Atributy vynikajících týmů - Atributy 11 - 15

11. Vynikající týmy se nevyznačují realismem, ale optimismem

Lidé ve vynikajících týmech jsou přesvědčení, že mohou dokázat to, co se dosud nikomu jinému nepodařilo. Tyto týmy jsou často plné mladých a nadaných lidí, kteří dosud nenarazili na své limity nebo neprožili deprimující životní zkušenosti. Tito lidé dosud nevědí, co je nad jejich síly. Ve skutečnosti pochybují, zda něco takového vůbec existuje. Pokud mají lidé řešit mimořádně obtížné úkoly, potřebují k tomu dostatečnou dávku optimismu.

Nad tímto atributem se asi zarazí hodně manažerů. Chtějí od týmů realistické myšlení. Pokud toto chtějí, pak dostanou to, co chtějí: realistické, průměrné výsledky. Pokud chcete dosáhnout nemožně vynikajících výsledků, musíte se smířit s tím, že nebudou realistické.

12. Ve vynikajícím týmu každý dělá to, co nejlépe umí

Jedním z důvodů, proč se na mnoha pracovištích nadaní lidé nemohou příliš uplatnit nebo zde jejich talent postupně zakrní, je neschopnost nalézt pro ně vhodnou "mezeru na trhu". Skutečně nadané lidi není možné nahradit jednoho druhým. Jejich talent je jedinečný a nezaměnitelný. Není možné je nutit do rolí, které jim nevyhovují. Efektivně pracující lídři umožní nadaným lidem dělat to, pro co se narodili.

Nedomnívám se, že příčina toho, proč se talentovaní lidé nemohou příliš uplatnit tkví v neschopnosti nalézt pro ně „mezeru na trhu”. Domnívám se, že v drtivé většině případů se jedná o neschopnosti jejich jedinečný talent odhalit. I relativně staří lidé, a o mladých už vůbec nemluvě, sami pořádně neví, pro co talent mají a pro co ne. Většina lidí se totiž nezná. Jenom si to o sobě myslí, ale málokdy tomu však ve skutečnosti je. Tečka. Když už je talent odhalen, prostor pro jeho využití se již najde docela snadno.

13. Lídři zajišťují vše, co lidé pro práci potřebují, a "osvobodí" je od nutnosti zabývat se ostatními věcmi

Mimořádně schopní lidé se chtějí zabývat náročnými a významnými úkoly, které jim umožní využít jejich nadáni; chtějí pracovat s kolegy, kteří je budou stimulovat a podněcovat k co nejlepším výkonům. Nechtějí se naopak zabývat běžnými povinnostmi a nevýznamnými záležitostmi. Nepotřebují exkluzivní vybaveni. Potřebují ale často špičkové technologie umožňující tvůrčí spolupráci. Ve všech vynikajících týmech dochází k efektivní výměně informací, protože jejich členové je potřebují a vyžadují. V těchto týmech se obvykle nevyžaduje respektovat určitá pravidla oblékáni, pevnou pracovní dobu nebo jiná striktní omezeni. Vynikající týmy potřebují, aby je někdo ochraňoval před byrokratickými zásahy a vměšováním do jejich práce. Protože tyto týmy vstupují na dosud neprobádaná území, snadněji se stávají obětí nepochopeni, odporu, nebo dokonce obav z toho, čím se zabývají. Tvořivé spolupráci se daří lépe tam, kde vládne vzájemná úcta. Možnost organizovat činnost vedoucí k dosaženi mimořádných výsledků přináší lídrům větší uspokojeni, než jaké jim může dát zdánlivý pocit kontroly, který přináší řízeni.

14. Vynikající týmy usilují o dosažení reálných výsledků

Možnost spolupracovat s dalšími lidmi při úspěšném řešeni problému je krásný sen, jehož trvání omezují termíny. Vynikající skupiny nejsou místy, kde by se pouze "rodily" myšlenky nebo kam by se bylo možné uchýlit před "přízemními" problémy. Ve vynikajících týmech se o věcech nejenom hovoří, ale také se zde originální a pozoruhodné věci uskutečňují. Přestože tvůrčí činnost přináší jejich členům mimořádné uspokojeni, realisticky si uvědomují, že jednou musí skončit. Vynikající týmy intenzivně pracují na řešeni problému tak dlouho, dokud projekt nedospěje k závěru.

Pozor - neplést realistické s reálným! Dosahují reálných nerealistických výsledků! Viz též bod 11.

15. Práce ve vynikajícím týmu je sama o sobě odměnou

Vynikající týmy se zabývají řešením obtížných, smysluplných problémů. Práce v nich není snadná, přináší ale radost a potěšení. Nutkáni objevovat nové souvislosti a využívat jich k vytváření nových, skvělých věcí pohání tyto skupiny neustále kupředu. Odměnou za vynaložené úsilí nejsou jejich členům peníze nebo sláva. Svou práci by dělali i tehdy, kdyby za ni nedostali vůbec nic. Ve vynikajících týmech pracují, protože se zde mohou podílet na tvůrčím nalézání nových řešení. Lidé touží odvádět dobrou a užitečnou práci. Pokud se jim dostane příležitostí podílet se na něčem, v co věří, a mají možnost dělat svou práci dobře, budou neúnavně pracovat. Jedinou skutečně požadovanou odměnou bude pocit sebe realizace a smysluplnosti vykonávané práce.

Určitě. Pokud se zamyslím nad uvedenými atributy vynikajícího týmu, je mi jasné, že v takovém týmu by pro mě byla čest působit. A pro vás?

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se