Která mozková hemisféra je důležitější? Levá, nebo pravá?

Znáte to : lidé mají dvě mozkové hemisféry, každá z nich umí něco jiného. Levá je taková logičtější, organizovanější, zatímco pravá je jaksi umělecky rozevlátá.

Která z nich je ta důležitější: levá, nebo pravá?

Pokud jste si v duchu na tuto otázku odpověděli, pak u vás pravděpodobně převažuje, a to bez ohledu na to, zda si to přejete, nebo ne, spíše hemisféra levá.

A není to nic zavrženíhodného. Pro business manažery je to spíše pravidlo, než výjimka.

Z čeho tak usuzuji?

Tak třeba z té skutečnosti, že většina manažerů, když v rámci business plánu dělá SWOT analýzu silných a slabých stránek organizace (divize, pracovní skupiny, ...), ji vytvoří a pak teprve plánuje budoucnost. Kdyby jim dostatečně fungovala pravá hemisféra, dala by jim na vědomí, že tento způsob plánování má strukturu a řád, ale podobá se zapřahání vozu před koně. Pokud má totiž vůbec smysl mluvit o silných, nebo slabých stránkách, musí být vztaženy k nějakému kontextu: vzhledem k čemu jsou tyto stránky silné či slabé? A při plánování je tímto kontextem požadovaný stav.

A podobně je tomu i s odpovědí na otázku „Která mozková hemisféra je důležitější?” Nemá na ni smysl odpovídat, pokud si nejdříve neřekneme k čemu chceme mozek používat.

Mozkové hemisféry

Podívejte se na klasický obrázek, který zhruba uvádí, jaké máte možnosti použití mozku.

Popřemýšlejte si, jak se jednotlivé funkce hodí k tomu, co chcete.

A k čemu to bude?

No přeci k tomu, že se „to” dá natrénovat!

Tento web je určen pro manažery. Takže se na to podívejme z manažerského pohledu: existují nějaké funkce, bez kterých se manažer, který chce být úspěšný, může obejít?

Mnoho manažerů bude souhlasit s tím, že ano.

Vezměte si například manažera, který má na starosti třeba provoz a finance. Vymýšlí pravidla, směrnice, organizační pokyny. Pak mu, zdá se, je pravá hemisféra na nic. Jemu. A co jeho okolí? V případě, že se ukáže (a v reálu se to opravdu odehrává), že daná dokonalá pravidla nepřinášejí pro firmu žádnou výhodu, nebo přidanou hodnotu (vzhledem k tomu, co firma chce), ale že jsou to takzvaně pravidla pro pravidla, pak okolí manažera by jistě ocenilo, kdyby provozní manažer alespoň trochu používal své pravé hemisféry. Pokud nedojde ke změně manažerova fungování, nebude manažer - v prostředí, kterému se výsledky, kterých manažer dosahuje, nelíbí - konec konců úspěšným.

Vezměte si jiného manažera, který vytváří vize, či marketingové představy. Bezesporu mu jeho levá část mozku - při vytváření jeho fantastických, někdy až fantasmagorických představ - spíše překáží, než slouží. Pokud je jeho představa desátá v pořadí, pokud se mu již desetkrát podařilo vybudit u ostatních kolegů či zákazníků až nezřízené nadšení, avšak zatím kde nic tu nic, pak pojedenácté si již zákazníci či kolegové začnou asi říkat, že to jsou bláboly, které se stejně nikdy neuskuteční. Realizace snů a nápadů, to je to, na co potřebuje levou mozkovou hemisféru. K tomu, aby byl nakonec úspěšným manažerem.

Lepší manažerská literatura, která nechápe manažera pouze jako jednostranný a jednoúčelový nástroj, ale naopak zdůrazňuje jeho komplexnost a jednotu, píše: „Řídit zleva, vést zprava.”

Řídit zleva, vést zprava, oboje je důležité - to je heslo holistického manažera, nebo, chcete-li, integrované, vyzrálé a harmonické vůdčí osobnosti.

Pro zapřísáhlé zastánce levostranného myšlení, kterých je většina, uvedu ještě jednu, zcela čerstvou skutečnost zjištěnou na univerzitě v Exeteru: pravá strana si o 38% lépe uvědomuje vlastní chyby než levá a je schopna je napravit. Důležitá manažerská sebereflexe tedy není, jak se ukazuje, silnou stránkou levě smýšlejících lidí.

Dokonce bych si dovolil tvrdit, že používat obě dvě mozkové hemisféry představuje významnou konkurenční výhodu pro každého uživatele mozku. Nabízí totiž uživateli daleko více možností myšlení a chování. Pak již jenom stačí, když připomenu, že v každém systému úspěšně přežívá ne ten nejsilnější, ale ten nejflexibilnější, a máte jasno.

Pro jistotu přidám názorný příklad. Standardní právník versus Perry Mason. Standardní právník, když po něm chcete něco trochu neobvyklého, vám vyjmenuje naprosto přesně tisíc a jeden paragraf, proč to nejde. Perry Mason tyto paragrafy také zná. Vymyslí však možnost, jak to udělat. A kdo z nich má lepší výsledky? Standardní právník, nebo Perry?

Co dělat, pokud zjistíte, že Vám něco nejde?

Levostranní myslitelé to možná vůbec nezjistí, ale s tím nic nenadělám. Takže alespoň pro ty, kteří to u sebe zaregistrují.

Na Internetu najdete mnoho stránek, jak rozvíjet jednotlivé mozkové funkce. Od pochybných, po serióznější. Jedna z takových zajímavějších, a řekl bych na hraně, je například na tomto odkazu. Seriózní vědecké vysvětlení podává například článek doktora Golberga. Mnoho knih o cvičení mozku napsal Tony Buzan, vyšly i v českém překladu.

Pokud tyto rady očistíte od mystického nánosu či přespříliš vědeckého žargonu, pravděpodobně zjistíte, to, co já: používat to. A to nikoliv tehdy, až bude nejhůř, ale co nejčastěji. Pro mozek totiž platí, že opakování zvyšuje pravděpodobnost opakování. Kuřáci, který do toho padli a chtějí se z toho dostat, by o tom mohli vyprávět! Jde o to si prostě vypěstovat synaptická spojení (spojení mezi neurony), která v důsledku nepoužívání zakrněla. Od věku okolo tří let si totiž mozek začíná odbourávat ta spojení, která se mu pro nic neosvědčila; někdy je však tato selekce, jak vidno, možná trošku ukvapená...

Znamená to, že manažeři, kteří pouze řídí, se mohou naučit vést. A opačně. Ti, kteří pouze řídí, to však mají těžší o to, že těžko přijdou na to, že pouze řídí a nevedou.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se