Pomáhají Vám podřízení?

David Maister ve svém článku „Some Tips On Managing People”, který je ke stažení na našem webu, uvádí několik málo krátkých, zato však velmi užitečných rad pro manažery.

Jedna z jeho rad pro manažery zní:

Jste tu od toho, abyste ostatním pomáhali.

David Maister, Some Tips On Managing People

Nepřipadá vám to postavené na hlavu? Manažeři přeci zodpovídají za dosažení organizačních cílů! A zaměstnanci ti jim v tom přece pomáhají!

Tak jak to tedy je? Pomáhají zaměstnanci manažerům, nebo manažeři zaměstnancům?

Asi se shodneme na tom, že úkolem manažera je zajistit, aby byly splněny organizační cíle. K zajištění tohoto úkolu má k dispozici určité zdroje.

Vlastník úkolu, manažer, to tedy udělá tak, že vezme cíl, naplánuje způsoby a termíny jednotlivých kroků, přidělí vhodné zdroje, vymyslí kontrolní mechanismy, udělá vhodná organizační opatření a rozdělí práci. Pak ji koordinuje, kontroluje a přijímá nápravná opatření.

Lidé, lidské zdroje, manažerům pomáhají dosáhnout organizačních cílů.

Co svět světem stojí se to takto dělá. Dnes a denně statisíce manažerů na celém světě plánují, organizují, koordinují, kontrolují a vyhodnocují.

Tento způsob se osvědčil; vede k cíli.

Dnešní doba je, přiznejme si to, pro většinu firem konkurenční. I tradiční zemědělci se nestačí divit, kam se podělo jejich doposud výsadní postavení na lokálních trzích.

Více, rychleji, kvalitněji a s méně zdroji, tak zní požadavek firmy, která chce přežít.

Toto vysoce konkurenční prostředí přispívá k tomu, aby manažeři ještě lépe - rozumějte ve větší rychlosti, objemu a kvalitě - dělali svoji práci. Mimo jiné také v tom, aby jim jejich podřízení poskytovali více pomoci. Více, rychleji, kvalitněji.

Prostředí je však již přespříliš výkonné, než aby tento způsob dosahování organizačních cílů měl naději na nějaký dlouhodoběji udržitelný úspěch a náskok před konkurencí. Brání tomu fyzikální i biologické limity.

Přesně to si řekli odvážní myslitelé a manažeři devadesátých let minulého století; uvědomili si, že takhle to dál nepůjde a zkusili vymyslet, odzkoušet a praktikovat něco jiného.

Ukázalo se, že to jde. Ukázali, že to jde dělat jinak.

Redefinovali manažerovu práci. Ne jeho úkol, ten zůstal stejný, manažer stále musí zajistit splnění organizačních cílů. Redefinovali však způsob, kterým to manažer zajišťuje.

Tento způsob vyplývá z jiného pohledu na manažerovu práci: manažer nyní plní svoje poslání tak, že pomáhá lidem dělat jejich práci.

A to je rozdíl, který způsobuje rozdílné výsledky. Udělá se více, rychleji, kvalitněji a s méně zdroji, než by bylo možné dosáhnout s použitím původního postupu.

To, že statisíce manažerů funguje jako za stara je skutečností. Ještě na ně s plnou silou neudeřila vážnost a naléhavost situace.

Na mnoho z nich však ano. A stále více a více manažerů se přesouvá od paradigmatu řízení zdrojů, k paradigmatu vedení lidí, týmů a organizací. Tím netvrdím, že by to dělali s nějakým zvláštním nadšením, ale prostě si již nemohou dovolit se nepřesunout.

A to je to, co David Maister a mnoho a mnoho dalších lidí sděluje manažerům:

Najděte člověka, který má co nejlepší předpoklady danou práci dělat, poskytněte mu všemožnou podporu a snažte se mu nepřekážet.

David Maister, Some Tips On Managing People


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se