Atributy vynikajících týmů

V devíti Kapitolách o vedení - Vedení, budování a rozvoj týmů - jsem podrobně rozebral sedm nutných podmínek pro existenci týmů. Warren G. Bennis, světoznámý autor, konzultant a prezidentský poradce ve své knize Staří psi a nové triky vysvětluje patnáct atributů vynikajících týmů.

Být vynikající a (pouze) být je rozdíl, který by Vám neměl uniknout. I proto se mé a Bennisovy doporučení tak liší a zároveň výborně doplňují. Je-li vaším konečným cílem vytvořit ne ledajaký, ale vynikající tým, rozhodně byste při své práci neměli následujících patnáct tipů Warrena Benise ignorovat.

Podle mě jde o naprosto vynikající vhled do vynikajících týmů.

Warren Bennis společně s Patricií Biedermanovou identifikoval následujících patnáct rysů vynikajících týmů. Nejdříve však, co to vynikající tým je:

Nejenom práce, která je sama o sobě mimořádně zajímavá a významná, ale i ostatní dění ve vynikajícím týmu přináší jejím členům radost a vzrušení. V těchto vynikajících týmech se děje cosi, co způsobuje, že nejenom dosahují převratných výsledků, ale současně se při práci v nich mění i lidé. Členové vynikajících týmů přinejmenším po dobu trvání projektu jakoby byli schopni více vidět, dosahovat lepších výsledků a být mnohem spokojenější, než kdyby pracovali sami.

A nyní již slíbených patnáct rysů vynikajících týmů.

1. Zdrojem vynikajících výsledků jsou výjimeční lidé

Prvním krokem při vytvářeni vynikajícího týmu je získat nejnadanější dostupné lidi. Lidé s předpoklady dosáhnout bezprecedentních výsledků jsou talentovaní, inteligentní a nepostrádají schopnost originálně myslet a jednat. Vidí rozpory tam, kde ostatní ne. Objevují a řeší problémy. Uvědomují si vazby a souvislosti. Mají nejenom speciální schopnosti a dovednosti zaměřené určitým směrem, ale současně i široký okruh zájmů a schopnost vidět věci z různých úhlů pohledu.

Čtenářům doporučuji, aby si v této souvislosti přečetli také vynikající knihu First, break all the rules, ve které se dozvědí, co to talent vůbec je. Není to totiž to, na co se většina výběrových řízení ve většině firem koncentruje: na znalosti, zkušenosti a popřípadě na prokazatelné výsledky.

2. Každý vynikající tým má výrazného lídra

Vynikající týmy jsou složeny z lidí, kteří jenom málokdy mají předpoklady pracovat společně s ostatními. Potřebují proto ve svém středu člověka, který organizuje práci a umožňuje jim tak využít jejich génia. Je to pragmatický snílek s originální, ale uskutečnitelnou vizí. Jeho úkolem je docílit, aby se členové týmu plně soustředili na dosažení cíle, aby se nerozptylovali věcmi, které nesouvisí s jejími úkoly, aby neztráceli naději, že cíl se podaří realizovat, aby se nemuseli zabývat běžnými a z hlediska práce týmu nevýznamnými povinnostmi. Lídři vynikajících týmů oceňují originalitu, rozumějí tomu, na čem tým pracuje, a vytvářejí podmínky umožňující využít potenciálu členů týmu a dosáhnout cíle.

Pokud čtete knihy Stephena Coveye, tak víte, že pan Covey vnímá finále vynikajícího týmu poněkud jinak - vynikající tým se bez lídra v podstatě obejde. Dávám přednost názoru pana Warrena.

3. Vynikající týmy formují vynikající lídry, a naopak

Většina významných a obtížných úkolů vyžaduje kolektivní řešení. Spolupráce se stává nezbytností. Osamělý bojovník, individuálně řešící problémy, je minulostí. Místo něj nastupuje nový model tvůrčího dosahování výsledků - vynikající tým. V čele vynikajících týmů stojí lidé, kteří jednají rozhodně, ale nikoli svévolně. Rozhodují, aniž by omezovali samostatnost druhých.

