Tým - Akce - Management

Albert Humprey

Jistě Vám nemusím představovat SWOT analýzu. Možná však, že nevíte, že byla vymyšlena ve Standford Research Institute v šedesátých letech minulého století. Jedním ze spoluatorů SOFT (Strengths, Opportunities, Faults and Threats), jak se původně SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threads) jmenovala, byl organizační guru Albert Humphrey (*1926, †2005).

Albert Humprey se otcovstvím podepsal i na jiných business konceptech. Například na jedné metodice jak se zapojením lidí uvést věci do života.

Tvrdí se, že tato projektová metodika, která předchází běžným problémům s lidmi při zavádění změn, je rychlá, snadná a účinná, a že je použitelná pro všechny manažery na kterémkoliv hierarchickém stupni organizace.

Tato metodika, kterou bych neváhal označit názvem projektová filozofie, a která zahrnuje sadu modelů a procesů, se nazývá TAM®: Tým - Akce - Management a v tomto článku jí představím. Možná, že Vás to k něčemu inspiruje.

TAM® představuje osmistupňový proces rozvržený do tří fází:

Příprava

 1. Vedoucí nastaví cíle, časy a výsledky, kterých má být dosaženo. Celkem 1 hodina.
 2. Publikování agendy, místa a cílů pro setkání pracovní skupiny. Celkem 1,5 hodiny.
 3. Trénink týmu (a případně i podpůrného týmu) na činnosti, povinnosti a práva. Celkem 3 až 12 hodin.
 4. Každý člen týmu obdrží informaci o tom, jaké finanční údaje budou od týmu požadovány. Celkem 8 hodin.

Plánování

 1. Setkání pracovní skupiny pod vedením vedoucího týmu. Toto setkání má za účel vytvořit plány pro řízení projektu a dosažení výsledků. Celkem 38 hodin.
 2. Schválení plánu nadřízenou autoritou. Celkem 2 hodiny.

Implementace

 1. Pravidelná setkání pracovní skupiny pod vedením vedoucího týmu. Tato setkání mají za účel posoudit postup a provést případné revize. Hlásí se výsledky a novelizují dokumenty. Celkem 5 hodin měsíčně.
 2. Průběžné koučování týmu dokud projekt není hotov. Souhrnná spotřeba času: 2 týdny až 18 měsíců.

Časy, které jsou v závorce uvedeny, jsou orientačního charakteru a platí pro projekt, jehož realizace zabere řadu měsíců.

TAM® identifikuje šest vzájemně provázaných oblastí, faktorů úspěchu, které je nutné v procesu přípravy, plánování a implementace na každém pracovním setkání projednat. A i z toho pohledu, zda je to silná, nebo slabá stránka, příležitost, nebo ohrožení.

Faktory úspěchu

 1. Produkty a služby
  co jsou, k čemu jsou a kdy a kde by měly být vylepšeny.
 2. Proces
  jak se produkty, nebo služby vyrobí.
 3. Marketing
  Kdo je očekávaným zákazníkem a jak by měl být o koupi přesvědčován.
 4. Distribuce
  jak budou produkty, nebo služby skladovány, transportovány a dodávány.
 5. Financování
  odkud přicházejí peníze, jak s nimi zacházet, jak reportovat cash flow.
 6. Administrace
  způsob řízení týmu,organizační struktura týmu, požadované kvalifikace lidí.

Projednání každé z těchto oblastí nějak přispívá k výsledku jednotlivých pracovních setkání.

Výhody a nevýhody

Jedná se o velmi racionální strukturovaný model jak přesně, krok za krokem, dělat projekty. Místo vymýšlení, procedurální logiky se lidé mohou soustředit na samotný obsah projektu.

Jako druhou výhodu tohoto přístupu vnímám to, že je holistický v tom smyslu, že neponechává žádnou podstatnou součást dobrého projektu stranou, a že je, na rozdíl od ostatních podobných filozofií, pojímá jako problém a výzvu všech. Je běžné, že problematika financí, plánování, marketingu a podobně se v projektu většinou týká jenom některých lidí. Zde je to společnou týmovou věcí.

Na TAM® vidím jenom jednu, ale za to podstatnou, chybu: je chráněna patenty na ochranu duševního vlastnictví. Nedozvíte se tedy o ní, kromě základní filosofie a marketingových informací, téměř nic. Na rozdíl od podobných přístupů jako je například BPR, Six Sigma, ISO, TQM, nebo Kaizen. Škoda.

Chcete-li tuto projektovou znalost získat, nezbývá, než si ji, jako to udělalo zhruba tři stovky firem po celém světě, koupit.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se