Warren Bennis o řízení a vedení

Warren Bennis

Mnohokrát a z různých pohledů jsme již psali o rozdílu mezi řízením a vedením. Určitě neuškodí, když dnes přidám pohled Warrena Bennise z jeho knihy „On becoming a Leader”.

Přestože jsme o Warrenu Bennisovi a jeho názorech již nejednou psali, krátce připomínám: Warren Bennis je eminentním profesorem business administrace na University of Southern California, je zakládajícím předsedou Leadership Institute. Je význačným členem mnoha a mnoha učených společností. Je autorem 28 knih o leadershipu a změnách, je poradcem a konzultantem (mimo jiné radil i čtyřem prezidentům USA). Mezi jeho nejznámější knihy pravděpodobně patří již zmíněná „On becoming a Leader”, která byla přeložena celkem do jednadvaceti jazyků.

Nejdříve terminologické upřesnění: Warren Bennis používá slůvko manažer (manager) pro ty, kteří provádějí klasický management industriální doby a slůvko lídr pro ty, kteří jsou transformačními lídry. Ne každý to dělá stejným způsobem a proto dochází při čtení literatury, ve kterém není terminologie upřesněna, k častým nepochopením a zmatkům.

My, Češi, máme tu výhodu, že můžeme používat anglické i české výrazy s jemnějším rozlišením. Pokud jste si všimli, na stránkách Vedeme.cz používám následující terminologii: moderní manažer provádí dvě činnosti: vedení (leading) a řízení (directing). Pod vedením rozumím transformační leadership a pod řízením všechno ostatní, co manažer dělá (což je víceméně totéž, co klasický management).

Při překladu následující části jsem se držel terminologie Warrena Bennise. Tam, kde je tedy napsáno slovo „manažer”, rozumějte tím „manažer ve své řídící roli” a pod slůvkem „lídr” rozumějte „manažer v roli transformačního vůdce”.

 • Manažer věci spravuje, lídr je inovuje.
 • Manažer je kopií, lídr je originálem.
 • Manažer se koncentruje na systémy a struktury, lídr na lidi.
 • Manažer se spoléhá na kontrolování, lídr na vzbuzování důvěry.
 • Manažer má krátkodobý výhled, lídr dlouhodobou perspektivu.
 • Manažer se ptá „jak a kdy”, lídr „co a proč”.
 • Manažer se dívá dolů, lídr na horizont.
 • Manažer napodobuje, lídr hledá vlastní cestu.
 • Manažer akceptuje stávající stav, lídr jej zpochybňuje.
 • Manažer je jako dobrý voják, lídr je svůj.
 • Manažer dělá věci správně, lídr dělá správné věci.

Warren Bennis ukazuje, že manažer a lídr dělají různé věci, dělají je jiným stylem, mají jiné priority a zaměření.

Pokud se nad tím zamyslíte, pravděpodobně budete souhlasit s tím, že podniky a organizace dnešní doby potřebují oboje. Potřebují takové manažery, kteří řídí i vedou. Jenom řídit, nebo jenom vést, znamená likvidovat budoucnost organizace.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se