4. Lídři vynikajících týmů si váží nadání a vědí, kde talentované lidi hledat

Tito lídři mají dostatek sebedůvěry na to, aby se neobávali pracovat s lidmi, kteří jsou lepší než oni sami. Pracovat s talentovanými lidmi je pro ně zdrojem potěšení. Kde je možné takové lidi objevit? Někdy si vás najdou sami. Nadaní lidé dokáží objevovat slibné příležitosti pro uplatnění svého talentu, místa naplněná energií, kde se rodí budoucnost. Čím více různorodých lidí se setkává, tím více nových vztahů a nápadů obvykle vznikne. Protože členství ve vynikajícím týmu je samo o sobě důkazem mimořádných schopností, jejich členové nesoupeří mezi sebou, ale každý sám se sebou, při hledání svých mezí a možností.

Manažeři se přirozeně a instinktivně snaží si udržet přehled, kontrolu nad děním ve skupině. I proto je pro ně těžké přijmout, nebo vychovávat lidi, kteří jsou lepší, než oni sami. Jde však z jejich strany o nepochopení své práce: je to o „výrobě” těch nejlepších lidí, kteří vyrábějí a klientům poskytují ty nejlepší nejlepší produkty a služby na světě. Pokud manažer toto nepochopí, neusiluje o to, nebo na to nestačí, pak opravdu není důvodu, proč by měl být manažerem. Bát by se měli mizerní manažeři.

5. Vynikající týmy jsou složeny z nadaných lidí schopných spolupráce

Možnost získat nadaného člověka může být natolik svůdná, že si lídr neuvědomí, že ne každý geniální člověk dokáže dobře spolupracovat s ostatními lidmi. Některé úkoly je přitom možné vyřešit pouze společným úsilím a spoluprací. Nutnost spolupráce samozřejmě neznamená, že lidé na sebe musí být příjemní a laskaví. Lídé ve vynikajících týmech dokáží, když už pro nic jiného, tak proto, že jsou mimořádně zaměřeni na dosažení cíle, tolerovat různé výstřednosti a osobní slabůstky ostatních členů týmu. Jedinou "společenskou" povinností ve vynikajícím týmu je předávat si informace a snažit se, aby práce na úkolu úspěšně pokračovala.

I odtud vyplývá nezastupitelná úloha lídra. Umí dávat věcem smysl, integrovat a harmonizovat, využívat odlišnosti i rozpory.

6. Ve vynikajících týmech vládne přesvědčení, že mají poslání přímo od Boha

Členové vynikajících týmů pevně věří, že pracují na něčem životně důležitém, ne-li přímo "svatém". O své práci nepochybují a v jejich myšlení a vyjadřování nalezneme mnoho metafor, spojených obvykle s válkou a vírou. Vědí, že ostatní členové týmu od nich budou očekávat oběti. Jsou přesvědčeni, že se podílejí na něčem monumentálním, co si zaslouží to nejlepší, co v nich je. Jasně definovaný, kolektivní cíl dává smysl a hodnotu všemu, co dělají.

Zachytili jste v předchozím odstavci slovo metafora? Metafora je důležitá. Víte, proč? Protože talentovaní lidé mají svoji práci otisknutou i do emocionální složky své osobnosti. Emoce jsou spojeny s částí mozku (limbický systém), která nerozumí slovům, ale symbolům a metaforám. Talentovaní lidí takto komunikují s touto svoji složkou a emocionálně inteligentní lídři jim v tom pomáhají. A to je, jak bylo již mnohokrát potvrzeno, jeden z velmi důležitých předpokladů dosahovaná vynikajících výsledků.

7. Každý vynikající tým je "ostrov" spojený mostem s okolím

Vynikající týmy si vytvářejí vlastní svět. Jejich členové mají sklon "uzavírat se" do sebe a žít ve svém vlastním světě, odděleném od okolí i fyzicky. Lidé, kteří chtějí změnit svět, se potřebují od něj izolovat, zbavit se rušivých vlivů a současně využívat jeho zdroje. Členové vynikajících týmů si týmy vlastní kulturu, která je odlišuje od ostatních lidí a pro kterou jsou charakteristické specifické zvyklosti, oblékání, humor, do konce i jazyk. Vynikající týmy mají svá tajemství, která si pečlivě střeží, a práce v nich přináší jejich členům uspokojení a radost.

