Test schopností a chování při vedení lidí

Pravděpodobně se shodneme na tom, že vedoucí pozice v organizacích by měli zastávat lidé, kteří (přinejmenším) něco vědí, něco umí a něco dělají. I v oblasti vedení lidí.

Následující jednoduchý a velmi užitečný soubor otázek Vám poskytne základní, přesto velmi cennou orientaci v tom, jak na tom nějaký člověk v oblasti vedení lidí je.

 1. Umí inspirovat a motivovat ostatní tak, aby lidé překonávali očekávání?
 2. Bez ohledu na pozici, kterou v podniku zastává, má k podniku vztah, jako by to byl jeho vlastní podnik?
 3. Má jasnou představu o budoucnosti týmu (podniku) a komunikuje ji s každým, koho potká?
 4. Rozeznává důležitost dlouhodobých osobních, týmových a firemních záměrů a cílů ?
 5. Angažuje ve všech činnostech tak, aby uspěl v dosažení cíle? Nevzdává se?
 6. Stále vyhledává nové znalosti nápady a přístupy, které zlepší jeho osobní a firemní výkon?
 7. Je ochotný se učit lepším metodám aby se ujistil, že pracovníci rozšiřují svojí znalostní bázi?
 8. Podporuje vzájemnou komunikaci v organizaci?
 9. Umí přijímat pozitivní i negativní zpětnou vazbu tak, že ji vnímá jako příležitost k lepšímu výkonu?
 10. Naslouchá s otevřenou myslí svým spolupracovníkům, přátelům a klientům?
 11. Šíří kolem sebe ovzduší vysoké důvěry? Nedává těm, kteří se osvědčili, příliš pocítit svoji kontrolu?
 12. Využívá odlišností a je velmi přístupný k odlišným myšlenkám i lidem?
 13. Umí jít do akce a převzít předem kalkulované riziko?
 14. Pomáhá spolupracovníkům novým návykům, které potřebují ke svému úspěchu?
 15. Umí v kritických situacích rychle myslet a jednat?
 16. Posiluje spolupracovníky aby si činili vlastní úsudky nebo rozhodnutí?
 17. Sleduje činnost a výkon spolupracovníků a poskytuje jim konstruktivní zpětnou vazbu?
 18. Podporuje změny a umí se z nich těšit?
 19. Adaptuje se na změny rychle? Neobává se jich? Vnímá je jako příležitost?
 20. Uvědomuje si důležitost pozitivního stavu mysli a pozitivních postojů? Je ve všech situacích pozitivní?
 21. Je ochoten přiznat chyby a omluvit se?
 22. Odkazuje se na osobní, týmové a firemní hodnoty na denní bázi?
 23. Považuje osobní, týmové a firemní hodnoty jako základní principy pro všechna rozhodnutí?
 24. Prokazuje denně, že vychází z osobních, týmových a firemních hodnot?
 25. Zakládá hodnocení výkonu spolupracovníků na měřitelných údajích a užívá tato měření jako tréninkový nástroj?

Za každou kladnou odpověď dejte jeden bod. Body sečtěte. Získaný výsledek lze interpretovat takto:

 • 21 - 25 vynikající lídr
 • 16 - 21 má velký potenciál se s nabytím dalších zkušeností a podporou ze strany kouče/mentora stát vynikajícím lídrem
 • 00 - 15 je třeba, aby se pracovníkovi dostalo dalšího tréninku a aby získal další zkušenosti ve vedení lidí

K vlastnímu testování:

Nespoléhejte se pouze na jediný zdroj informací. Nejméně vhodnou metodou k získání odpovědí je pouze dát dotazník testovanému člověku, aby se sám ohodnotil.

Víte, nemusíme ho zrovna podezírat z podvádění, ale může se stát, že testovaný člověk nemá dostatečně vyvinuté sebeuvědomění. Což není to, co testujete. Může se tedy stát, že se zrovna tak dobře značně nadhodnotí jako podhodnotí. Lépe je dát dotazník lidem, se kterými pracuje, aby daného člověka ohodnotili.

Pokud tací lidé nejsou k dispozici, nebo chcete-li test ještě zpřesnit, je vhodné dát testovanému sadu cílených otázek na situace, které prožil a ptát se, jak konkrétně se s nimi vypořádal. Z toho může alespoň trochu kvalifikovaný člověk s docela dobrou pravděpodobností odvodit jaké schopnosti a behaviorální vzorce daný člověk má.

Teprve po ohodnocení ze strany spolupracovníků a/nebo po vyhodnocení otevřených otázek je vhodné dát testovanému člověku uvedenou sadu otázek a výsledky porovnat.

Nalezené rozdíly doporučuji vyjasnit dalším průzkumem.

volně zpracováno dle článku Articlesphere.com: Qualities To Look For In A Leader


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se