Trénujte psy, rozvíjejte lídry!

Už jste někdy přemýšleli o tom, proč je tak časté slovní spojení „rozvoj lídrů”, zatímco nad tréninkem pro lídry se obyčejně rozpačitě krčí rameny?

Už jste někdy přemýšleli nad tím, proč některé organizace mají spoustu lídrů a některé ani jednoho?

Profesor Jeffrey Gandz se ve svém článku publikovaném v roce 2002 v Ivey Business Journal pod názvem Train dogs, develop leaders zamýšlí nad oběma otázkami. To nejpodstatnější (z hlediska zaměření tohoto webu) jsem vypsal do dnešního příspěvku.

Trénink dodává znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby se člověk uměl predikovatelným způsobem vypořádat s vnějšími okolnostmi.

Je to však opravdu všechno, co je od lídrů potřeba?

Určitě ne.

Organizace potřebují také vedoucí pracovníky, které se dovedou vypořádat s velmi komplexními situacemi. Nejenom s těmi, které byly, ale, a to obzvláště, s těmi, které teprve budou.

Při řešení těchto situací lídři vycházejí z analogií. Krátce řečeno, jedná s o kreativitu spojenou se zdravým úsudkem a moudrostí.

Pro připomenutí: hledání souvislostí a analogií je jiný způsob myšlení, než myšlení v rámci struktur. Lídři jsou charakterističtí svým myšlením mimo struktury (abdukce), řídící pracovníci obyčejně myslí v rámci struktur (dedukce a indukce). Detaily naleznete na Vedeme.cz v článku Hodnoty, kritéria e jejich chunking.

Co obyčejně dělají organizace? Kupují znalosti, trénují dovednosti a doufají v moudrost.

Organizace mají padesátníky, kteří mají úsudek a moudrost, mají i třicátníky, kteří mají znalosti a dovednosti. Je třeba, aby organizace čekaly další dvacet let na to, až dnešní třicátníci možná dorostou? Nelze tento proces urychlit?

Ukazuje se, že ano. Pro organizace představuje urychlení rozvoje lídrů značnou výzvu.

Nejde to však zařídit pouhým tréninkem.

Profesor Gandz doporučuje následující postup:

  • Za prvé je třeba najít talent. Avšak zdaleka ne každý člověk jej umí odhalit. Do výběru je nutné zapojit nejlepší exekutivce, kteří jsou v odhalování potenciálu (intuitivně) nejlepší.
  • Talentu je třeba poskytnout tu nejlepší zkušenost: správné místo a správný rozvojový program.
  • Učení nepřichází samo od sebe. Výuka musí být kombinována s praxí. Koučování a action learning jsou ty správné nástroje. Supervize člověkem, který nemá zájem o rozvoj lídra je k ničemu.
  • Rozvoj lídra musí být propojen s managementem kariéry lídra a s organizačním rozvojem.
  • Rozvoj lídra nejde dělat šablonovitě, musí být individuální

„Ne náhodou mají některé organizace dobré lídry a některé ne. Je to z toho důvodu, že ty první na to dbají a něco pro to dělají,” dodává profesor Gandz.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se