Angažovaní pracovníci

Kdo by nechtěl mít v práci plně angažované zaměstnance? Neznám takový podnik.

Výzkumy Gallupova institutu ukazují, že 29% pracovníků se v práci opravdu angažuje. Je to, jakoby z fotbalové jedenáctky opravdu hráli pouze 3 hráči. Myslíte si, že takový tým má naději na úspěch?

Profesor Gerard Seits a jeho kolega Dan Crim z Reichard Ivey School of Business přinášejí v článku The ten C’s of employee engagement deset rad, jak by měli vedoucí pracovníci postupovat, aby vysoké angažovanosti zaměstnanců dosáhli.

Nejdříve se však zamýšlejí nad tím, co to ta angažovanost vlastně je a k čemu je dobrá.

Co je angažovanost a k čemu je?

Angažovaný pracovník dělá svoji práci s plným zaujetím. Nyní (na rozdíl od období před rokem 2000, poznámka autora) je již ve světě jednoznačná shoda v tom, že je to takový pracovník, který má ke své práci pozitivní emocionální postoj a zdravý racionální přístup.

Jak bylo uvedeno, pouze 29% pracovníků se opravdu a naplno angažuje. Dalších 55% tráví svůj čas prací, ale neangažují se, a konečně 17% lidí jsou v práci nešťastní. Jiné výzkumy ukazují podobná čísla (14-17%, 62-66%, 24-17%).

A jak se tato čísla projevují na konečné produktivitě podniku? Například ve velikosti generovaného obratu je mezi angažovanými a neangažovanými pracovníky uváděn rozdíl 23%. Významné rozdíly se projevují i přístupu ke kvalitě produktů a služeb, spokojenosti klientů a nákladovosti.

Znamená to tedy, že angažovaní pracovníci jsou významným zdrojem konkurenční výhody. A proto stojí za to o ni usilovat.

Otázka je jak?

Jak dosáhnout vysoké angažovanosti?

Podle mě je recept jasný: více vést a méně řídit. Ale podívejme se, co na to Seits a Crim. Nazvali to podle počátečních písmen svého desatera „Deset C”:
  1. Spojovat (Connect): Vedoucí pracovníci musí ukázat, že si váží zaměstnanců. Angažovanost je přímá reflexe toho, jak zaměstnanci pociťují svůj vztah s vedoucím pracovníkem.
  2. Podporovat růst kariéry (Career): Vedoucí pracovníci by měli nabízet smysluplnou a zajímavou práci, která (též) přispívá k růstu kariéry pracovníků.
  3. Vyjasňovat (Clarity): Vedoucí pracovníci musí komunikovat jasnou vizi. Úspěch v životě i v organizacích je do značné míry determinován stanovením jasných cílů, proč jsou důležité a jak jich dosáhnout.
  4. Sdělovat (Convey) : Vedoucí pracovníci musí sdělit zaměstnancům co od nich očekávají a poskytnout jim o jejich fungování zpětnou vazbu.
  5. Děkovat (Congratulate) : Dobří vedoucí pracovníci využívají každé příležitosti k poděkování a uznání za dobře odvedenou práci.
  6. Přispívat k pocitu smysluplnosti (Contribute): Lidí potřebují vědět, že svým dílem smysluplně přispívají k úspěchu organizace. Dobří vedoucí pracovníci jim pomáhají vidět a cítit, jak přispívají k organizačním výsledkům a budoucnosti organizace.
  7. Delegovat řízení (Control): Zaměstnanci oceňují, jestliže se podílejí na náplni i organizaci své práce. Vedoucí pracovníci by měli vytvářet příležitosti k tomu jim to umožnit. Podíl na rozhodování často redukuje stres, vytváří potřebnou důvěru a kulturu, ve které lidé cítí spoluvlastnictví problémů a jejich řešení..
  8. Spolupracovat (Collaborate): Výzkumy ukazují, že když pracovníci pracují v týmu a mají důvěru a podporu ostatních členů týmu, jejich společný výkon je větší, než součet individuálních výkonů. Vynikající vedoucí pracovníci jsou tvůrci týmů.
  9. Vytvářet věrohodnost (Credibility): Vedoucí pracovníci by měli trvat na dobré pověsti firmy a projevovat vysoké etické standardy.
  10. Vytvářet důvěru (Confidence): Dobří vedoucí pracovníci pomáhají vytvořit ve firmě ovzduší vzájemné důvěry. Oni sami by měli být osobními příklady vysokých etických a výkonových standardů.
Hm, je to tak, je to o vedení lidí. Uvedených deset bodu jsou elementy vedení lidí.

Takže co bychom si z článku mohli odnést?

V angažovaných pracovnících tkví konkurenční výhoda. Angažovaných pracovníků se dosahuje hlavně vedením, nikoliv řízením.

Závěr: vedení lidí je konkurenční výhodou.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se