Jak poznat business lídra?

Ram Charan je v oblasti managementu spisovatelem a konzultantem světového jména. Ve svých publikacích se na něj odkazuje i Stephen Covey.

Ve své knize Know How uvádí Ram Charan jedenáct kritérií, jak poznat dobrého business lídra - manažera, který v organizacích typu podnik vede lidi.

 1. Správný business lídr dosahuje průběžně ambiciózních výsledků.

Hned tady se pozastavím: mnoha podnikům tohle stačí: „Má člověk výsledky? Má! Tak o čem se ještě bavit?”

Business výsledky však nejsou, věřte mi, jediným kritériem business lídra. Jde i o to, jakým způsobem lídr výsledků dosahuje. Při tom však nejde pouze o etiku charakteru lídra.

V následujícím seznamu Ram Charana líčí, JAK člověk, který si zasluhuje být nazýván lídrem, dosahuje své dobré výsledky.

 1. Nepřetržitě předvádí, že ve srovnání se svými kolegy lépe a rychleji roste, přizpůsobuje se a učí.
 2. Využívá příležitostí pro větší a náročnější příležitosti a proto rozšiřuje své schopnosti, zvětšuje své kapacity a zlepšuje své úsudky.
 3. Jeho schopnost business myšlení a schopnost dělat imaginativní skoky mu umožňuje rozvíjet business.
 4. Je motivován dovést věci na další vyšší úroveň.
 5. Je neobyčejným pozorovatelem. Úsudky o lidech si dělá z jejich rozhodování, chování a činů spíše než z jejich počátečních reakcí, nebo spoléháním se na instinkty. Umí mentálně detekovat „DNA” člověka.
 6. K jádru věci se dostává stručně, protože má velmi jasné myšlení. Má odvahu říci svůj názor, i když riskuje, že posluchači na něj budou reagovat nepříznivě.
 7. Pokládá trefné otázky, které otevírají mysl a podněcují představivost.
 8. Vnímavě posuzuje své podřízené, má odvahu jim poskytnout otevřenou zpětnou vazbu za účelem jejich rozvoje. Jde po příčinách a důsledcích, jestliže se podřízeným nedaří.
 9. Zná i smluvně nezachycená kritéria práce svých podřízených. Umí dosáhnout souladu mezi prací a člověkem. Pokud si práce s člověkem nesedí, jedná promptně.
 10. Nachází v ostatních lidech jejich jedinečný potenciál a talent.

11 bodů Ram Charana získáno z článku na blogspot.com

Shrnuji: body 10 a 11 jsou o nacházení talentů. Body 6, 8 a 9 se věnují rozvoji těchto lidí a jejich talentů. Zbytek je zaměřen na seberozvoj lídra: jeho schopností a jeho charakteru.

Nechybí zde náhodou něco?

Ano, správně. Chybí.

Chybí zde sama práce. Nalezení správných lidí a jejich další rozvoj nestačí k tomu, aby se práce udělala. Chybí zde, jak lídr konkrétně zařídí, aby lidé angažovaně a se zaujetím pracovali a vzájemně si při tom pomáhali. Chybí zde motivace a týmová spolupráce.

Doplněk by například mohl vypadat takto:

 1. Motivuje lidi a účinně jim pomáhá při odstraňování překážek v jejich práci.
 2. Orientuje lidi na dosažení vynikajících výsledků rychle, účinně a efektivně. Podporuje je v tom.
 3. Buduje a rozvijí pracovní týmy, v týmech podporuje rozvoj synergické spolupráce.

A vracím se zpět na začátek. Jak tedy poznat dobrého business lídra?

Je nutné měřit dosahované business výsledky, výsledky v oblasti seberozvoje lídra, výsledky v oblasti rozvoje jím vedených lidí a zjišťovat i způsob toho, jak výsledků dosahuje. Tato měření jsou základem pro posouzení toho, zda někdo business lídrem je, nebo není.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se