Etika vedení lidí

Jsou lidé, kteří jsou nešťastní, že nejsou bohatí. Jsou naopak lidé, kteří mají starosti, protože bohatí jsou.

Opomenu-li v současné době téměř undergroundový přístup, který tvrdí, že bohatství je na světě dost, ale je nesmyslně využíváno nebo nesmyslně rozdělováno a volá po systémové nápravě, pak nezbývá, než vzít tento fakt na vědomí a v rámci této skutečnosti co nejlépe žít. To je ostatně většinový přístup.

V rámci této většiny se vydělují dvě skupiny. První, běžnější, se orientuje na ty bohaté: jak jim, proboha, pomoci, aby se tolik se svým bohatstvím netrápili? V této skupině se nacházejí jak běžní podnikatelé (utrácejte u nás a budete mít z toho dobrý pocit), tak lupiči, vyděrači, únosci a finanční úřady.

Lze dobře žít i jinak: orientovat se na ty, kteří trpí tím, že jsou chudí.

Velká část takzvané „literatury” o rozvoji osobnosti je zaměřena právě na tuto skupinu. Opět zde nalezneme dva hlavní proudy. První radí, jak rychle a pokud možno bez zvláštního úsilí zbohatnout, druhý pak, jak se se svoji chudobou smířit a žít spokojeně a šťastně až na věky.

Alicia Castillo Holey, úspěšná podnikatelka, konzultantka, trenérka, expertka na zámožnost s místem působeni v Chile, kombinuje oba přístupy: radí, jak zbohatnout a jak žít šťastně, i když se to náhodou nepovede.

Takže, pokud vaší starostí není přebytek peněz, ale naopak jejich nedostatek, zamyslete se nad následujícími deseti radami paní Holey. Mě rozhodně pomohly: nejdříve jsem se nad nimi válel smíchy, pak trpěl, pak zlobil. A nakonec napsal tento příspěvek. A není jenom o bohatství a chudobě.

10 návyků, které brání lidem být bohatými

 1. Sebelítost
  Pocit sebelítosti je neproduktivní, k ničemu dobrému Vám nepomůže. Ba naopak, koncentrace na to odvádí vaše myšlenky od těch produktivních. Produktivní je myslet na to, co vás dělá šťastným, na to, co se Vám daří dobře.
 2. Hltavost
  Mnozí lidé (a prý zvláště ti nebohatí), se hodně koncentrují na vydělávání a hromadění peněz a na jejich úzkostlivé šetření. Nelze dosáhnout bohatství, pokud se o něj nebudete dělit. Nebojte se utrácet. Nesnažte se všechno získat.
 3. Dělání věcí, které neděláte rádi
  Nebohatí lidé si myslí, že život je těžký, a že musí dělat i to, co se jim zrovna dělat nechce. Opět to odebírá energii od toho produktivního. Klíčem je dělání ne těch věcí, ve kterými jsme dobří, ale těch věcí, které děláme rádi.
 4. Měřit štěstí penězi
  Chudí lidé si myslí, že čím více budou mít peněz, tím budou šťastnější. To je chybná strategie. Správná je oddělit pocit štěstí od množství peněz, které vlastníte.
 5. Utrácení více, než si mohu dovolit
  To dělají chudí lidé, ne bohatí. Chudí lidé často žijí na hranici, nebo až za hranicí toho, co si mohou dovolit. Dělají to, aby byli šťastní; tudy však cesta nevede - viz bod 4. Bohatí lidé si však přesně určenou část sého příjmu dávají na stranu, a tu utrácejí na to, z čeho mají potěšení. Další, opět definovanou část příjmu investují, a tyto investice jim opět zvyšují příjmy.
 6. Dávání přednosti okamžitému uspokojení
  Chudí lidé nechápou pravý význam slova žití v přítomnosti. Neinvestují do své budoucnosti a tím sabotují možnost dosáhnout v budoucnu bohatství.
 7. Stěžování si
  Chudí si koncentrují na věci, které jsou mimo rozsah jejich kontroly a stěžují si na výsledky i příčiny. Bohatí se zaměřují na věci, které ovlivnit mohou a kreativně je ovlivňují. Dělejte to i vy.
 8. Porovnávání sebe s ostatními
  Chudí lidé se neustále porovnávají s ostatními, s těmi, kteří lepší, nebo horší než oni, místo toho, aby se zaměřovali na smysl svého života a vlastní postup vpřed.
 9. Měření bohatství penězi
  Chudí lidé si myslí, že bohatství se měří penězi a zapomínají i na jiné zdroje bohatství. Bohatství a peníze jsou dvě různé věci. Bohatí lidé jsou bohatí, protože ke svému štěstí „nepotřebují” peníze. Dosahují štěstí nezávisle na penězích.
Přesně tady se nachází gró pro mě až neetické autorčiny manipulace se slovíčky. Není to tak. Jednou ze součástí šťastného života v reálném současném světě jsou peníze. Do šťastného života patří i jiné věci, jako jsou sociální, duchovní a kognitivní potřeby. Pokud nebude každá tato část dostatečně uspokojena, nemůže být člověk šťastný. Učit žít lidi šťastně v jejich chudobě, to je prostě strašné.
 1. Izolace od rodiny
  Chudí lidé se izolují, bohatí lidé milují.

Neříkám, že uvedené rady jsou úplně špatné. V jiném kontextu a po upřesnění významu slov bohatý život - bohatství - štěstí, která rozhodně nejsou synonyma, mohou být uvedené rady užitečné a prospěšné. V daném kontextu bohatý - chudý to však, podle mě, hraničí s etikou poradce. Poskytněte tyto rady svobodné matce, která tak tak stíhá, a která jenom s velkým sebezapřením vyjde s penězi! Proč neinvestuje do své budoucnosti? Proč žije až na hranici svých možností? Proč počítá každou korunku? Proč velkoryse nemávne rukou, když jí zaměstnavatel za drobné opomenutí strhne pro ni významnou část osobního ohodnocení? Vykládejte to matce v rovníkové Africe, které právě zemřelo dítě na podvýživu! Že za to mohou její negativní myšlenky či neproduktivní chování? A když si k tomu přidáte případové studie, které jsou k nahlédnutí na internetu, o tom, jak paní Holey pomohla mezinárodním korporacím prosadit se v Latinské Americe, jak jim pomohla významně snížit provozní náklady a zvýšit zisk, dostanete docela dobrou představu o podnikatelském úspěchu paní Holey.

A jak to souvisí s vedením lidí? Bezesporu je inspiruje, motivuje, ukazuje jim svět jinýma očima, ukazuje chudým, jak mohou být šťastni. Neříká však celou skutečnost. Ano, mnozí „lídři” to tak dělají. Ať jsou již z Enronu, Andersenu, z Chile, nebo na útěku na Seychelách, či se nacházejí v ruzyňské vazební věznici.

Aby bylo jasno: mám rád vedení lidí. Avšak tehdy a jenom tehdy, vede-li to ke společnému prospěchu všech, kterých se to týká. V opačném případě je to zneužívání důvěry, postavení, manipulace a morální zločin.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se