Od jaké skupiny lze očekávat synergický efekt?

Od týmu bychom měli očekávat a vyžadovat výsledky, které převyšují nejméně individuální výsledky kteréhokoliv člena týmu, lépe však výsledky, které převyšují součet individuálních výsledků.

Prvním krokem k vytvoření předpokladů takových výsledků je volba správné velikosti týmu. Není to totiž jedno.

Je již dlouho známým faktem, že kooperující skupiny, týmy, dosahují lepších výsledků než ten jeho nejchytřejší, nejinteligentnější a nejvzdělanější člen. Výzkumníci z Illinoiské univerzity shrnuli bádání v této oblasti za posledních dvacet let a v příspěvku Groups Perform Better Than the Best Individuals uveřejněném v Journal of Personality and Social Psychology 2006, Vol. 90, No. 4, 644–651 jej na výzkumném vzorku 760 participantů dále zjemnili.

Zkoumali výsledky při řešení mentálních problémů a chybovost při dosahování výsledků na skupinách sestávající se ze dvou, tří, čtyř a pěti členů.

Zjistili, že

  • každá skupina dvou, tří, čtyř a pětičlenná skupina dosáhla lepších výsledků s větší efektivností než byl nejlepší výsledek ekvivalentního počtu samostatně pracujících lidí,
  • výsledky skupiny o dvou lidech se prakticky nelišily od výsledků dvou nejlepších jednotlivců, ale skupina měla při tom menší chybovost.

Toto zjištění je vedlo k závěru, že

Skupina o velikosti tři je nutná a zároveň postačující na to, aby produkovala lepší intelektuální výsledky, než ekvivalentní počet jednotlivců s intelektuální kapacitou toho nejlepšího.

To tedy znamená, že pokud ve firmě řešíte problémy, či nové výzvy ve dvou, například ve skupině nadřízený, podřízený, nebo má firma dvouhlavé vedení, není to optimální. Ba dokonce, je to k ničemu. Ba dokonce, to může být škodlivé: skupinová práce zdržuje toho inteligentnějšího, chytřejšího, zkušenějšího od produkce. Po intelektuální stránce z této skupiny totiž nelze obecně očekávat více než 1+1=2.

Pokud však skupinu doplníte o třetího člena skupiny, může se projevit synergický efekt: 1+1+1>3.

Píši může, protože velikost není všechno. Členové skupiny spolu ještě musí spolupracovat. Ale u dvoučlenné skupiny, jak se z výzkumu ukazuje, nepomůže ani ta nejlepší a nejdokonalejší spolupráce. Chybí tam totiž to podstatné: dostatečný počet kombinací vzájemných vztahů (u skupiny o dvou lidech (A a B) je jedna možnost (AB), u skupiny o třech lidech (A, B, C) je počet kombinací čtyři (AB, AC, BC, ABC).

Znamená to také, že manželský pár není optimalizován na řešení intelektuálních výzev. Teprve když do tohoto vztahu vstoupí alespoň jedno dítě, začíná to být rodina. A rodina je více, než manželský pár.

Škoda, že nejsou (nebo je přinejmenším neznám) měřitelné výsledky z opačného konce: při jaké velikosti přestává být kooperující skupina efektivní. Moje zkušenost, a zkušenost ostatních manažerů říká, že plató nastává tak mezi sedmi až dvanácti lidmi, k poklesu výsledků a efektivnosti práce tak okolo patnácti lidí. Pak je vhodné tým rozbít na menší organizační celky.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se