8. Vynikající skupiny jsou Davidové vítězící nad Goliášem

Členové vynikajících týmů si nutně připadají jako Davidové, metající nové myšlenky do tváře Goliáše ohlížejícího se do minulosti. Velká část energie vynikajících týmů vyvěrá z jejich přesvědčení, že jsou průkopníky, kteří většímu a silnějšímu, ale méně obratnému a vynalézavému soupeři "vyfouknou" odměnu, o kterou usiluje.

David a Goliáš, to je téma, které korporátní (i mediální) Amerika přímo miluje. V našich krajích to u lidí nevyvolává žádné zvláštní emoce. Takže uvažte, zda do toho investovat svůj čas. Pokud se Vám však ve vaší firmě podaří vyvolat příslušné emoce i takto, tím lépe.

9. Vynikající skupiny mají vždy nepřítele

Nemáte-li nepřítele, vy tvořte si ho. Proč? Protože bez nepřítele nemáte proti komu bojovat. Ať už je nepřítel skutečný nebo uměle vytvořený, slouží stejnému účelu. Tam, kde je nepřítel, je mnohem víc v sázce, je snadnější sjednotit se a vymezit se vůči ostatním. Zatímco soupeření s někým mimo tým podněcuje tvořivost, konkurenční vztahy typu výhra-prohra uvnitř skupiny ji potlačují.

Na rozdíl od předchozí rady, která se tolikrát Americe osvědčila, funguje tato rada i v našem českém prostředí. Vyvolat pocit vnějšího ohrožení zabírá. Máte-li pocit, že je to manipulativní technika, pak uvažte: opravdu se nenajde nikdo, kdo vám jde na trhu po krku? Neohrožuje Vás čas? Nebo kvalita vašich produktů či služeb? Ne? Tak to je naprosto unikátní a doporučuji, abyste se nechali zapsat do Guinessovy knihy rekordů.

10. Členové vynikajících týmů mají "klapky na očích"

Lidé ve vynikajícím týmu se nenechají "vyrušovat" okrajovými zájmy, dokonce ani takovými, jako je profesní rozvoj a soukromý život. Členové těchto týmů jdou neúnavně za svým cílem přeměnit vizi ve skutečnost. Jsou "zamilování" do projektu, na kterém pracují. Krása a obtížnost úkolu, který řeší, je natolik uchvacuje a pohlcuje, že nechtějí hovořit o ničem jiném, dělat cokoli jiného nebo "Se nacházet někde jinde. Nikdy si nekladou otázku: "Co mi to přinese?" Místo toho se ptají: "Kdy mohu začít?" a "Kdy budu moci znova pracovat na něčem takovém?"

Víte, proč to tak je? Protože jsou to zapálení (téměř) fanatici. Pokud jste něco někdy dělali s opravdovým zaujetím (a měla by to být vaše současná práce), pak víte, o čem to je. A na tom, že jsou tak zaujetí svojí prací, se podílí jednak jejich přirozený talent (=emocionální vztah k práci) a jednak lídr, který umí pracovat s pocity (zaujetí, nadšení je pocit).

11. Vynikající týmy se nevyznačují realismem, ale optimismem

Lidé ve vynikajících týmech jsou přesvědčení, že mohou dokázat to, co se dosud nikomu jinému nepodařilo. Tyto týmy jsou často plné mladých a nadaných lidí, kteří dosud nenarazili na své limity nebo neprožili deprimující životní zkušenosti. Tito lidé dosud nevědí, co je nad jejich síly. Ve skutečnosti pochybují, zda něco takového vůbec existuje. Pokud mají lidé řešit mimořádně obtížné úkoly, potřebují k tomu dostatečnou dávku optimismu.

Nad tímto atributem se asi zarazí hodně manažerů. Chtějí od týmů realistické myšlení. Pokud toto chtějí, pak dostanou to, co chtějí: realistické, průměrné výsledky. Pokud chcete dosáhnout nemožně vynikajících výsledků, musíte se smířit s tím, že nebudou realistické.

12. Ve vynikajícím týmu každý dělá to, co nejlépe umí

Jedním z důvodů, proč se na mnoha pracovištích nadaní lidé nemohou příliš uplatnit nebo zde jejich talent postupně zakrní, je neschopnost nalézt pro ně vhodnou "mezeru na trhu". Skutečně nadané lidi není možné nahradit jednoho druhým. Jejich talent je jedinečný a nezaměnitelný. Není možné je nutit do rolí, které jim nevyhovují. Efektivně pracující lídři umožní nadaným lidem dělat to, pro co se narodili.

