Gartner varuje : technické vlohy již nejsou dostatečné pro další kariéru IT odborníků

Technokrat

Gartner, nejvýznamnější organizace, která provádí a poskytuje výzkumy a analýzy ze světy informačních technologií pro více než 9.000 klientů, organizace s 1.200 analytiky a konzultanty a 3.900 partnery v 75 zemích světa, ve své zprávě varuje, že „IT odborníci, kteří nepochopí realitu dnešních trendů v IT podnikání a nebudou schopni se jí přizpůsobit, ztratí ve velmi krátké době svoje existenční opodstatnění”.

Vzhledem ke svému úzkému zaměření jich totiž již nebude třeba tolik, jako tomu bylo do roku 2005. Podniky, IT firmy již vyhledávají - a podstatně více ještě vyhledávat budou - IT odborníky, kteří jsou universálnější než IT odborníci tradiční.

Nemyslím si, že tento článek je vhodný pouze pro IT odborníky, nebo podniky působících v IT. Velmi podobné trendy vyvolané v podstatě stejnými globálními silami jsou patrné i v jiných předmětech podnikaní; zejména v těch, které jsou označovány za vysoce konkurenční.

Přesto je situace v IT podnikání asi nejvíce patrná. Nevíte dne, ani hodiny, kdy přes internet vstoupí na český trh kdokoliv ze světa, aby zde nabídl podstatně levnější a lepší software, s lepší a rychlejší podporou, než svým klientům nabízíte vy. V IT světě to již dávno není překvapivá výjimka, je to normální fungování globálního a konkurenčního trhu. Ještě večer když jdete domů, máte trh; ráno, když jdete do práce, to již zdaleka nemusí být pravda.

Mnohotvárné změny, ke kterým ve světe dochází, ukazují potřebu IT odborníků, kteří budou podstatně všestrannější, než je tomu dosud. Odborníků, kteří kromě vlastních technologií budou znát určitý segmentu trhu, znát podnikové procesy a budou mít vůdčí schopnosti (leadership ability).

Budou se identifikovat již nikoliv pouze jako „ti, kteří pracují v IT”, ale ti, kteří mají expertízu v určitém segmentu podnikání, v jeho procesních, organizačních, tržních, kulturních a vztahových stránkách.

Gartner tvrdí, že poptávka po takových odbornících výrazně stoupá a již za pouhé tři roky bude činit 60%. Ti odborníci z IT, kteří se tomuto trendu nepřizpůsobí - a je jedno, zda pracují v IT firmě, nebo v IT skupině v podniku, nebo ve vývoji - ztratí svoje existenční opodstatnění.

Diane Morello, vice prezidentka výzkumu fy Gartner, říká: „Jestliže poslední dekáda (pozn. autora: 1995 až 2005) byla ve znamení specialistů, další bude ve znamení universalistů. Těch, jejichž různé role a zkušenosti jim umožňují syntézu znalostí a podnikatelského kontextu za účelem zvýšení přidané hodnoty podniku.”

Gartner zdůrazňuje, že tato změna, která je iniciována čtyřmi globálními silami, bude pro mnohé současné IT profesionály velmi drsná. „IT profesionálové by si měli nyní velmi rozvážit, zda chtějí zůstat v čistém technologickém působení, nebo se přesměrovat i na jiné oblasti své expertízy,” říká paní Morello.

Tradiční IT segment se v roce 2010 jasně vymezí do těchto čtyřech různých oblastí expertízy:

  • technologická infrastruktura a služby,
  • návrh a management informací,
  • návrh a management procesů,
  • vztahy a management zdrojů.

Každá z těchto oblastí si vyžaduje jinou netechnickou nadstavbu znalostí a dovedností.

Pro IT profesionály je to veliká příležitost. „Čím lépe IT odborník pochopí business kontext, průmysl, podnikové procesy nebo trh, tím bude mít lepší, širší a stabilnější příležitost na trhu práce v IT,” říká paní Morello.

Gartner radí IT odborníkům tuto příležitost využít: udělat si inventuru toho, co ještě ve výše naznačených směrech neumí, naučit se to (pozn. autora: využít každou příležitost k tomu, se to naučit) a stavět na tom svoji budoucí kariéru.

Zaměstnavatelům IT odborníků Gartner radí: pomozte jim s tím. I vy, váš podnik, takové lidi bude potřebovat.

Pokud spolupracujete s nadnárodními korporacemi typu Microsoft, HP atp., jistě vám tento vzrůstající trend posledních zhruba pěti, šesti let neunikl. Pro tyto firmy nestačí zaměstnanci, kteří znají jenom technologie: požadavky na IT odborníky jsou podstatně širší a v kontextu celého businessu. A těch odborníků, kteří to již umí, je na trhu opravdu málo. Vybírají tedy alespoň ty, kteří k tomu mají předpoklady a jsou ochotni se změnit a nebýt pouze čistými technokraty. Tyto firmy do potřebného rozvoje těchto perspektivních lidí investují nemalé částky. Vědí, že se jim tyto investice vrátí. A finanční výsledky jim toto přesvědčení i strategii potvrzují.

Pokud jste malá a střední IT firma, pravděpodobně si spíše lámete hlavu nad tím, jak vůbec nějakého IT odborníka získat, jak jej udržet a motivovat. A už vůbec obtížné je IT odborníka přesvědčit, aby nedělal jenom programátora, jenom administrátora, jenom síťaře a podobně. Netuší totiž - a nedivme se, že IT odborník, technokrat, to netuší - že je to v jeho vlastním zájmu. Doporučuji, abyste Vy - malý a střední IT podnik - začali citlivě pracovat na tomto přesvědčení. Mám-li to říci polopatě: lidi je třeba k tomu vést a nikdo jiný to za vás neudělá. A je to v nejvlastnějším zájmu vašeho podniku i v zájmu každého jednotlivého IT odborníka.

A jaké dovednosti by měl mít univerzálnější IT odborník z hlediska vedení?

Především je to schopnost práce v různorodém týmu. Schopnost doplnit tým jiných specialistů, schopnost jim porozumět, komunikovat s nimi, a být pochopen.

Často se i stane, že IT odborník tým povede. Bude muset tým ve velmi krátké době vybudovat, rychle jej zintegrovat a produkovat výsledky. Zde je potřebných dovedností, jak jste si z článků na Vedeme.cz přečetli, celá řada. Naučit se to dobře, není práce na půl roku. Myslím, že pro IT odborníky je to opravdu veliká výzva.

Volně přeloženo z Gartner Says Technical Aptitude No Longer Enough To Secure Future for IT Professionals


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se