diamant, vyleštit jej a nechali jej zazářit.

Výborní manažeři umí v každém člověku nalézt diamant, oleští jej a nechají jej zazářit.

tvrdí ti, kteří o vedení lidí něco vědí

Ti, kteří umí vést, ti, kteří vedou lidi k úspěchu, nejsou odsouzeni k nedostatku schopných lidí. Je totiž skoro jedno, koho přijmou.

Jen tak na okraj: nevzpomínám si, že by si nějaká vůdčí osobnost lidských dějin stěžovala, že má málo lidí. A to tyto vůdčí osobnosti dovedli rozpohybovat milióny a uskutečnit velké věci.

HR strategie přijímacího řízení výborných manažerů a podniků v podstatě funguje takto:

Výběrové řízení výborných manažerů

Pochopitelně, že se výborní manažeři nezříkají těch nejlepších. Když se objeví, vezmou je taky. Nestaví však svoji personální politiku pouze na těch, kteří jsou nejlepší (a kteří v podstatě nejsou), jako to dělají manažeři běžní. Výborní manažeři mají zkrátka daleko větší možnosti při přijímání lidí, než jenom ti dobří, průměrní manažeři.

Pokud jste náhodou četli nějakou inteligentnější knihu o vyhledávání a rozvoji talentů v podnicích, tak si jistě vzpomenete, že ta kniha opravdu byla o hledání, leštění a broušení diamantů, nikoliv o jejich nákupu.

Všimněte si zároveň, že zatímco těžiště práce dobrých manažerů leží v přijímacím procesu, těžiště práce manažera, který také vede lidi, se nachází po ukončení přijímacího procesu. S tím korespondují výsledky průzkumů, které říkají, že když se dobrým manažerům podaří získat vynikajícího člověka, poměrně brzy se na diamant usadí prach, zešedne, obalí se bahnem a podnik je tam, kde byl: nemá vynikající lidi. Výsledky výborných manažerů jsou jiné: diamanty nabývají časem lesku a zářivých barev.

V přijímacím procesu jde o to zkusit přijít na to, kde se diamant nachází. Ne, zda tam je, ale kde je.

Najít diamant, když víte, že tam je, je docela snadné. Stačí kopat.

hledačské přísloví

Výborní manažeři to vědí a svoje pevné přesvědčení ještě podpořili svými znalostmi a dovednostmi, jak diamanty najít, oleštit a nechat jej zazářit. Takto vybaveni příslušnými nástroji je pro ně opravdu docela snadné diamant vyhrabat.

Nedá mi, abych se nepodělil o jeden příklad z Britské soutěže Superstar. Co byste řekli, může ošumělý prodejce mobilů ve středním věku nějak zvlášť zpívat?

Paul Potsovi stačilo 30 vteřin (měřil jsem si to), aby roztleskal publikum. Kolik vteřin potřebujete Vy, abyste v kandidátovi na pracovní místo objevili diamant? Asi více, protože uvedený příklad je extrémní (zajímavé, že si před soutěží toho u Paula nikdo nevšiml), ale o moc déle, než pět minut by to být nemělo, že? (Pokud Vás zajímá, jak soutěž dopadla, tak zde.)

Průměrní, tj. dobří manažeři pouze připouštějí možnost, že by tam diamant mohl být. Nestojí jím za to, aby si opatřili nástroje pro práci s ním. Nemají víru, nemají ani nástroje a proto je pro průměrné manažery vykopat diamant prakticky nemožné.

Najít diamant, když nevíte, zda tam vůbec je, je nekonečně obtížné.

hledačské přísloví

Pár poznámek

Správní rady podniků, ve kterých většinou nesedí nějací supermanažeři, postupují při obsazování míst generálních ředitelů jak jim jejich rozum velí: nakupují na trhu to nejlepší. Jistě by stálo za úvahu popřemýšlet o tom, zda by si náhodou firmy neměly spíše lidi na svá vrcholová místa pěstovat. Jako tomu bylo u třeba v přípaadě neutronového Jacka Welche.

A nejde jenom o vrcholové pozice. To rozhodně ne.

Až si, milí čtenáři, někdo ve vašem okolí bude stěžovat, že nejsou lidi, vězte, že to není ani tak o tom, že nejsou lidi, jako spíše o absenci, či nedostatečném vedení lidí, týmů a organizací.

Výsledkem nákupu výborných lidí dobrým manažerem jsou průměrní lidé.

Výsledkem personálního vedení běžných lidí vynikajícím manažerem jsou vynikající lidé.

Tip: pokud se nechcete znemožnit, vyškrtněte slova „nejsou lidi” ze svého slovníku. To opravdu situaci neřeší, ale naopak - řešení to brání. Postarejte se spíše, aby jste je měli. Přijímací proces Vám ty ideální lidi, které potřebujete, nezabezpečí.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se