Tao dosahování výsledků - Tao time managementu - Tao leadershipu

„Času není nikdy dost; a to bez ohledu na to, jak sofistikovaně jej organizujeme,” zní paradigma moderní vyspělé společnosti.

A nic s tím nenaděláme. Alespoň ne do té doby, dokud svůj postoj k času nezměníme.

Je třeba si vštípit, že Čas nelze ovládnout jakoukoliv jeho sebedokonalejší organizací. Čas na tyto naše snahy, upřímně řečeno, zcela kašle.

Jediné, co můžeme udělat, je změnit to, čím čas, kterého všichni máme 24 hodin denně, vyplníme.

Standardní postup je ten, že si plánujeme, co budeme dělat, a pak to také uděláme. Jinými slovy řečeno se koncentrujeme na vyplnění času prací.

Lao-c'

Existuje i jiná cesta. Cesta, kterou ve svém díle Tao-te-ťing načrtl veliký Lao-c'. Jeho základní myšlenka - tedy alespoň tak, jak jsem ji pochopil - je prostá.

Vychází z toho, že projekt je považován za splněný, pokud už na něm nezbývá vykonat žádnou práci. Tohoto výsledku, vše je hotovo = totální nicnedělání, dosahujeme tak, že postupně zvětšujeme objem nicnedělání. Na rozdíl od standardního postupu tedy Lao-c' nabádá, abychom se koncentrovali na to, co všechno dělat přestaneme.

Rozdíl mezi standardním postojem a postojem Lao-c' není, jak by se mohlo zdát, pouhou lingvistickou hříčkou. Vede k diametrálně odlišnému chování manažerů, které se projevuje i na výsledcích.

Pro jistotu uvedu nejprve přímý citát z kapitoly 48 překladu Tao-te-ťing (Kniha o cestě a ctnosti):

We do less and less,
until we end up doing nothing.
And it's when we do nothing
that we get the job done.

Tao-te-ťing, překlad Rona Hogana

Děláme méně a méně,
až nakonec neděláme nic.
A právě to je okamžik,
kdy dílo je dokonáno.

můj překlad překladu Rona Hogana

Podívejme se na přístup Lao-c' z pohledu managementu a porovnejme si, jak svůj čas vyplňuje standardní manažer - řídící pracovník, a jak manažer - lídr, vůdčí osobnost.

Standardní manažer si doslova o do písmene svoji práci syslí. Prací má vyplněný celý kalendář. Žije v obavě, aby mu ji náhodou nikdo nevzal, nebo aby nebyl, nedejbože, uvolněn. Za tímto účelem nedeleguje, zatajuje informace, nezplnomocňuje a tak kumuluje svoji moc. A v souladu s pravidly profesora Parkinsona usiluje, aby měl na sobě co nejvíce závislých lidí. Vlastnický přístup k informacím ( informace), lidem ( podřízené), k pravomocem ( práva), určitá nekrofilie (láska k neživým strukturám, systémům, strojům, pořádku a řádu) a nedostatek času (na lidi) jsou pro něj typické. Výsledkem práce standardního manažera je, kromě provozních business výsledků, v podstatě více vlastnictví.

Manažer - lídr, vůdčí osobnost, má jiný postoj. Ví, že jeho konečným posláním není mít více následovníků, ale vychovat více lídrů. Takových lidí, kteří budou schopni a ochotni samostatně pokračovat v započatém díle, dále jej rozšiřovat, a to daleko lépe, než by byl schopen on sám. Proto deleguje, zplnomocňuje, povzbuzuje, inspiruje, vychovává a učí. O to mu jde. O naplnění jeho poslání lídra. Zcela promyšleně a záměrně se zbavuje, a to přesně v souladu s principy Tao, vlastnictví (informací, rozhodovacích práv, ...) i své práce. Není v takovém časovém presu, jako jeho kolega řídící pracovník. Nezřídka jej uvidíte se jen tak toulat po firmě aniž by chrlil pokyny (walking around) a prostě jenom tak klábosit. Jeho poslání končí tak, že na daném místě už nemá co pohledávat, protože ostatní si poradí docela dobře i bez něj, a jde jinam. Láska k životu a jeho projevům (lidé, změna, rozvoj, postup) a dostatek času (na lidi) jsou pro něj typické. Výsledkem práce lídra je, kromě provozních business výsledků a provedených změn, více lídrů.

Pokud se na to cítíte být připraveni, určete si, čeho se dnes, jako manažer - lídr, navždy zbavíte. A čeho zítra. A pozítří ...

Uvidíte, že v souvislosti se změnou Vašeho uvažování - co je pro Vás tou nejdůležitější věcí - se před Vámi náhle otevřou další a možná i překvapivé možnosti...

Aby náhodou nedošlo u nových čtenářů tohoto webu k omylu: vůbec nepodceňují řízení. Celým Vedeme.cz se jako červená nit vine nutnost jednoty vedení a řízení. Platí však, že čeho je příliš, toho je moc. A myslím, že ke škodě mnoha manažerů převažuje právě řízení nad vedením. Tak se snažím tuto nerovnováhu napravit. S ohledem na time management je tedy výše určený návod dělat méně a méně určen pro manažery v jejich vedoucí roli. A, mimochodem, sjednocením a harmonizováním obou manažerských rolí se naplňuje další Tao dialektický princip: jednota měkkosti a tvrdosti, stálosti a změny, sebedůvěry i pokory, atd., atd. No není to hezké?

Doufám také, že jsem svým výkladem kapitoly 48 Tao-te-ťing neurazil, nebo nepopudil sinology nebo profesionální filozofy či mystiky. Vím, že existují i jiné výklady. Například pan Květoslav Minařík (český mystik, jehož nauka má nejblíže k mahájánskému buddhismu) vykládá kapitolu 48 (Květoslav Minařík, Tao-te-ťing, Canopus, Praha, 1995, ISBN 80-85202-27-1, strana 103) takto:

V příboji fyzikálních vln přání tao mizí. Proto ten, kdo se chová tak, aby si tao nebo jeho kvality zpřítomnil ve vědomí, přání omezuje. Tak tao nabývá vlády a přání přestávají. Když přání přestávají, přestává i chtěním podněcovaná činnost. Není-li tu takové činnosti, považujeme to za nečinnost. Ale nečinnost nemusí vždy znamenat tupost. Pokud není tupá, pak může nečinnost být uplatňující se tvůrčí činností. Jenom takováto činnost umožňuje ovládat všechno, co Lao-c’ nazývá zemí, ale co ve skutečnosti je případně jen naším vlastním tělem, případně hmotným světem. A této vlády nedosáhne nikdo, kdo se o to pokouší tím způsobem, že chce ovládnout činnost a nikoli přání. Činnost je totiž jako elektromotor v běhu, přání jako elektrický proud. Když jde o silný elektromotor, lze ho zadržet velikou silou, ale mechanismus se tím může poškodit. Když se přeruší přívod proudu, motor se sám zastaví.

Pokud tomuto výkladu někdo náhodou a na rozdíl ode mne rozumí, nebráním se, aby mu dal přednost před výkladem mým.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se