Nedomnívám se, že příčina toho, proč se talentovaní lidé nemohou příliš uplatnit tkví v neschopnosti nalézt pro ně „mezeru na trhu”. Domnívám se, že v drtivé většině případů se jedná o neschopnosti jejich jedinečný talent odhalit. I relativně staří lidé, a o mladých už vůbec nemluvě, sami pořádně neví, pro co talent mají a pro co ne. Většina lidí se totiž nezná. Jenom si to o sobě myslí, ale málokdy tomu však ve skutečnosti je. Tečka. Když už je talent odhalen, prostor pro jeho využití se již najde docela snadno.

13. Lídři zajišťují vše, co lidé pro práci potřebují, a "osvobodí" je od nutnosti zabývat se ostatními věcmi

Mimořádně schopní lidé se chtějí zabývat náročnými a významnými úkoly, které jim umožní využít jejich nadáni; chtějí pracovat s kolegy, kteří je budou stimulovat a podněcovat k co nejlepším výkonům. Nechtějí se naopak zabývat běžnými povinnostmi a nevýznamnými záležitostmi. Nepotřebují exkluzivní vybaveni. Potřebují ale často špičkové technologie umožňující tvůrčí spolupráci. Ve všech vynikajících týmech dochází k efektivní výměně informací, protože jejich členové je potřebují a vyžadují. V těchto týmech se obvykle nevyžaduje respektovat určitá pravidla oblékáni, pevnou pracovní dobu nebo jiná striktní omezeni. Vynikající týmy potřebují, aby je někdo ochraňoval před byrokratickými zásahy a vměšováním do jejich práce. Protože tyto týmy vstupují na dosud neprobádaná území, snadněji se stávají obětí nepochopeni, odporu, nebo dokonce obav z toho, čím se zabývají. Tvořivé spolupráci se daří lépe tam, kde vládne vzájemná úcta. Možnost organizovat činnost vedoucí k dosaženi mimořádných výsledků přináší lídrům větší uspokojeni, než jaké jim může dát zdánlivý pocit kontroly, který přináší řízeni.

14. Vynikající týmy usilují o dosažení reálných výsledků

Možnost spolupracovat s dalšími lidmi při úspěšném řešeni problému je krásný sen, jehož trvání omezují termíny. Vynikající skupiny nejsou místy, kde by se pouze "rodily" myšlenky nebo kam by se bylo možné uchýlit před "přízemními" problémy. Ve vynikajících týmech se o věcech nejenom hovoří, ale také se zde originální a pozoruhodné věci uskutečňují. Přestože tvůrčí činnost přináší jejich členům mimořádné uspokojeni, realisticky si uvědomují, že jednou musí skončit. Vynikající týmy intenzivně pracují na řešeni problému tak dlouho, dokud projekt nedospěje k závěru.

Pozor - neplést realistické s reálným! Dosahují reálných nerealistických výsledků! Viz též bod 11.

15. Práce ve vynikajícím týmu je sama o sobě odměnou

Vynikající týmy se zabývají řešením obtížných, smysluplných problémů. Práce v nich není snadná, přináší ale radost a potěšení. Nutkáni objevovat nové souvislosti a využívat jich k vytváření nových, skvělých věcí pohání tyto skupiny neustále kupředu. Odměnou za vynaložené úsilí nejsou jejich členům peníze nebo sláva. Svou práci by dělali i tehdy, kdyby za ni nedostali vůbec nic. Ve vynikajících týmech pracují, protože se zde mohou podílet na tvůrčím nalézání nových řešení. Lidé touží odvádět dobrou a užitečnou práci. Pokud se jim dostane příležitostí podílet se na něčem, v co věří, a mají možnost dělat svou práci dobře, budou neúnavně pracovat. Jedinou skutečně požadovanou odměnou bude pocit sebe realizace a smysluplnosti vykonávané práce.

Určitě. Pokud se zamyslím nad uvedenými atributy vynikajícího týmu, je mi jasné, že v takovém týmu by pro mě byla čest působit. A pro vás?

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se