Atributy vynikajících týmů

V devíti Kapitolách o vedení - Vedení, budování a rozvoj týmů - jsem podrobně rozebral sedm nutných podmínek pro existenci týmů. Warren G. Bennis, světoznámý autor, konzultant a prezidentský poradce ve své knize Staří psi a nové triky vysvětluje patnáct atributů vynikajících týmů.

Být vynikající a (pouze) být je rozdíl, který by Vám neměl uniknout. I proto se mé a Bennisovy doporučení tak liší a zároveň výborně doplňují. Je-li vaším konečným cílem vytvořit ne ledajaký, ale vynikající tým, rozhodně byste při své práci neměli následujících patnáct tipů Warrena Benise ignorovat.

Podle mě jde o naprosto vynikající vhled do vynikajících týmů.

Warren Bennis společně s Patricií Biedermanovou identifikoval následujících patnáct rysů vynikajících týmů. Nejdříve však, co to vynikající tým je:

Nejenom práce, která je sama o sobě mimořádně zajímavá a významná, ale i ostatní dění ve vynikajícím týmu přináší jejím členům radost a vzrušení. V těchto vynikajících týmech se děje cosi, co způsobuje, že nejenom dosahují převratných výsledků, ale současně se při práci v nich mění i lidé. Členové vynikajících týmů přinejmenším po dobu trvání projektu jakoby byli schopni více vidět, dosahovat lepších výsledků a být mnohem spokojenější, než kdyby pracovali sami.

A nyní již slíbených patnáct rysů vynikajících týmů.

1. Zdrojem vynikajících výsledků jsou výjimeční lidé

Prvním krokem při vytvářeni vynikajícího týmu je získat nejnadanější dostupné lidi. Lidé s předpoklady dosáhnout bezprecedentních výsledků jsou talentovaní, inteligentní a nepostrádají schopnost originálně myslet a jednat. Vidí rozpory tam, kde ostatní ne. Objevují a řeší problémy. Uvědomují si vazby a souvislosti. Mají nejenom speciální schopnosti a dovednosti zaměřené určitým směrem, ale současně i široký okruh zájmů a schopnost vidět věci z různých úhlů pohledu.

Čtenářům doporučuji, aby si v této souvislosti přečetli také vynikající knihu First, break all the rules, ve které se dozvědí, co to talent vůbec je. Není to totiž to, na co se většina výběrových řízení ve většině firem koncentruje: na znalosti, zkušenosti a popřípadě na prokazatelné výsledky.

2. Každý vynikající tým má výrazného lídra

Vynikající týmy jsou složeny z lidí, kteří jenom málokdy mají předpoklady pracovat společně s ostatními. Potřebují proto ve svém středu člověka, který organizuje práci a umožňuje jim tak využít jejich génia. Je to pragmatický snílek s originální, ale uskutečnitelnou vizí. Jeho úkolem je docílit, aby se členové týmu plně soustředili na dosažení cíle, aby se nerozptylovali věcmi, které nesouvisí s jejími úkoly, aby neztráceli naději, že cíl se podaří realizovat, aby se nemuseli zabývat běžnými a z hlediska práce týmu nevýznamnými povinnostmi. Lídři vynikajících týmů oceňují originalitu, rozumějí tomu, na čem tým pracuje, a vytvářejí podmínky umožňující využít potenciálu členů týmu a dosáhnout cíle.

Pokud čtete knihy Stephena Coveye, tak víte, že pan Covey vnímá finále vynikajícího týmu poněkud jinak - vynikající tým se bez lídra v podstatě obejde. Dávám přednost názoru pana Warrena.

3. Vynikající týmy formují vynikající lídry, a naopak

Většina významných a obtížných úkolů vyžaduje kolektivní řešení. Spolupráce se stává nezbytností. Osamělý bojovník, individuálně řešící problémy, je minulostí. Místo něj nastupuje nový model tvůrčího dosahování výsledků - vynikající tým. V čele vynikajících týmů stojí lidé, kteří jednají rozhodně, ale nikoli svévolně. Rozhodují, aniž by omezovali samostatnost druhých.

4. Lídři vynikajících týmů si váží nadání a vědí, kde talentované lidi hledat

Tito lídři mají dostatek sebedůvěry na to, aby se neobávali pracovat s lidmi, kteří jsou lepší než oni sami. Pracovat s talentovanými lidmi je pro ně zdrojem potěšení. Kde je možné takové lidi objevit? Někdy si vás najdou sami. Nadaní lidé dokáží objevovat slibné příležitosti pro uplatnění svého talentu, místa naplněná energií, kde se rodí budoucnost. Čím více různorodých lidí se setkává, tím více nových vztahů a nápadů obvykle vznikne. Protože členství ve vynikajícím týmu je samo o sobě důkazem mimořádných schopností, jejich členové nesoupeří mezi sebou, ale každý sám se sebou, při hledání svých mezí a možností.

Manažeři se přirozeně a instinktivně snaží si udržet přehled, kontrolu nad děním ve skupině. I proto je pro ně těžké přijmout, nebo vychovávat lidi, kteří jsou lepší, než oni sami. Jde však z jejich strany o nepochopení své práce: je to o „výrobě” těch nejlepších lidí, kteří vyrábějí a klientům poskytují ty nejlepší nejlepší produkty a služby na světě. Pokud manažer toto nepochopí, neusiluje o to, nebo na to nestačí, pak opravdu není důvodu, proč by měl být manažerem. Bát by se měli mizerní manažeři.

5. Vynikající týmy jsou složeny z nadaných lidí schopných spolupráce

Možnost získat nadaného člověka může být natolik svůdná, že si lídr neuvědomí, že ne každý geniální člověk dokáže dobře spolupracovat s ostatními lidmi. Některé úkoly je přitom možné vyřešit pouze společným úsilím a spoluprací. Nutnost spolupráce samozřejmě neznamená, že lidé na sebe musí být příjemní a laskaví. Lídé ve vynikajících týmech dokáží, když už pro nic jiného, tak proto, že jsou mimořádně zaměřeni na dosažení cíle, tolerovat různé výstřednosti a osobní slabůstky ostatních členů týmu. Jedinou "společenskou" povinností ve vynikajícím týmu je předávat si informace a snažit se, aby práce na úkolu úspěšně pokračovala.

I odtud vyplývá nezastupitelná úloha lídra. Umí dávat věcem smysl, integrovat a harmonizovat, využívat odlišnosti i rozpory.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se