18 zásad pro transformační vedení lidí

Při vedení lidí jde v podstatě o kvalitativní, transformační změnu člověka. Všechny definice a citáty to v té či oné podobě zmiňují. Jde o uskutečnění nemožného, dosahování toho, co člověk před tím ani nevěděl, že možné je. To vše se uskuteční díky vnitřní proměně člověka, kterou často vyvolává a podporuje právě lídr.

Pan Charles Halton ve svém dvaceti dvou stránkovém článku „Never the Same” uvádí 18 principů pro provedení této transformační změny. Je vynikající. Kompletní anglická verze je ke stažení na našem webu. Myslím, že by si to měl přečíst každý, kdo se vážně zabývá vedením lidí, týmů, organizací.

V tomto příspěvku uvedené zásady Ch. Haltona vlastními slovy velmi krátce popisuji, shrnuji a komentuji.

Pokud nevyvoláte nadšení, nechte toho

Jinými slovy řečeno: pokud do transformačního úsilí nezapojíte emoce, nemá to vůbec cenu. Kvalitativní změna je hlavně o emocích.

Pozor, nejenom o emocích vedených, ale stejnou měrou se jedná i o vaše vlastní emoce. O vaše vlastní nadšení a zaujetí se kterými do této věci jdete.

Vyvolávejte kontroverze

Nadnesená kontroverze vyvolává přemýšlení. Přemýšlení vede ke změně postojů a následně i chování. Kontroverze tedy přispívají ke kvalitativní změně člověka.

Buďte odlišní

Pokud jste stejní, jako všichni ostatní, nikdo si vás nevšimne.

Stejně tak, jako si nevšimne (všimne) zeleného (fialově purpurovém) stromu v zeleném lese.

Dívejte se na věci z jiných pohledů

Dívat se na věci stejně není o změně. Je potřeba zasazovat staré informace do nových rámců, dávat jim jiný význam, nebo poskytovat nová řešení starým problémům, je třeba objevovat nové. Zkrátka buďte kreativní.

Opakování je matkou učení

Lidé si často nezapamatují věci napoprvé. Je lepší je opakovat. Nejlepší metoda sdělování informací je: řekněte lidem, co jim řeknete, pak jim to řekněte, a nakonec jim řekněte, co jste jim řekli.

Lidská podstata je stejná

Někde hluboko jsou všichni lidé stejní. Myslí a mají emoce. Mají své potřeby, přání, radosti, strasti, sny. A je jedno, o kterého konkrétně člověka jde.

Lidé jsou různí

Každý člověk má svoji individuální a neopakovatelnou subjektivní zkušenost. Každý člověk je specifický a unikátní. Nelze tedy k různým lidem přistupovat stejně.

Využívejte paradoxy

Paradoxy jsou často dvě stránky téže mince. Často však způsobují pnutí a rozpory. Nebojte se je vytahovat na světlo. Alespoň budou lidé věnovat pozornost tomu, co říkáte.

Opakování je matkou učení

Jde o opakování páté zásady: Opakování je matkou učení.

Předávejte metodologie

Informací je strašně moc. Jsou snadno dostupné. Vaším úkolem není až tak předávat informace, jako předávat metodologie. Aby se lidé na vás stali nezávislí a sami mohli dále růst.

Nebuďte otroky módních trendů

Když už se do nějaké změny pouštíte, ubezpečte se, že je smysluplná, podstatná a bude dlouhotrvající. Nemá smyslu podléhat krátkodobým módním trendům.

Odebírají energii a čas na ty důležité věci.

Buďte neefektivní

Příkazem dnešní doby je efektivita: rychleji, více a s menšími náklady.

Vnějším měřítkem je rychlá chůze až poklus, vyvalené oči a spousta papírů v ruce. A kdo se takto nechová, je špatný. Dochází však k záměně pojmů efektivity a intenzity.

Při transformační změně to tak neplatí. Vnější nicnedělání neznamená, že nic důležitého neděláte - třeba se vám zrovna rodí důležitá myšlenka. Dobré nápady jsou jako zrnka. Musí se zasadit, pak trpělivě čekat až vzklíčí a pak o ně opatrně pečovat.

Někdy je nejefektivnější zdánlivě nedělat nic.

Buďte produktivní

Zveřejňujte své myšlenky často. I když třeba nebudou až tak úplně perfektní.

Čekat na to, že budou perfektní je často synonymem nikdy. A s následnou zpětnou vazbou se dostanete kupředu rychleji, než byste byli schopni sami.

Nebojte se selhání

Nikdo není dokonalý. Nebojte se dělat chyby, nebojte se připustit omyly.

Pěstujte ovzduší důvěry a bezpečí

Ani ostatní nejsou perfektní. I oni jsou lidé a jako takoví se občas dopustí chyb.

A vůbec: proces učení a růstu je nevyhnutelně spojen s výsledky, které nejsou úplně ty pravé. Jak jinak by člověk mohl růst, kdyby nebylo možné se dopustit omylu?

Přestaňte si myslet, že víte všechno

A stále generujte nové nápady.

Buďte mistrem v překvapení

Překvapení udržuje pozornost a zabraňuje nudě. Překvapení pomáhá zapamatování. Překvapení používejte na obzvláště důležité věci, věci, které chcete, aby byly dobře zapamatovány.

Věci vyjasňujte

Při transformační změně není cílem, aby si každý myslel, že jste ta nejchytřejší osoba v místnosti. Vaší prací je změnit lidi. Abyste to mohli učinit, musí rozumět tomu, co jim sdělit chcete.

Vysvětlit jednoduché věci tak, že jim nerozumí nikdo, není těžké. Vysvětlit složité věci tak, že jim rozumí každý, není jednoduché.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se