Leadership desatero Deepaka Chopry

Před nějakým časem jsem slíbil, že publikuji deset leadership zásad Deepaka Chopry, který je popsal ve své knize The Soul of Leadership, a které považuji za výborné.

Možná, že je v některých ohledech shledáte možná až přespříliš spirituálními, oduševnělými. Pokud ano, pak doporučuji si v duchu zaměnit termín "duše", za termín "moudrost".

Desatero jsem se snažil přeložit pokud možno co nejlépe. Přesto připouštím, že můj překlad se mi zdá poněkud šroubovaný, kostrbatý, násilný. Zkuste to překousnout a spíše si hlouběji prožít to, co vypráví. Pokud něco z toho někoho k něčemu inspiruje, nebyla má práce nadarmo. A pokud náhodou ne, taky nevadí: já si to užil.

  1. Lídří a následovníci spoluutvářejí jeden druhého. Následovníci vyjadřují potřebu a lídr dodává odezvu. Obě strany vyvstávají společně. Pokud ne, nastává leadership vakuum; tehdy se potřeby stávají ještě intenzivnější až zoufalé, a dláždí tím cestu pro vykořisťování a diktaturu.
  2. Jako jednotlivci rostou zevnitř ven, stejně tak rostou skupiny. Skupinové potřeby musí být vyslyšeny, ať jsou kdekoliv. Někdy skupina potřebuje rodiče či ochránce, v jiných časech motivátora, léčitele, nebo spirituálního průvodce. Potřeby zažehávají změnu. Lídr působí z duchovní úrovně, a to proto aby způsobil vnitřní změnu, která se navenek dostávuje jako úspěch.
  3. Výsledek každé situace je určen dopředu vizí, která je vpuštěna do jejího řešení. To znamená, že vnitřní kvality určují výsledek.
  4. Odezvy, které sdílí lídři a následovníci, jsou do nás zabudované a vedou nás k rozvoji a pokroku. Duše si je vědoma, jak se evoluce odhaluje, a to tak aby produkovala ten nejlepší možný výstup z každé situace (pozn. překl.: z hlediska teorie evoluce je přesnější použít místo termínu "nejlepší" termín "(pro řešení dané situace) dostatečně dobrý").
  5. Lídr si musí být vědom toho, že potřeby se stále rozvijejí, a to proto, aby mohl předvídat budoucnost skupiny a anticipovat její potřeby. Potřeby skupiny narůstají v pořadí od bezpečí a jistoty, přes dosahování, kooperaci, porozumění, kreativitu a morální hodnoty až k spirituálnímu sebenaplnění. To všechno jsou vnitřní a vnější potřeby, které se v průběhu času vyvinuly v každé společnosti.
  6. Pro každou z potřeb musí hrát lídr tu správnou roli. Potřeba bezpečí volá po ochránci; dosahování po motivátorovi; kooperace po utvářeči týmů; porozumění po pečovateli; kreativita po inovátorovi; morální hodnoty po transformátorovi; spirituální sebenaplnění po mudrcovi či prorokovi. Toto uspořádání je organické - duše ví, jak každou z potřeb naplnit s minimálním úsilím a zápolením. Lídr, který získá přímý přístup k této znalosti, získává neobyčejnou sílu pro dobro, a to daleko za těmi, kteří se koncentrují jenom na vnější cíle a odměny.
  7. Lídr, který rozumí hierarchii potřeb a odezev na ně, uspěje; lídr, který usiluje jenom o vněší cíle (peníze, vítězsví, moc) selže v oblasti, která se započítává nejvíce: v rozvoji těch, kteří jej následují.
  8. Zvyšováním hierarchie potřeb, může být každá skupina učiněna inspirovanou a jednotnou. Velcí lídři jsou v doteku s každou úrovní lidské zkušenosti. Rozumí, že jejích následovníci touží po svobodě, lásce a spirituální hodnotě; to znamená, že nemají obavy z toho držet se cílů, které leží za pouhou materiální odměnou. Ve stejný čas však nevedou z vrcholku nějaké hory. Každý lídr je zároveň prostým člověkem. Je třeba doopravdy rozumět i nižším potřebám, jako je potřeba bezpečí, a naplnit je před tím, než se přejde k vyšším. Tato výzva se může zdát být docela malou, jako je řízená diskuse, ve které lidé cítí, že je pro ně bezpečné vyjádřit své vnitřní pocity, nebo se může zdát být tak velikou, jako je výzva společnosti bez útlaku. Duše zná každou úroveň života; velký lídr aspiruje vědět totéž.
  9. Vést z duše znamená sebeodevzdání. Znamená, že dáváte důvěru, stabilitu, zaujetí a naději. Svůj čas investujete do vztahů s těmi, kteří u vás hledají odpovědi. Nebojíte se formujících se emočních vazeb, neskrýváte žádnou potřebu, která se rozvijí. Ba právě naopak; lídři, kteří jsou vedeni touhou sebe sama emočně ochránit, sami sebe omezují, lídři, kteří tíhnou ke svému egu, scházejí z cesty. V meteriálních termínech mohou tito lídři zaznamenat úspěch, ale pokud ano, je to na úkor vnitřní hodnoty.
  10. Duše přináší do chaosu řád. Přináší kreativní skoky, neočekávané odpovědi a synchronicitu, které jsou jako dary ze srdce mystéria. Bez ohledu na to, jak komplexní a matoucí se situace jeví, je leadership, pokud je v pohodovém souladu s neurčitostí, možný. Pokud někdo vidí skrytý spirituální řád ležící za tím, co se jeví být chaotickým, vynořuje se z této neurčitosti leadership. Je třeba se naučit vypořádat se s faktem, že situace jsou zašmodrchanými, jinak skupina, kterou vedete, bude v tomto klokotu chromá. Vždycky je tam nepřehledná směsice potřeb a reakcí na ně, směsice, kterou je třeba zpřehlednit. Strach a přežití, soutěžení a kreativita, přesvědčení a osobnosti, to vše se něčeho dožaduje. Každá tato skutečnost má svůj hlásek, bez ohledu na to, zda jej slyšíme nebo ne, ale pod tímto povrchem je pouze jeden hlas, tichý šepot duše, která rozumí všemu.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se